Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các loại tệp được hỗ trợ bởi Windows Media Player

Bảng sau liệt kê các loại tệp đa phương tiện được các phiên bản khác nhau của Windows Media Player hỗ trợ (Cách xác định phiên bản Windows Media Player).

Chú ý Các định dạng tệp bổ sung có thể được hỗ trợ nếu bạn cài đặt mã mới trong Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bộ giải mã: câu hỏi thường gặp.
Phần mở rộng tên tệpWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Dòng Windows Media Player 9Windows Media Player dành cho Windows XPWindows Media Player 7
Định dạng Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Siêu tệp Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Siêu tệp Windows Media (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Gói Tải xuống Windows Media (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems và NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD Audio Track (.cda)
Công nghệ Video Indeo (.ivf)
-
Giao diện Windows Media Player (.wmz, .wms)
Tệp Phim QuickTime (.mov)
-
-
-
-
-
Tệp Âm thanh MP4 (.m4a)
-
-
-
-
-
Tệp Video MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Tệp âm thanh Windows (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
Tệp Video MPEG-2 TS (.m2ts)
-
-
-
-
-
Thông tin chi tiết về các loại tệp được hỗ trợ

Các định dạng Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf)
Định dạng Hệ thống Nâng cao (ASF) là định dạng tệp Windows Media được ưa thích. Với Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể phát nội dung âm thanh, nội dung video hoặc cả hai, được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau và được lưu trữ trong một tệp .asf. Ngoài ra, bạn có thể phát trực tiếp nội dung âm thanh và video với Windows Media Services hoặc bạn có thể gói nội dung bằng Windows Media Rights Manager.

ASF là một định dạng tệp có thể mở rộng lưu trữ dữ liệu đa phương tiện được đồng bộ hoá. Định dạng này hỗ trợ gửi dữ liệu qua nhiều mạng và giao thức khác nhau. ASF cũng phù hợp để phát lại địa phương. ASF hỗ trợ các khả năng đa phương tiện nâng cao bao gồm các loại phương tiện có thể mở rộng, tải xuống cấu phần, các loại phương tiện có thể mở rộng quy mô, ưu tiên luồng do tác giả chỉ định, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và các khả năng thư mục chuyên sâu bao gồm quản lý tài liệu và nội dung.

Thông thường, các tệp ASF có chứa nội dung âm thanh được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA) sử dụng tên mở rộng .wma. Tương tự, các tệp ASF có chứa nội dung âm thanh, nội dung video hoặc cả hai, được nén bằng bộ mã hoá/giải mã Windows Media Audio (WMA) và Windows Media Video (WMV) sẽ sử dụng tên mở rộng .wmv. Cuối cùng, nội dung được nén bằng bất kỳ bộ mã hoá/giải mã nào khác sử dụng tên mở rộng chung .asf. Để biết thêm thông tin về ASF, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Windows Media Audio (.wma)
Các tệp Windows Media Audio (.wma) là các tệp Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf) bao gồm âm thanh được nén bằng codec Windows Media Audio (WMA). Bằng cách sử dụng phần mở rộng riêng biệt, người dùng có thể cài đặt nhiều trình phát trên máy tính của họ và liên kết các trình phát nhất định với phần mở rộng .wma để phát lại các nguồn chỉ có âm thanh.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Các tệp Windows Media Video (.wmv) là các tệp Định dạng Hệ thống Nâng cao (.asf) bao gồm âm thanh, video hoặc cả hai được nén bằng codec Windows Media Audio (WMA) và Windows Media Video (WMV). Bằng cách sử dụng phần mở rộng riêng biệt, bạn có thể cài đặt nhiều trình phát trên máy tính của mình và liên kết các trình phát nhất định với phần mở rộng .wmv để phát lại các nguồn âm thanh và video.

Siêu tệp Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Các tệp Advanced Stream Redirector (.asx), còn được gọi là Siêu tệp Windows Media, là các tệp văn bản cung cấp thông tin về luồng tệp và bản trình bày của tệp. Các tệp ASX không chỉ thực hiện tác vụ đơn giản là xác định các danh sách phát mà còn cung cấp thông tin cho Windows Media Player về cách trình bày các mục phương tiện đặc biệt của danh sách phát.

Các Siêu tệp Windows Media dựa trên cú pháp XML và có thể được mã hoá ở định dạng ANSI hoặc UNICODE (UTF-8). Các siêu tệp này bao gồm nhiều phần tử khác nhau với các thẻ và thuộc tính được liên kết của chúng. Mỗi phần tử trong một siêu tệp Windows Media xác định một thiết đặt hoặc hành động cụ thể trong Windows Media Player.

