bản ghi dịch vụ chồng bản Cập Nhật cho Windows 10: 12 tháng 7 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173427
Tóm tắt
Bản cập nhật này giúp cải thiện tính ổn định để ngăn xếp bản ghi dịch vụ Windows 10.

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật bản ghi dịch vụ chồng lần đầu tiên, gói cho x86 Phiên bản là 5,51 megabyte (MB) và gói dành cho x64 Phiên bản 12.3 MB.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục cập nhật Microsoft

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3141032.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 10

x86 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10240.1671978,17609 tháng 2 năm 201602:45x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10240.17020200,70421 tháng 6 năm 201610:45x86
Bcdeditai.dll10.0.10240.16439260,09604 tháng 8 năm 201503:14x86
Cmipnpinstall.dll10.0.10240.16384191,84010 tháng 7 năm 201504:50x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10240.1638438,40010 tháng 7 năm 201503:25x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10240.1638425,08810 tháng 7 năm 201503:39x86
Iefileinstallai.dll10.0.10240.1638427,13610 tháng 7 năm 201503:25x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638447,10410 tháng 7 năm 201503:25x86
Netfxconfig.dll10.0.10240.1638418,94410 tháng 7 năm 201503:25x86
Peerdistai.dll10.0.10240.1638424,06410 tháng 7 năm 201503:25x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638484,99210 tháng 7 năm 201503:25x86
Registeriepkeysai.dll10.0.10240.1638413,82410 tháng 7 năm 201503:25x86
Servicemodelregai.dll10.0.10240.163846451210 tháng 7 năm 201503:25x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10240.1638414,33610 tháng 7 năm 201503:25x86
Aritransformer.dll10.0.10240.1638437,37610 tháng 7 năm 201503:25x86
Primitivetransformers.dll10.0.10240.1638442,49610 tháng 7 năm 201503:26x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10240.1638420,99210 tháng 7 năm 201503:25x86
Shtransform.dll10.0.10240.1638420,48010 tháng 7 năm 201503:44x86
Mqcmiplugin.dll10.0.10240.16384122,36810 tháng 7 năm 201503:36x86
Esscli.dll10.0.10240.16384299,00810 tháng 7 năm 201503:24x86
Eventsinstaller.dll10.0.10240.16384166,91210 tháng 7 năm 201503:28x86
Fastprox.dll10.0.10240.16384669,69610 tháng 7 năm 201503:24x86
Mofd.dll10.0.10240.16384201,72810 tháng 7 năm 201503:24x86
Mofinstall.dll10.0.10240.1638463,48810 tháng 7 năm 201503:24x86
Repdrvfs.dll10.0.10240.16384277,50410 tháng 7 năm 201503:24x86
Wbemcomn.dll10.0.10240.16719385,53609 tháng 2 năm 201601:42x86
Wbemcore.dll10.0.10240.16719921,08809 tháng 2 năm 201601:42x86
Wbemprox.dll10.0.10240.1638430,20810 tháng 7 năm 201503:24x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10240.17020272,38421 tháng 6 năm 201610:16x86
Wmiutils.dll10.0.10240.1638491,13610 tháng 7 năm 201503:24x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10240.1702063,48821 tháng 6 năm 201610:18x86
Appxreg.dll10.0.10240.1702024,57621 tháng 6 năm 201610:16x86
Bfsvc.dll10.0.10240.1638456,83210 tháng 7 năm 201503:23x86
Cleanupai.dll10.0.10240.1638412.80010 tháng 7 năm 201503:23x86
