Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khôi phục tài liệu Word đã mất

GIỚI THIỆU
Tài liệu Microsoft Word có thể bị mất trong những tình huống nhất định. Ví dụ, tài liệu có thể bị mất nếu xảy ra lỗi buộc Word phải đóng, nếu ngắt điện khi bạn đang chỉnh sửa, hay nếu bạn đóng tài liệu mà chưa lưu lại những thay đổi. Bài viết này giải thích các bước bạn có thể dùng để khôi phục lại tài liệu đã mất.

Chú ý Một số tài liệu đã mất có thể không khôi phục được.
Thông tin thêm
Sử dụng các phương pháp sau đây theo thứ tự trình bày sao cho phù hợp với tình huống của bạn.

Phương pháp 1: Tìm kiếm tài liệu gốc

Các bước dành cho Windows 8.1 hoặc Windows 8

 1. Nhấn vào phím logo Windows +E để mở Windows Explorer.
 2. Trong hộp Tìm kiếm trên PC Này, nhập tên tài liệu, rồi nhấn ENTER.
 3. Nếu tài liệu Word được liệt kê, bấm đúp để mở tài liệu. Nếu bạn không thấy tài liệu Word mà bạn đang tìm kiếm, hãy đi tới bước 4.
 4. Trong hộp Tìm kiếm trên PC Này, nhập *.docx rồi nhấn ENTER.
 5. Nếu danh sách kết quả không chứa tài liệu Word mà bạn đang tìm kiếm, hãy tiếp tục tới Phương pháp 2.

Các bước dành cho Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu, gõ tên tài liệu trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm ENTER.
 2. Nếu danh sách Tệp có chứa tài liệu, bấm đúp vào tài liệu để mở dưới dạng Word.

  Nếu danh sách Tệp không có tài liệu đó, hãy đến bước 3.
 3. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu , gõ *.doc trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm ENTER.

  Chú ý Đối với tài liệu Microsoft Office Word 2007 hoặc Word 2010, gõ *.docx.
 4. Nếu danh sách Tệp không có tệp đó, tiếp tục đến Phương pháp 2.

Các bước dành cho Microsoft Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Tìm kiếm, rồi bấm Dành cho Tệp hoặc Cặp.
 2. Trong ô Tìm kiếm tệp hoặc cặp, gõ tên tệp.
 3. Trong ô Tìm trong, bấm Máy tính của Tôi.
 4. Bấm Tìm Ngay. Nếu ô Kết quả Tìm kiếm không chứa tệp, thực hiện các bước sau để tìm kiếm tất cả tài liệu Word.

 5. Trong ô Tìm kiếm tệp hoặc cặp, gõ *.doc. Đối với tài liệu Microsoft Office Word 2007 hoặc Word 2010, gõ *.docx.
 6. Bấm Tìm Ngay.
 7. Nếu hộp Kết quả Tìm kiếm không chứa tệp cần tìm, hãy tiếp tục tới Phương pháp 2.

Phương pháp 2: Khởi động lại Word để tìm kiếm tài liệu được phục hồi

 1. Kết thúc tất cả tiến trình liên quan đến Word:
  1. Nhấn Ctrl+Alt+Esc để mở hộp thoại Trình quản lý Tác vụ.
  2. Trên tab Tiến trình, bấm vào bất kỳ phiên bản Winword.exe hay Microsoft Word nào, rồi bấm Kết thúc Tiến trình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn thoát khỏi tất cả phiên bản của Winword.exe và Word.
   Chú ý Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Trình quản lý Tác vụ trong Windows 8.1 hoặc Windows 8, hãy bấm Chi tiết khác để xem tất cả tiến trình.
  3. Đóng hộp thoại Trình quản lý Tác vụ Windows.
 2. Khởi động lại Word, rồi xem tệp bị mất có được hiển thị trong ngăn tác vụ Phục hồi Tài liệu không. Theo mặc định, Word tìm kiếm các tệp Tự Phục hồi mỗi lần khởi động.
 3. Bấm đúp lần lượt vào các tệp Tự Phục hồi. Nếu bạn tìm thấy tệp Word bị mất, hãy lưu tệp ngay lập tức.

Phương pháp 3: Tìm kiếm các tệp Tự Phục hồi

Nếu ngăn Phục hồi không mở, hãy tìm kiếm các tệp Tự Phục hồi theo cách thủ công (các tệp .asd). Để làm việc này, hãy thực hiện theo các bước sau sao cho phù hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy. 