Các tệp ASX có thể trỏ tới bất kỳ loại tệp phương tiện nào mà Windows Media Player nhận dạng và hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin về Siêu tệp Windows Media, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Các tệp Windows Media Audio Redirector (.wax) là các Siêu tệp Windows Media tham chiếu các tệp Windows Media Audio (.wma).
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Các tệp Windows Media Video Redirector (.wvx) là các Siêu tệp Windows Media tham chiếu các tệp Windows Media Video (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
Các phiên bản của Windows Media Player hỗ trợ loại tệp sau: Các tệp Windows Media Redirector (.wmx) là các Siêu tệp Windows Media tham chiếu các tệp Windows Media Audio (.wma), Windows Media Video (.wmv) hoặc cả hai.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Các tệp Windows Media Player Playlist (.wpl) là các danh sách phát phía máy khách được ghi ở định dạng độc quyền. Microsoft đã giới thiệu định dạng tệp này trong Dòng Windows Media Player 9. Định dạng .wpl có thể tạo các danh sách phát động, trong khi định dạng .asx và .m3u không thể. Trong Dòng Windows Media Player 9, tính năng danh sách phát tự động sử dụng định dạng .wpl. Định dạng .wpl là định dạng tệp mặc định được sử dụng cho các danh sách phát mà bạn lưu trong Dòng Windows Media Player 9.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Trong Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft đã giới thiệu định dạng tệp *.dvr-ms để lưu trữ nội dung TV được ghi. Tương tự các tệp *.asf, những cải tiến ở tệp *.dvr-ms cho phép chức năng chính Personal Video Recorder (PVR), bao gồm dịch chuyển thời gian, tạm dừng trực tiếp cũng như ghi và phát lại đồng thời. Video có trong tệp *.dvr-ms được mã hoá dưới dạng luồng video MPEG-2 và âm thanh trong tệp *.dvr-ms được mã hoá dưới dạng luồng âm thanh MPEG-1 Lớp II.

Để phát lại các tệp *.dvr-ms không được bảo vệ trên các máy tính đang chạy Windows XP, bạn phải có các cấu phần phần mềm và phần cứng sau đây:
 • Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc mới hơn.
 • Phải cài đặt bản cập nhật được ghi lại trong bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft trên máy tính: Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  810243 Hỗ trợ phát lại DirectShow cho các tệp được ghi bằng Windows XP Media Center Edition
 • Một bộ giải mã Windows XP tương thích DVD.
Để biết thêm thông tin về các tệp *.dvr-ms, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

Gói Tải xuống Windows Media (.wmd)

Các gói Tải xuống Windows Media (WMD) kết hợp các đường viền giao diện, thông tin danh sách phát và nội dung đa phương tiện của Windows Media Player trong một tệp đơn có thể tải xuống sử dụng phần mở rộng .wmd. Một gói .wmd có thể bao gồm toàn bộ album các video nhạc cũng hiển thị quảng cáo ở dạng nhãn hiệu đồ hoạ và liên kết tới một trang web của nhà bán lẻ nhạc trực tuyến.

Để tải xuống gói .wmd từ một trang web, hãy bấm vào liên kết tới gói đó. Khi gói được tải xuống máy tính của bạn, Windows Media Player sẽ tự động giải nén các tệp có trong gói đó, thêm danh sách phát trong gói, thêm nội dung vào Thư viện Phương tiện, hiển thị giao diện viền trong ngăn Now Playing (Hiện Đang phát) của Windows Media Player (ở chế độ đầy đủ), sau đó phát mục đầu tiên trong danh sách phát. Để biết thêm thông tin về các tệp .wmd, hãy truy cập trang web sau của Microsoft Web:

Audio Visual Interleave (.avi)

Audio Video Interleave (AVI) là trường hợp đặc biệt của Định dạng Tệp Resource Interchange (RIFF). AVI được xác định bởi Microsoft. Định dạng tệp .avi là định dạng phổ biến nhất cho dữ liệu âm thanh và video trên máy tính.