Cmitrust.dll10.0.10240.16384288,09610 tháng 7 năm 201504:50x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10240.16384127,48810 tháng 7 năm 201503:23x86
Fveupdateai.dll10.0.10240.1638418,94410 tháng 7 năm 201503:23x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10240.1638438,24010 tháng 7 năm 201505:18x86
Httpai.dll10.0.10240.1638416,89610 tháng 7 năm 201503:23x86
Luainstall.dll10.0.10240.1638442,49610 tháng 7 năm 201503:23x86
Securebootai.dll10.0.10240.1702022,01621 tháng 6 năm 201610:16x86
Timezoneai.dll10.0.10240.1638451.20010 tháng 7 năm 201503:23x86
Winsockai.dll10.0.10240.1638465,53610 tháng 7 năm 201503:23x86
Ws2_helper.dll10.0.10240.1638469,63210 tháng 7 năm 201503:23x86
Offlinelsa.dll10.0.10240.16384100,86410 tháng 7 năm 201503:29x86
Offlinesam.dll10.0.10240.16384110,08010 tháng 7 năm 201503:29x86
Sppinst.dll10.0.10240.16384646,14410 tháng 7 năm 201503:24x86
Cmifw.dll10.0.10240.1638480.38410 tháng 7 năm 201503:33x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10240.16439147,45604 tháng 8 năm 201503:25x86
Implatsetup.dll10.0.10240.1702054,78421 tháng 6 năm 201610:45x86
Netsetupai.dll10.0.10240.1702079,36021 tháng 6 năm 201610:29x86
Netsetupapi.dll10.0.10240.1671978,17609 tháng 2 năm 201602:45x86
Netsetupengine.dll10.0.10240.17020468,83221 tháng 6 năm 201611:18x86
Cbscore.dll10.0.10240.170201,774,59221 tháng 6 năm 201610:49x86
Cbsmsg.dll10.0.10240.1638449,50410 tháng 7 năm 201504:40x86
Cmiadapter.dll10.0.10240.163846451210 tháng 7 năm 201503:23x86
Cmiaisupport.dll10.0.10240.167192,157,92009 tháng 2 năm 201602:36x86
Dpx.dll10.0.10240.16439371,71204 tháng 8 năm 201503:13x86
Drupdate.dll10.0.10240.16719282,97609 tháng 2 năm 201602:36x86
Drvstore.dll10.0.10240.16384699,74410 tháng 7 năm 201504:48x86
Globalinstallorder.xmlKhông áp dụng1,249,16525 tháng 4 năm 201500:17Không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10240.16384410,62410 tháng 7 năm 201503:24x86
Mspatcha.dll10.0.10240.1638436,86410 tháng 7 năm 201503:24x86
Poqexec.exe10.0.10240.16384118,27210 tháng 7 năm 201503:25x86
Smiengine.dll10.0.10240.17020729,60021 tháng 6 năm 201610:19x86
Smipi.dll10.0.10240.1638423,55210 tháng 7 năm 201503:25x86
Tifilefetcher.exe10.0.10240.16439233,31204 tháng 8 năm 201504:04x86
Tiworker.exe10.0.10240.16384197,12010 tháng 7 năm 201503:24x86
Wcmtypes.xsdKhông áp dụng1,04727 tháng 3 năm 201521:48Không áp dụng
Wcp.dll10.0.10240.170202,717,18421 tháng 6 năm 201610:50x86
Wdscore.dll10.0.10240.16384207,20010 tháng 7 năm 201504:40x86
Wrpint.dll10.0.10240.1638455,80810 tháng 7 năm 201503:26x86
x64 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10240.16719103,77609 tháng 2 năm 201603:15x64
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10240.17020304,12821 tháng 6 năm 201607:01x64
Bcdeditai.dll10.0.10240.16439283,64804 tháng 8 năm 201503:05x64
Cmipnpinstall.dll10.0.10240.16384243,04010 tháng 7 năm 201504:36x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10240.1638446,08010 tháng 7 năm 201503:15x64
Featuresettingsoverride.dll10.0.10240.1638431,74410 tháng 7 năm 201503:28x64
Iefileinstallai.dll10.0.10240.1638429,18410 tháng 7 năm 201503:14x64
