Bản Cập Nhật cho Surface Pro 3 - Surface Pro UEFI

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3171942
Tóm tắt
Bản Cập Nhật có sẵn cho SurfacePro 3 Surface Pro UEFI toimprove ổn định và hiệu suất khi thay đổi giữa điện.

Cách nhận bản cập nhật này
Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:

Cập nhật phần mềm hệ thống-8/1/2016

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải có bản Windows 10 năm Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Bề mặt Pro UEFI (v3.11.1550.0)
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3171942 - Xem lại Lần cuối: 08/04/2016 06:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Surface Pro 3

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3171942 KbMtvi
Phản hồi