Nội dung âm thanh hoặc nội dung video được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau có thể được lưu trữ trong tệp .avi và được phát trong Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính. Các bộ mã hoá/giải mã video thường được sử dụng trong tệp .avi gồm:
 • Bộ mã hoá/giải mã DivX

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sau của DivX:
 • Bộ mã hoá/giải mã Cinepak

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sau của Cinepak:
 • Bộ mã hoá/giải mã Indeo

  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sau của Ligos:
 • Bộ mã hoá/giải mã DV
 • Bộ mã hoá/giải mã MJPEG
 • Bộ mã hoá/giải mã RGB hoặc YUY2 đã giải nén
Các bộ mã hoá/giải mã âm thanh thường được sử dụng trong tệp .avi gồm:
 • Bộ mã hoá/giải mã MP3
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • Bộ mã hoá/giải mã Pulse Code Modulation (PCM) Đã giải nén

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Moving Picture Experts Group phát triển các tiêu chuẩn Moving Picture Experts Group (MPEG). Những tiêu chuẩn này đang phát triển một loạt tiêu chuẩn cho nén video và âm thanh.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Tiêu chuẩn này cho phép mã hóa video lũy tiến ở tốc độ truyền khoảng 1,5 triệu bit mỗi giây (bps). Định dạng tệp này đã được thiết kế riêng để sử dụng với phương tiện Video-CD và CD-i. Các đợt triển khai chuẩn MPEG-1 phổ biến nhất cung cấp độ phân giải video 352x240 ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây (fps). Khi bạn sử dụng tiêu chuẩn này, bạn sẽ nhận được một video có chất lượng thấp hợp một chút so với các video VCR thông thường.

Các tệp sử dụng tên mở rộng .m1v thường là các luồng MPEG-1 cơ bản chỉ chứa thông tin video. Các tệp sử dụng tên mở rộng .mpg hoặc .mpeg thường là các luồng hệ thống MPEG-1 có chứa video mã hoá MPEG-1 và âm thanh mã hoá MPEG-1 Lớp II (MP2).

Tuy nhiên, các luồng hệ thống MPEG-1 không sử dụng riêng các tên mở rộng .mpg và .mpeg. Các luồng chương trình MPEG-2 cũng thường sử dụng phần mở rộng tên tệp .mpg và .mpeg, tuy nhiên chúng có chứa video mã hoá MPEG-2. Bởi vì các hệ điều hành Microsoft Windows chỉ cung cấp một bộ giải mã video MPEG-1, Windows Media Player không thể phát các luồng chương trình MPEG-2 mà không cài đặt bộ giải mã video MPEG-2 bổ sung (còn được gọi là gói giải mã DVD). Để biết thêm thông tin về việc mua các gói giải mã DVD, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Âm thanh MPEG Lớp III (.mp3)
Tiêu chuẩn này cũng đã phát triển từ chuẩn MPEG ban đầu. Đây là một công nghệ nén âm thanh là một phần của thông số MPEG-1 và MPEG-2. Học viện Fraunhofer đã phát triển MP3 ở Đức vào năm 1991. MP3 sử dụng mã hóa âm thanh tri giác để nén âm thanh có chất lượng CD với độ trung thực gần như tương tự.
Âm thanh MPEG Lớp II (.mp2, .mpa)
Âm thanh MPEG Lớp II là chuẩn mã hóa âm thanh ban đầu được phát triển như một phần của thông số MPEG-1 và sau đó đã được cập nhật cho thông số MPEG-2.
M3U (.m3u)
Tệp .m3u là danh sách phát siêu tệp tham chiếu các tệp .mp3 và cung cấp siêu dữ liệu bổ sung cho các mục trong danh sách phát.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) là một giao thức chuẩn dành cho việc trao đổi thông tin âm nhạc giữa các nhạc cụ, nhạc cụ điện tử và máy tính. Tiêu chuẩn này xác định mã cho một sự kiện âm nhạc bao gồm bắt đầu một nốt, cao độ, độ dài, âm lượng của nốt nhạc, và các thuộc tính âm nhạc như tiếng rung. Tiêu chuẩn này cũng xác định các mã cho nhiều điều chỉnh khác nhau về nút, số và âm nền được sử dụng trên các nhạc cụ điện tử.

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Apple Computer đã phát triển định dạng tệp âm thanh Audio Interchange File Format (AIFF). Bạn có thể sử dụng định dạng này để lưu trữ thông tin về nhạc cụ và âm thanh mẫu chất lượng cao.

Sun Microsystems và NeXT (.au, .snd)

Các tệp Unix Audio (.au) là các tệp âm thanh do UNIX tạo.

Tệp âm thanh (.snd) là một định dạng tệp âm thanh có thể chuyển đổi được sử dụng trên các máy tính Sun, NeXt và Silicon Graphics. Tệp thường chứa dữ liệu âm thanh thô đi kèm với mã nhận diện văn bản.

