bản ghi dịch vụ ngăn xếp bản Cập Nhật cho Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 5: 13 tháng 7 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173423
Tóm tắt
Bản cập nhật này giúp cải thiện tính ổn định để ngăn xếp bản ghi dịch vụ Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 5.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update Catalog

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 5

x64 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 5
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appxprovisionpackage.dll10.0.14300.104571,16805 tháng 7 năm 201622:31x64
Appxreg.dll10.0.14300.104529,69605 tháng 7 năm 201622:31x64
Cmifw.dll10.0.14300.104593,69605 tháng 7 năm 201623:02x64
Cntrtextinstaller.dll10.0.14300.1045154,11205 tháng 7 năm 201622:43x64
Eventsinstaller.dll10.0.14300.1045212,99205 tháng 7 năm 201623:56x64
Firewallofflineapi.dll10.0.14300.1045176,12805 tháng 7 năm 201623:02x64
Grouptrusteeai.dll10.0.14300.104544,00806 tháng 7 năm 201601:48x64
Httpai.dll10.0.14300.104522,52805 tháng 7 năm 201622:43x64
Implatsetup.dll10.0.14300.1045113,66405 tháng 7 năm 201623:02x64
Luainstall.dll10.0.14300.104551,71205 tháng 7 năm 201622:32x64
Sppinst.dll10.0.14300.104533,79206 tháng 7 năm 201600:03x64
Timezoneai.dll10.0.14300.104560,92805 tháng 7 năm 201622:43x64
Netsetupapi.dll10.0.14300.1045145,89606 tháng 7 năm 201601:10x64
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.14300.1045315,39205 tháng 7 năm 201623:46x64
Shtransform.dll10.0.14300.104529,18406 tháng 7 năm 201600:15x64
Bfsvc.dll10.0.14300.104567,07206 tháng 7 năm 201600:17x64
Fveupdateai.dll10.0.14300.104524,06406 tháng 7 năm 201600:19x64
Securebootai.dll10.0.14300.104525,08806 tháng 7 năm 201600:20x64
Cmitrust.dll10.0.14300.1045403,94406 tháng 7 năm 201601:22x64
Bcdeditai.dll10.0.14300.1045286,72006 tháng 7 năm 201600:16x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.14300.104545,05606 tháng 7 năm 201600:19x64
Featuresettingsoverride.dll10.0.14300.104530,72006 tháng 7 năm 201600:20x64
Iefileinstallai.dll10.0.14300.104528,67206 tháng 7 năm 201600:17x64
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.14300.104556,83206 tháng 7 năm 201600:19x64
Netfxconfig.dll10.0.14300.104521,50406 tháng 7 năm 201600:21x64
Peerdistai.dll10.0.14300.104529,69606 tháng 7 năm 201600:21x64
Printadvancedinstaller.dll10.0.14300.104594,20806 tháng 7 năm 201600:13x64
Servicemodelregai.dll10.0.14300.104579,87206 tháng 7 năm 201600:16x64
Setieinstalleddateai.dll10.0.14300.104515,87206 tháng 7 năm 201600:20x64
Primitivetransformers.dll10.0.14300.104557,34405 tháng 7 năm 201623:46x64
Grouptrusteeai.dll10.0.14300.104544,00806 tháng 7 năm 201601:48x64
Aritransformer.dll10.0.14300.104548,12805 tháng 7 năm 201623:46x64
Wpndatatransformer.dll10.0.14300.104528,16005 tháng 7 năm 201623:46x64
Mqcmiplugin.dll5.0.1.1145,40806 tháng 7 năm 201600:10x64
Appserverai.dll10.0.14300.1045105,47205 tháng 7 năm 201622:26x64
Rdwebai.dll10.0.14300.1045111,61605 tháng 7 năm 201622:27x64
Tssdisai.dll10.0.14300.1045113,15205 tháng 7 năm 201622:27x64
Vmhostai.dll10.0.14300.104591,64805 tháng 7 năm 201622:29x64
Wmicmiplugin.dll10.0.14300.1045385,53605 tháng 7 năm 201622:23x64
Winsockai.dll10.0.14300.104573,72805 tháng 7 năm 201622:31x64
Ws2_helper.dll10.0.14300.104586,01605 tháng 7 năm 201622:31x64
Esscli.dll10.0.14300.1045390,14405 tháng 7 năm 201622:42x64
Fastprox.dll10.0.14300.1045843,26405 tháng 7 năm 201622:42x64
Mofd.dll10.0.14300.1045239,10405 tháng 7 năm 201622:42x64
Mofinstall.dll10.0.14300.104565,02405 tháng 7 năm 201622:42x64
Repdrvfs.dll10.0.14300.1045346,62405 tháng 7 năm 201622:37x64
Wbemcomn.dll10.0.14300.1045441,34405 tháng 7 năm 201622:37x64
Wbemcore.dll10.0.14300.10451,216,51205 tháng 7 năm 201622:34x64
Wbemprox.dll10.0.14300.104534,81605 tháng 7 năm 201622:38x64
Wmiutils.dll10.0.14300.1045111,10405 tháng 7 năm 201622:36x64
Netsetupai.dll10.0.14300.1045122,36805 tháng 7 năm 201623:02x64
Netsetupapi.dll10.0.14300.1045145,89606 tháng 7 năm 201601:10x64
Netsetupengine.dll10.0.14300.1045729,57606 tháng 7 năm 201601:10x64
Cleanupai.dll10.0.14300.104515,36005 tháng 7 năm 201622:43x64
Wrpint.dll10.0.14300.104565,02406 tháng 7 năm 201600:19x64
Cbscore.dll10.0.14300.10452,021,37605 tháng 7 năm 201622:44x64
Cbsmsg.dll10.0.14300.104550,66406 tháng 7 năm 201601:22x64
Cmiadapter.dll10.0.14300.104576,28805 tháng 7 năm 201622:31x64
Cmiaisupport.dll10.0.14300.10452,915,30406 tháng 7 năm 201601:22x64
Dpx.dll5.0.1.1495,61605 tháng 7 năm 201622:32x64
Drupdate.dll10.0.14300.1045334,31206 tháng 7 năm 201601:22x64
Drvstore.dll10.0.14300.1045868,84006 tháng 7 năm 201601:22x64
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,247,34205 tháng 7 năm 201618:33không áp dụng
Msdelta.dll5.0.1.1506,36805 tháng 7 năm 201622:43x64
Mspatcha.dll5.0.1.145,56805 tháng 7 năm 201622:32x64
Poqexec.exe10.0.14300.1045142,33605 tháng 7 năm 201623:54x64
Smiengine.dll10.0.14300.1045852,48005 tháng 7 năm 201623:31x64
Smipi.dll10.0.14300.104528,67205 tháng 7 năm 201622:43x64
Tifilefetcher.exe10.0.14300.1045286,69606 tháng 7 năm 201601:22x64
Tiworker.exe10.0.14300.1045199,16806 tháng 7 năm 201600:01x64
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04730 tháng 5 năm 201600:40không áp dụng
Wcp.dll10.0.14300.10453,156,99205 tháng 7 năm 201622:44x64
Wdscore.dll10.0.14300.1045250,85606 tháng 7 năm 201601:45x64
Appxprovisionpackage.dll10.0.14300.104562,97605 tháng 7 năm 201621:57x86
