Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sự phản kháng của công ty cổng ứng dụng cho Windows 8 và Windows Phone 8 vào tháng 9 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3169875
Tóm tắt
Bắt đầu vào tháng 9 năm 2016, Microsoft Intune sẽ yêu cầu hỗ trợ cho các ứng dụng cổng công ty Microsoft dành cho Windows 8 và Windows Phone 8. Sau khi thay đổi này, các phiên bản ứng dụng cổng thông tin công ty sẽ không còn được hỗ trợ trên bất kỳ nền tảng Windows hoặc Windows Phone.
Thông tin thêm
Microsoft không chấp nhận hỗ trợ cho Windows 8 và Windows Phone 8 ngày 12 tháng 1 năm 2016. Vì sự phản kháng và khách hàng nhanh chóng chuyển sang nền tảng mới hơn, Microsoft Intune deprecating hỗ trợ cho các ứng dụng Windows 8 và Windows Phone 8 công ty cổng trên tất cả các nền tảng. Chính sách triển khai ứng dụng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Do đó, các ứng dụng phiên bản 8 trên thiết bị hỗ trợ sẽ tiếp tục làm việc.

Đối với trường hợp hỗ trợ liên quan đến các ứng dụng trên nền Window 8.1 hoặc Windows Phone 8.1, Microsoft sẽ yêu cầu các thiết bị được Cập Nhật cho các ứng dụng Windows 8.1 hoặc Windows Phone 8.1 công ty cổng mới nhất và các vấn đề được sao chép trước khi bất kỳ gỡ rối được thực hiện.

Để cập nhật các ứng dụng trên thiết bị, bạn phải dỡ cài đặt chuyên biệt ứng dụng Windows 8 hoặc Windows Phone 8 cổng công ty cũ, và sau đó cài đặt chuyên biệt các ứng dụng Windows 8.1 hoặc Windows Phone 8.1 công ty cổng mới nhất.

8.1 Phiên bản ứng dụng cổng thông tin công ty có sẵn tại Microsoft Store hoặc từ Microsoft Download Center trang sau:

Tham khảo
Windows Phone triển khai thông tin, xem phần "Triển khai các cửa sổ ứng dụng cổng thông tin công ty điện thoại 8.1" dành tài liệu website sau:

Sản phẩm thông tin vòng đời hỗ trợ, hãy số xem theo web site Microsoft Support sau:

cổng thông tin công ty

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3169875 - Xem lại Lần cuối: 06/24/2016 20:16:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Intune

  • kbmt KB3169875 KbMtvi
Phản hồi