Audio for Windows (.wav)

Windows sử dụng định dạng tệp Wave Form Audio (WAV) để lưu trữ âm thanh ở dạng sóng. Một phút âm thanh được mã hoá bằng Pulse Code Modulation (PCM) có thể chiếm tối thiểu là 644 kilobyte (KB) hoặc tối đa là 27 megabyte (MB) dung lượng lưu trữ. Kích cỡ dung lượng lưu trữ tuỳ thuộc vào tần suất lấy mẫu, loại âm thanh (đơn âm hoặc stereo) và số lượng bit được dùng cho mẫu.

Tương tự như định dạng AVI và ASF, WAV chỉ là một bộ lưu trữ tệp. Nội dung âm thanh được nén bằng nhiều bộ mã hoá/giải mã khác nhau được lưu trữ trong tệp .wav có thể được phát lại trong Windows Media Player, nếu các bộ mã hoá/giải mã phù hợp được cài đặt trên máy tính. Các codec âm thanh phổ biến nhất được sử dụng trong các tệp .wav gồm có Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) và Pulse Code Modulation (PCM) đã giải nén.

CD Audio Track (.cda)

Các bản CD Audio (.cda) là các tệp âm thanh được lưu trữ trên phương tiện CD. Bạn chỉ có thể phát các tệp .cda từ đĩa CD-ROM. Do đó, không thể bao gồm tệp mẫu trong bài viết này để bạn phát. Để kiểm tra tệp .cda, hãy thử phát một tệp .cda khác từ đĩa CD-ROM của bạn hoặc thử phát một tệp .cda từ một đĩa CD-ROM khác. Các tệp .cda tương ứng với các rãnh âm thanh CD và không chứa thông tin điều biến mã xung (PCM) thực. Bạn không thể phát tệp nếu bạn sao chép tệp .cda từ CD-ROM vào đĩa cứng.

Công nghệ Video Indeo (.ivf)

Các tệp Video Indeo (IVF) là các tệp video được mã hóa bằng cách sử dụng codec Indeo của Ligos Corporation. Các tiêu chuẩn của Indeo có thể thay đổi thường xuyên. Để đảm bảo bạn có thể phát các tệp được mã hoá bằng bộ mã hoá/giải mã này, hãy chắc chắn rằng bạn có gói Indeo mới nhất. Để kiểm chứng rằng bạn có gói Indeo mới nhất, hãy liên hệ với Ligos Corporation. Để làm việc này, hãy truy cập trang web sau của Ligos: Để phát một tệp .ivf, hãy tải tệp này về đĩa cứng trước khi phát. Để làm việc này, hãy làm theo các bước sau.
 1. Bấm chuột phải vào liên kết tới tệp .ivf sau đó bấm Lưu Đích Là.
 2. Chỉ định vị trí lưu tệp trên đĩa cứng của bạn.
 3. Bấm đúp vào tệp mà bạn đã lưu vào đĩa cứng để phát tệp.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281919 Thông báo "Lỗi không xác định" khi phát một tệp Định dạng Video Indeo (IVF)

Giao diện Windows Media Player (.wmz, .wms)

Tệp định nghĩa giao diện Windows Media Player (.wms) là tài liệu văn bản XML xác định các phần tử có trong một giao diện, các mối quan hệ và chức năng của chúng. Một trình tạo tập lệnh tạo tệp định nghĩa giao diện (.wms) và mọi tệp JScript (.js) được liên kết kết hợp các phần tử đồ hoạ và thêm chức năng vào giao diện.

Tệp .wmz là một tệp nén lưu trữ Zip có chứa một tệp định nghĩa giao diện Windows Media Player cùng các tệp Jscript được liên kết và các tệp đề hoạ hỗ trợ của nó.

Tệp Phim QuickTime (.mov)

Apple Computer đã phát triển định dạng tệp QuickTime để tạo, chỉnh sửa, xuất bản và xem các tệp đa phương tiện. Định dạng QuickTime có thể chứa video, hoạt ảnh, đồ hoạ, nội dung 3D và nội dung thực tế ảo (VR). Chỉ có thể phát các tệp QuickTime phiên bản 2.0 hoặc cũ hơn trong Windows Media Player. Các phiên bản mới hơn của QuickTime đòi hỏi QuickTime Player độc quyền của Apple. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web sau của Apple:

Tệp Âm thanh MP4 (.m4a)

.m4a (chỉ có âm thanh) thường được nén bằng mã hóa AAC (lossy) nhưng cũng có thể ở định dạng Apple Lossless.