Các bước dành cho Word 2013

 1. Trên menu Tệp, bấm Mở rồi bấm Tài liệu Gần đây.
 2. Cuộn xuống dưới cùng của tất cả tài liệu gần đây, rồi bấm Phục hồi Tài liệu Chưa lưu.
 3. Nếu bạn tìm thấy tài liệu Word mà mình đang tìm kiếm, bấm đúp để mở tài liệu.
 4. Lưu tài liệu ngay lập tức.

Các bước dành cho Word 2010

 1. Trên menu Tệp , bấm Gần đây.
 2. Bấm Phục hồi Tài liệu Chưa lưu.
 3. Nếu bạn tìm thấy tài liệu Word mà mình đang tìm kiếm, bấm đúp để mở tài liệu.
 4. Lưu tài liệu ngay lập tức.

Các bước dành cho Word 2007

 1. Bấm Nút Microsoft Office, và sau đó bấm Tuỳ chọn Word.
 2. Trong Ngăn Điều hướng, bấm Lưu.
 3. Trong ô Vị trí tệp Tự động Phục hồi, ghi lại đường dẫn, rồi bấm Huỷ.
 4. Đóng Word.
 5. Mở cặp mà bạn đã ghi lại trong bước 3.
 6. Tìm kiếm các tệp có tên kết thúc bằng .asd (tệp Tự Phục hồi).
 7. Nếu bạn tìm thấy tài liệu Word mà mình đang tìm kiếm, bấm đúp để mở tài liệu.
 8. Lưu tài liệu ngay lập tức.

Các bước dành cho Word 2003 và Word 2002

 1. Trên menuCông cụ bấm Tùy chọn.
 2. Bấm tab Vị trí Tệp, bấm đúp Tệp Tự động Phục hồi, ghi lạí đường dẫn, bấm Huỷ, rồi bấm Đóng.

  Chú ý Trong hộp thoại Sửa đổi Vị trí, bạn có thể sẽ phải bấm mũi tên xuống trong danh sách Tên cặp để xem toàn bộ đường dẫn tới tệp Tự động Phục hồi của bạn.
 3. Đóng Word.
 4. Xác định vị trí của tệp Tự động Phục hồi.
 5. Tìm kiếm các tệp có tên kết thúc bằng .asd (tệp Tự Phục hồi).
 6. Nếu bạn tìm thấy tài liệu Word mà mình đang tìm kiếm, bấm đúp để mở tài liệu.
 7. Lưu tài liệu ngay lập tức.

Tìm kiếm các tệp .asd trong tất cả thư mục

Nếu bạn không thể định vị một tệp .asd (Tự Khôi phục) trong vị trí được định danh trong danh sách tên Thư mục, hãy tìm kiếm mọi tệp .asd trong toàn bộ ổ đĩa của mình. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Hãy tham khảo phương pháp 1 để thực hiện tìm kiếm các tệp *.asd.
 2. Cuộn qua các tệp để xem tệp bạn đang tìm kiếm.
 3. Nếu bạn không chắc chắn tệp nào là tệp cần tìm, hãy sao chép và lưu tất cả tệp .asd vào một vị trí.
 4. Khởi động Word.
 5. Bấm Tệp > Mở.
 6. Duyệt tới vị trí mà bạn đã lưu các tệp .asd, bấm để chọn Tất cả Tệp *.* bởi vì các tệp .asd có thể không được hiển thị.
 7. Bấm để mở lần lượt từng tệp .asd.
 8. Nếu bạn tìm thấy tệp bị mất, hãy lưu tệp ngay lập tức.

Phương pháp 4: Tìm kiếm tệp sao lưu Word

Các bước dành cho Word 2013

 1. Khởi động Word 2013.
 2. Bấm menu Tệp, bấm Mở, bấm Máy tính, rồi bấm Duyệt.
 3. Định vị thư mục mà bạn đã lưu tệp bị mất lần cuối cùng.
 4. Trong danh sách Tệp loại (Tất cả tài liệu Word), bấm Tất cả Tệp. Tệp sao lưu thường có tên "Sao lưu của" rồi đến tên của tệp bị mất.
 5. Bấm vào tệp sao lưu rồi bấm Mở.

Các bước dành cho Word 2010

 1. Khởi động Word 2010.
 2. Bấm vào menu Tệp , rồi bấm Mở.
 3. Định vị thư mục mà bạn đã lưu tệp bị mất lần cuối cùng.
 4. Trong danh sách Tệp loại (Tất cả tài liệu Word), bấm Tất cả Tệp. Tệp sao lưu thường có tên "Sao lưu của" rồi đến tên của tệp bị mất.
 5. Bấm vào tệp sao lưu rồi bấm Mở.