Appxreg.dll10.0.14300.104524,06405 tháng 7 năm 201621:57x86
Cmifw.dll10.0.14300.104581,40805 tháng 7 năm 201622:29x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.14300.1045129,53605 tháng 7 năm 201621:57x86
Eventsinstaller.dll10.0.14300.1045167,42405 tháng 7 năm 201623:08x86
Firewallofflineapi.dll10.0.14300.1045153,08805 tháng 7 năm 201622:29x86
Grouptrusteeai.dll10.0.14300.104538,88806 tháng 7 năm 201600:48x86
Httpai.dll10.0.14300.104519.45605 tháng 7 năm 201621:57x86
Implatsetup.dll10.0.14300.104580,89605 tháng 7 năm 201622:29x86
Luainstall.dll10.0.14300.104542,49605 tháng 7 năm 201621:57x86
Sppinst.dll10.0.14300.104528,67205 tháng 7 năm 201623:08x86
Timezoneai.dll10.0.14300.104550,17605 tháng 7 năm 201621:57x86
Netsetupapi.dll10.0.14300.1045110,05606 tháng 7 năm 201600:15x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.14300.1045205,82405 tháng 7 năm 201623:04x86
Shtransform.dll10.0.14300.104524,06405 tháng 7 năm 201623:28x86
Bfsvc.dll10.0.14300.104557,34405 tháng 7 năm 201623:28x86
Fveupdateai.dll10.0.14300.104519.45605 tháng 7 năm 201623:26x86
Securebootai.dll10.0.14300.104522,01605 tháng 7 năm 201623:27x86
Cmitrust.dll10.0.14300.1045275,94406 tháng 7 năm 201600:25x86
Bcdeditai.dll10.0.14300.1045263,16805 tháng 7 năm 201623:27x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.14300.104538,40005 tháng 7 năm 201623:28x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.14300.104525.60005 tháng 7 năm 201623:26x86
Iefileinstallai.dll10.0.14300.104526,62405 tháng 7 năm 201623:21x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.14300.104546,59205 tháng 7 năm 201623:27x86
Netfxconfig.dll10.0.14300.104518,94405 tháng 7 năm 201623:25x86
Peerdistai.dll10.0.14300.104524,06405 tháng 7 năm 201623:27x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.14300.104584,48005 tháng 7 năm 201623:21x86
Servicemodelregai.dll10.0.14300.10456451205 tháng 7 năm 201623:30x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.14300.104514,33605 tháng 7 năm 201623:28x86
Primitivetransformers.dll10.0.14300.104542,49605 tháng 7 năm 201622:57x86
Grouptrusteeai.dll10.0.14300.104538,88806 tháng 7 năm 201600:48x86
Aritransformer.dll10.0.14300.104541,47205 tháng 7 năm 201622:57x86
Wpndatatransformer.dll10.0.14300.104522,01605 tháng 7 năm 201622:57x86
Appserverai.dll10.0.14300.104584,99205 tháng 7 năm 201621:59x86
Rdwebai.dll10.0.14300.104595,74405 tháng 7 năm 201621:59x86
Tssdisai.dll10.0.14300.104593,69605 tháng 7 năm 201621:59x86
Vmhostai.dll10.0.14300.104574,75205 tháng 7 năm 201622:02x86
Wmicmiplugin.dll10.0.14300.1045264,70405 tháng 7 năm 201621:55x86
Winsockai.dll10.0.14300.104565,02405 tháng 7 năm 201621:57x86
Ws2_helper.dll10.0.14300.104570,14405 tháng 7 năm 201621:57x86
Esscli.dll10.0.14300.1045292,86405 tháng 7 năm 201622:16x86
Fastprox.dll10.0.14300.1045663,04005 tháng 7 năm 201622:16x86
Mofd.dll10.0.14300.1045199,68005 tháng 7 năm 201622:16x86
Mofinstall.dll10.0.14300.104563,48805 tháng 7 năm 201622:17x86
Repdrvfs.dll10.0.14300.1045275,45605 tháng 7 năm 201622:13x86
Wbemcomn.dll10.0.14300.1045379,39205 tháng 7 năm 201622:12x86
Wbemcore.dll10.0.14300.1045972,28805 tháng 7 năm 201622:11x86
Wbemprox.dll10.0.14300.104529,69605 tháng 7 năm 201622:13x86
Wmiutils.dll10.0.14300.104590,11205 tháng 7 năm 201622:12x86
Netsetupai.dll10.0.14300.104593,18405 tháng 7 năm 201622:29x86
Netsetupapi.dll10.0.14300.1045110,05606 tháng 7 năm 201600:15x86
Netsetupengine.dll10.0.14300.1045519,13606 tháng 7 năm 201600:15x86
Cleanupai.dll10.0.14300.104513,31205 tháng 7 năm 201621:57x86
Wrpint.dll10.0.14300.104556,32005 tháng 7 năm 201623:29x86
Cbscore.dll10.0.14300.10451,780,73605 tháng 7 năm 201621:58x86
Cbsmsg.dll10.0.14300.104549,64006 tháng 7 năm 201600:23x86
Cmiadapter.dll10.0.14300.10456451205 tháng 7 năm 201621:57x86
Cmiaisupport.dll10.0.14300.10451,904,10406 tháng 7 năm 201600:25x86
Dpx.dll5.0.1.1370,68805 tháng 7 năm 201621:57x86
Drupdate.dll10.0.14300.1045283,62406 tháng 7 năm 201600:25x86
Drvstore.dll10.0.14300.1045716,77606 tháng 7 năm 201600:25x86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,247,34205 tháng 7 năm 201618:30không áp dụng
Msdelta.dll5.0.1.1398,33605 tháng 7 năm 201621:57x86
Mspatcha.dll5.0.1.136,35205 tháng 7 năm 201621:57x86
Poqexec.exe10.0.14300.1045120,32005 tháng 7 năm 201623:04x86
Smiengine.dll10.0.14300.1045736,76805 tháng 7 năm 201622:50x86
Smipi.dll10.0.14300.104524,06405 tháng 7 năm 201621:57x86
Tifilefetcher.exe10.0.14300.1045245,73606 tháng 7 năm 201600:24x86
Tiworker.exe10.0.14300.1045197,12005 tháng 7 năm 201623:10x86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04729 tháng 5 năm 201619:39không áp dụng
Wcp.dll10.0.14300.10452,702,84805 tháng 7 năm 201622:01x86
Wdscore.dll10.0.14300.1045208,36006 tháng 7 năm 201600:46x86

Thông tin tệp bổ sung

x64 Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước 5