Tệp Video MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 là thông số của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) bao gồm nhiều khía cạnh của bản trình bày đa phương tiện gồm có nén, cấp phép và gửi. Mặc dù nén video và định nghĩa bộ lưu trữ tệp là hai thực thể riêng và độc lập của thông số MPEG-4, nhiều người tin tưởng không chính xác rằng hai thực thể này có thể trao đổi cho nhau. Bạn có thể triển khai chỉ các phần của thông số MPEG-4 và vẫn tuân theo tiêu chuẩn này.

Định dạng tệp MPEG-4, như được xác định theo thông số MPEG-4, có chứa nội dung video mã hoá bằng MPEG-4 và nội dung âm thanh mã hoá bằng Mã hoá Âm thanh Nâng cao (AAC). Định dạng này thường sử dụng phần mở rộng .mp4. Windows Media Player không hỗ trợ phát lại định dạng tệp .mp4. Bạn có thể phát lại các tệp phương tiện .mp4 trong Windows Media Player khi bạn cài đặt các gói bộ giải mã MPEG-4 tương thích DirectShow. Các gói bộ mã hoá MPEG-4 tương thích DirectShow bao gồm Ligos LSX-MPEG Player và EnvivioTV.

Để biết thêm thông tin về Ligos LSX-MPEG Player, hãy truy nhập Web site sau của Ligos:Để biết thêm thông tin về EnvivioTV, hãy truy nhập Web site sau của Envivio: Microsoft đã chọn triển khai phần nén video của tiêu chuẩn MPEG-4. Microsoft hiện đã sản xuất các bộ mã hoá/giải mã video dựa trên MPEG-4 sau đây:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
Nội dung video MPEG-4 có thể được mã hoá và lưu trữ trong bộ lưu trữ tệp .asf bằng cách sử dụng các Công cụ Windows Media và Bộ mã hoá Windows Media. Sau đó, bạn có thể phát các tệp trong Windows Media Player. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ của Microsoft và MPEG-4, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:.m4v là định dạng tệp video do Apple phát triển và rất gần với định dạng MP4. Điểm khác biệt là tính năng tùy chọn bảo vệ bản sao DRM của Apple và xử lý âm thanh AC3 (Dolby Digital) không được chuẩn hóa cho tệp chứa nội dung MP4.

Tệp .mp4v là tệp video MPEG-4.

.3gp (định dạng tệp 3GPP) là định dạng chứa đa phương tiện được Dự án Đối tác Thế hệ Thứ ba (3GPP) định nghĩa cho các dịch vụ đa phương tiện 3G UMTS. Định dạng này được sử dụng trên các điện thoại di động 3G nhưng cũng có thể được phát trên một số điện thoại 2G và 4G.

.3g2 (định dạng tệp 3GPP2) là định dạng chứa đa phương tiện được 3GPP2 định nghĩa cho các dịch vụ đa phương tiện 3G CDMA2000. Định dạng này rất giống với định dạng tệp 3GP nhưng có một số trường hợp mở rộng và giới hạn so với 3GP.

Loại tệp .3gp2 được liên kết chủ yếu với '3GPP2' .

Tệp âm thanh Windows (.aac, .adt, .adts)

Mã hóa Âm thanh Nâng cao (.aac) là lược đồ mã hóa, nén không bảo toàn thông tin và được chuẩn hóa dành cho âm thanh kỹ thuật số. Được thiết kế để kế tục định dạng MP3, AAC thường đạt được chất lượng âm thanh tốt hơn MP3 ở tốc độ bit tương tự.

Audio Data Transport Stream (.adts) được sử dụng nếu dữ liệu được truyền trong luồng truyền tải MPEG-2, bao gồm một loạt khung, mỗi khung có một tiêu đề đi kèm với dữ liệu âm thanh AAC.

Tệp Video MPEG-2 TS (.m2ts)

.m2ts là phần mở rộng tên tệp được sử dụng cho định dạng tệp chứa Luồng Truyền tải MPEG-2 (M2TS) Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV). Định dạng tệp này được sử dụng cho ghép kênh âm thanh, video và các luồng khác. Nó dựa trên định dạng chứa luồng truyền tải MPEG-2. Định dạng chứa này thường được sử dụng cho video có độ nét cao trên Đĩa Blu-ray và AVCHD.
Thông tin thêm
Miễn trừ trách nhiệm về thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 316992 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2014 16:26:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Phản hồi
rosoft.com/ms.js">