Các bước dành cho Word 2007

 1. Khởi động Word 2007.
 2. Bấm Nút Microsoft Office rồi bấm Mở.
 3. Định vị thư mục mà bạn đã lưu tệp bị mất lần cuối cùng.
 4. Trong danh sách Tệp loại, bấm Tất cả Tệp. Tệp sao lưu thường có tên "Sao lưu của" rồi đến tên của tệp bị mất.
 5. Bấm vào tệp sao lưu rồi bấm Mở.

Các bước dành cho Microsoft Word 2002 hoặc Microsoft Office Word 2003

 1. Khởi động Word.
 2. Trên menu Tệp, bấm Mở.
 3. Định vị thư mục mà bạn đã lưu tệp bị mất lần cuối cùng.
 4. Trỏ chuột vào mũi tên trong hộp Tệp loại, bấm Tất cả Tệp *.*. Tệp sao lưu thường có tên "Sao lưu của" rồi đến tên của tệp bị mất.
 5. Bấm vào tệp sao lưu rồi bấm Mở.

Tìm kiếm các tệp .wbk trong tất cả thư mục

 1. Hãy tham khảo phương pháp 1 để thực hiện tìm kiếm tệp *.wbk (tệp sao lưu).
 2. Cuộn qua các tệp để xem tệp bạn đang tìm kiếm.
 3. Nếu bạn không chắc chắn tệp nào là tệp cần tìm, hãy sao chép và lưu các tệp .wbk vào một vị trí.
 4. Khởi động Word.
 5. Bấm Tệp > Mở.
 6. Định vị rồi mở lần lượt từng tệp .wbk.
 7. Nếu bạn tìm thấy tệp bị mất, hãy lưu tệp ngay lập tức.

Phương pháp 5: Tìm kiếm tệp tạm thời

 1. Hãy tham khảo phương pháp 1 để thực hiện tìm kiếm tệp *.tmp (tệp tạm thời).
 2. Nếu bạn không chắc chắn tệp nào là tệp bị mất, hãy lưu tất cả tệp .tmp vào một vị trí.
 3. Khởi động Word.
 4. Bấm Tệp > Mở.
 5. Duyệt tới vị trí mà bạn đã lưu các tệp .tmp rồi bấm Tất cả Tệp *.* . Nếu bạn không bấm Tất cả Tệp *.*, các tệp .tmp có thể không được hiển thị.
 6. Mở lần lượt từng tệp .tmp.
 7. Nếu bạn tìm thấy tệp bị mất, hãy lưu tệp ngay lập tức.
Để biết thêm thông tin về cách Word tạo và sử dụng tệp tạm thời, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
211632 Mô tả cách Word tạo tệp tạm thời

Phương pháp 6: Tìm kiếm tệp "~"

Một số tên tệp tạm thời bắt đầu bằng kí tự dấu ngã (~). Để tìm các tệp này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Hãy tham khảo phương pháp 1 để thực hiện tìm kiếm cho các tệp ~*.* (tệp tạm thời).
 2. Hãy tham khảo phương pháp 5 để kiểm tra các tệp tạm thời.

Phương pháp 7: Kiểm tra Thùng rác

 1. Trên màn hình nền, mở Thùng rác.
 2. Nếu bạn tìm thấy tài liệu Word, bấm chuột phải vào tài liệu rồi bấm Khôi phục.
  Chú ý Tài liệu được trả về vị trí ban đầu của nó. Nếu bạn không chắc chắn vị trí tài liệu thực sự được khôi phục, hãy tham khảo phương pháp 1 để thực hiện tìm kiếm tài liệu.
 3. Xác định vị trí và bấm đúp vào tài liệu.
Cách khắc phục sự cố các tài liệu bị hỏng
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố tài liệu Word bị hỏng, bấm vào số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
826864 Cách khắc phục sự cố các tài liệu Word bị hỏng
918429 Cách khắc phục sự cố các tài liệu bị hỏng trong Word 2007 và Word 2010
Tham khảo
Để có thêm thông tin về Tự động Phục hồi, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
212273 Tại sao bạn không thể phục hồi tài liệu đã mất
156574 Tính năng Tự động Phục hồi trong Word là gì?
211762 Tự động lưu công việc hiện tại (tài liệu mở)
107686 Cách thức Word tạo và phục hồi các tệp Tự động Phục hồi
inf WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 word2010
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 316951 - Xem lại Lần cuối: 02/05/2014 15:32:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbhowto ocsso KB316951
Phản hồi