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_02ea32bf8ccbd26fbf3b72f45c453289_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_4a477a83d87d182c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0658bb831ae282e801dc621740e43628_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_4efb4dacab804f3e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2bab783bb353c136fcdcc4c7e219ee8e_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c648224bc522ae7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_330ed6bf72949df5202a19361be08e99_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_be51bdfc09623d00.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_369fe8f091aac1509bf7d46bc55a8947_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a298d7286150eb9a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_38c79f8c7062ca4f7607f9451fc1efc1_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_b27653072f21cef8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3ec77807f42f0e1cc02104761abc22c5_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_67a12281182e04b3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_43c3516be056cba671efb6248b631cc0_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_b889f95a4d5d4518.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_487347df594f575301475a9e162bf5eb_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_77ec05a08af5048e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4b6dd4356de7bb671a217c621f7401ea_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_65b1b6a10603dec7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5af4e48398f10f116a41d0b131ffe847_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ec759912de565b1b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5f80594ffe2814dd0897ab5a88c27832_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_34ba8b5a73a4dcdf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6f7db74f49c26fed930985c0987cfdc2_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a948c1ba6dacb402.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_72d3c0e547a8f7a2954ad8c281a896e7_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_b4959f5677a6e1d8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_74dad4aa301ca29a2fe8a46860cff225_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6c9b9e7fc23009bc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_77042329ce6c62d5093739d5d3f76f64_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_94d47d2e5839f19e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7a9257ffd8723476ae90392976f74941_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6613560d7edc51d8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7a932456f11621b0ce22e450c3447ecd_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_57a77e3c4f9b9e67.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7aeaceddd48385ab8f1a8336681b5e61_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_86540dbbe0b6a04b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_81b13ea7995ea02622e1b5b8a0ff32ac_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_77a0776f5b276a4e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_84deecb0e35adb0488d9d0fd9dc6e352_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6ae250eb65036f35.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_86f0d401f26633726ac66178c4ea189e_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_67eea510cb335180.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8864e21d1f12da65f92b611819257760_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_eecb31972e6938f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8a024ccae789c44e6deae1fb7672c170_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a59daf971fa89148.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8a9204d9981f3164eda6d6230043bee9_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_efe9ad3946a343e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8b1ac34e1b8f1572056a840261b10542_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_64a437cbd7183eca.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8e59caca3409712382804defd7b53304_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_976142ba0b529855.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_94b6001f96625dea8c174cdd4a7d7800_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_b71410418a0f95a1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9a86a7db8cdafcbc3ec4576c12e2a8b2_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_638273a36498cb6d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a1e211a4a6b69af9bc5abc92fdd72dd1_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_8e98be0ea2b67907.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b1d79f724bc3bdea4965ea3e2260aea1_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c04514f0599b317e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b626a37b49f7f5da5d0cb5c26e095da8_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_af4b62f101a9861d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bc04fcdf12e96099880125dfd21f1fe9_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c5ba93e380b23aad.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_be118487165c5b3ca3713e002ab42409_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_2f634ea6373ca6c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c40d5e21e9e934cb6711e3a1bfb88c66_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_f3efd6877034b6dc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c51b8931be66f40c84117ef47e78f7e1_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d6caaa9a2575e95c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c81af9927aa2bb5ad9fbba7f920b2c59_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_4e19afee3814d31b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp728
