Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để có được các Visual FoxPro for Windows 7,0 Service Pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:316964
TÓM TẮT
Gói dịch vụ là những phương tiện mà Microsoft phân phối sửa lỗi. Gói dịch vụ giữ một sản phẩm hiện tại. Gói dịch vụ bao gồm các bản Cập Nhật và có thể bao gồm công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và thành phần thêm, được đóng gói để dễ dàng tải về.

Gói dịch vụ được tích lũy; mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi tồn tại trong service pack trước đó, cũng như bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Visual FoxPro 7,0 Service Pack 1 (SP1)

Ngày phát hành: 17 tháng một năm 2002.

Làm thế nào để có được

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về VFP70Shttp://download.microsoft.com/download/visualfoxpro7/SP/1.0/W98NT42KMeXP/EN-US/VFP70SP1.msp.msp gói bây giờ.Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Sửa danh sách

Click vào đây để xem danh sách các bài viết khắc phục Microsoft Visual FoxPro 7,0 SP1:
kbGetVFP700sp1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 316964 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 19:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbgetsp kbdownload kbinfo kbmt KB316964 KbMtvi
Phản hồi