Bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1511: 29 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3170411
Tóm tắt
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và khắc phục các chức năng của Windows 10 phiên bản 1511.

Gói cho các x86 Phiên bản is505 MB và gói dành cho các x64 Phiên bản is931 MB.
Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải có một phần của vòng Windows nội Release Preview. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình nội bộ Windows đọc Làm thế nào để sử dụng Windows nội bộ xem trước.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3163018.
Thông tin về tệp
Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống các thông tin tệp cho bản Cập Nhật tích luỹ 3170411.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3170411 – останній перегляд: 06/30/2016 15:47:00 – виправлення: 2.0

Windows 10 Version 1511

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3170411 KbMtvi
Зворотний зв’язок