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c840f02be65d0d921d84c1a307bca140_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_3bbdc819fa67d7ef.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c9b2c2caccbf4f2942a3a08d20bea5cf_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_1006181b7beb7661.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cbe139cbe55705a855b16092211484d7_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_bfddf999d02d59c9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp738
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cc2fb84d52e7efd458ec2b2a89eafd15_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_94077572cb61f52b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ce79d7d1c80b0d0e97a773cd6feab048_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_37d7dfe343ff8bf1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d41215fa4b22f4016344fa573e823a32_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_baf527206cdffa74.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d5505cba36a6d540e8552e0559bca1f1_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_b69035f745c35c85.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dbbf7ed859304c39fe9f8715723bf21d_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_653714de8955e83c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e3e7c98bba66d4b12e9e6202eb3bc0f6_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d30a7c1803f3770c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e6cd52f8896ceb7e2d74da280c9eaac2_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_53940bd2d47a2a6a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e75cf4ca667cc27aea00e45a53634128_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ceeab7d33a7df244.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eb81e0c74b5c39826b16e5f203f20ee8_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_da4c3c28628f0005.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eee0265487df83b1a1feee9fab4cac6f_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_dfb261c83b8f66a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f46e935704e667b5f329981ed3854e01_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_296e37cecece826f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f47bdf0b6fe12a7d572bea4fa3663c0c_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_98e936395a3236f4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f5ca5b7d9bf19ae388ce9172fabfbfe4_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a03175a2ca6e09b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f63feb28890851c8ca9552b9077c2f3f_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d4541fd4b73fe592.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fbda44a7ac538c42fe3fe333b44cc5f6_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c63350d1ad4e3dff.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp738
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... -cài đặt-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c72af896a725a6bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp8.631 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_db33408a94653498.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,033
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c57d54a87ee8c74c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.337
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... gstack khởi động onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_3135abd4723a4434.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.633 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_1e77324cfd3c4325.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,319
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_fa737320c512ced6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,394
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_47a222aed7304a6e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.366 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_44afc054d91cd8a6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp687
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... Llers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ff494b30c4f82736.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d1ee85661a7feb3e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngstack-onecorebase_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_cbf37dcce3a3594e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,330
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_61042b86cadc937c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ransformers ds core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d93e8b685978ffc0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp674
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ransformers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ffc53dbcfd3f73a0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,012
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... rmers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_3cd41f851aed8e8d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp680
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_9c697d75958d9f19.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp680
