Cập Nhật thêm DMF sys.dm_db_incremental_stats_properties trong SQL Server 2014 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3170114
Tóm tắt
Bản cập nhật này thêm yếu tốsys.dm_db_incremental_stats_propertieschức năng quản lý động (DMF) cho phép bạn truy nhập các thuộc tính số liệu thống kê tăng dần.

Lưu ý: Bản cập nhật này cho DMF giống như các yếu tố sys.dm_db_stats_propertiesDMF sẵn có. Tuy nhiên, nó cũng sẽ trở lại một cột bổ sung, partition_number, cung cấp số phân số liệu thống kê tăng dần.
Thông tin thêm
Số liệu thống kê tăng được xây dựng trên bảng phân hoạch. Điều này cho phép bạn duy trì các số liệu thống kê phân cấp thay vì cấp bảng. Thay vì bạn phải quét toàn bộ bảng, bạn có thể quét chỉ phân cấp. Điều này có thể giảm đáng kể thời gian các hoạt động bảo trì Cập Nhật thống kê trên phân vùng phải được Cập Nhật. Kiểm trabài đăng blogtrên TechNet dành cho một ví dụ.

Bản cập nhật này được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ sau cho SQL Server:


Giới thiệu về gói bản ghi dịch vụ cho SQL Server
Gói bản ghi dịch vụ được tích luỹ. Mỗi gói bản ghi dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói bản ghi dịch vụ trước đó, cùng với mọi bản vá mới. Chúng tôi khuyến nghị là áp dụng gói bản ghi dịch vụ mới nhất và Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho gói bản ghi dịch vụ đó. Bạn không phải cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ trước đó trước khi cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ mới nhất. Sử dụng bảng 1 trong bài viết sau để tìm thêm thông tin về gói bản ghi dịch vụ mới nhất và Cập Nhật tích luỹ mới nhất.

Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3170114 - Xem lại Lần cuối: 11/16/2016 09:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3170114 KbMtvi
Phản hồi