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_7638a3b20ff4af3e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ac2ab626a17deb33.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_149ea2dca36909e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.326 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_ee3f5a824172adb4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3.379 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_99f99f620d3eeea3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.427 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c6f76f75ab5369f3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.970
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_cdacba53a6ffaa1a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp658
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_75110cdaa687a42f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp742
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:23
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_1a0a07962cca2502.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,753
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_19f3f5d62cdcaa5b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,726
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_19bf7e5d210cd473.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,965
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_e4cde94bc909b6dd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp19.425 người
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)05:25
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp26,713
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)15:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... -cài đặt-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6b0c5d12eec83587.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp8,629
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_7f14a506dc07c362.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,031
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_695eb924c68b5616.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.335
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... gstack khởi động onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_d5171050b9dcd2fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,631
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_c25896c944ded1ef.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.317
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_9e54d79d0cb55da0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,392
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_eb83872b1ed2d938.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,364
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_e89124d120bf6770.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp685
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... Llers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a32aafad0c9ab600.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_75cfe9e262227a08.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-onecorebase_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6fd4e2492b45e818.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,328
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_04e59003127f2246.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_7d1fefe4a11b8e8a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp672
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_a3a6a23944e2026a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.010
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-onecore-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_e0b5840162901d57.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_404ae1f1dd302de3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_1a1a082e57973e08.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:01
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_500c1aa2e92079fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_9220befe89153c7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,377
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:00
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_3ddb03de54e17d6d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,425
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_6ad8d3f1f2f5f8bd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,968
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_718e1ecfeea238e4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp656
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_18f27156ee2a32f9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp740
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_bdeb6c12746cb3cc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6.751
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_bdd55a52747f3925.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,724
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-onecore_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_bda0e2d968af633d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,963
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:04
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14300.1045_none_88af4dc810ac45a7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp19,413
Ngày (UTC)06 tháng 7 năm 2016
Thời gian (UTC)04:03
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173423 - Xem lại Lần cuối: 07/15/2016 17:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2016 Technical Preview 5

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3173423 KbMtvi
Phản hồi