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638458,88010 tháng 7 năm 201503:15x64
Netfxconfig.dll10.0.10240.1638422,52810 tháng 7 năm 201503:15x64
Peerdistai.dll10.0.10240.1638430,20810 tháng 7 năm 201503:15x64
Printadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638497,79210 tháng 7 năm 201503:15x64
Registeriepkeysai.dll10.0.10240.1638416,38410 tháng 7 năm 201503:15x64
Servicemodelregai.dll10.0.10240.1638480.38410 tháng 7 năm 201503:15x64
Setieinstalleddateai.dll10.0.10240.1638416,38410 tháng 7 năm 201503:15x64
Aritransformer.dll10.0.10240.1638450,68810 tháng 7 năm 201503:27x64
Primitivetransformers.dll10.0.10240.1638457,85610 tháng 7 năm 201503:29x64
Wpndatatransformer.dll10.0.10240.1638427,64810 tháng 7 năm 201503:27x64
Shtransform.dll10.0.10240.1638426,11210 tháng 7 năm 201503:34x64
Mqcmiplugin.dll10.0.10240.16384148,48010 tháng 7 năm 201503:25x64
Appserverai.dll10.0.10240.16384109,05610 tháng 7 năm 201503:24x64
Rdwebai.dll10.0.10240.16384113,15210 tháng 7 năm 201503:24x64
Tssdisai.dll10.0.10240.16384116,22410 tháng 7 năm 201503:24x64
Vmhostai.dll10.0.10240.1638493,69610 tháng 7 năm 201503:24x64
Esscli.dll10.0.10240.16384402,43210 tháng 7 năm 201503:17x64
Eventsinstaller.dll10.0.10240.16384213,50410 tháng 7 năm 201503:33x64
Fastprox.dll10.0.10240.16384854,52810 tháng 7 năm 201503:18x64
Mofd.dll10.0.10240.16384246,27210 tháng 7 năm 201503:18x64
Mofinstall.dll10.0.10240.1638467,58410 tháng 7 năm 201503:17x64
Repdrvfs.dll10.0.10240.16384350,20810 tháng 7 năm 201503:17x64
Wbemcomn.dll10.0.10240.16384449,02410 tháng 7 năm 201503:17x64
Wbemcore.dll10.0.10240.167191,147,39209 tháng 2 năm 201602:08x64
Wbemprox.dll10.0.10240.1638436,86410 tháng 7 năm 201503:18x64
Wmicmiplugin.dll10.0.10240.17020341,50421 tháng 6 năm 201606:35x64
Wmiutils.dll10.0.10240.16384112,12810 tháng 7 năm 201503:17x64
Appxprovisionpackage.dll10.0.10240.1702074,75221 tháng 6 năm 201606:50x64
Appxreg.dll10.0.10240.1702030,72021 tháng 6 năm 201606:30x64
Bfsvc.dll10.0.10240.1638467,07210 tháng 7 năm 201503:14x64
Cleanupai.dll10.0.10240.1638415,36010 tháng 7 năm 201503:15x64
Cmitrust.dll10.0.10240.16384421,72810 tháng 7 năm 201504:36x64
Cntrtextinstaller.dll10.0.10240.16384153,08810 tháng 7 năm 201503:15x64
Fveupdateai.dll10.0.10240.1638424,06410 tháng 7 năm 201503:14x64
Grouptrusteeai.dll10.0.10240.1638443,87210 tháng 7 năm 201505:07x64
Httpai.dll10.0.10240.1638419,96810 tháng 7 năm 201503:15x64
Luainstall.dll10.0.10240.1638452,73610 tháng 7 năm 201503:14x64
Securebootai.dll10.0.10240.1702025.60021 tháng 6 năm 201606:31x64
Timezoneai.dll10.0.10240.1638467,07210 tháng 7 năm 201503:15x64
Winsockai.dll10.0.10240.1638473,21610 tháng 7 năm 201503:15x64
Ws2_helper.dll10.0.10240.1638483,45610 tháng 7 năm 201503:15x64
Offlinelsa.dll10.0.10240.16384114,68810 tháng 7 năm 201503:33x64
Offlinesam.dll10.0.10240.16384137,72810 tháng 7 năm 201503:33x64
Sppinst.dll10.0.10240.16719769,53609 tháng 2 năm 201602:09x64
Cmifw.dll10.0.10240.1638496,25610 tháng 7 năm 201503:23x64
Firewallofflineapi.dll10.0.10240.16439173,56804 tháng 8 năm 201503:17x64
Implatsetup.dll10.0.10240.1702078,84821 tháng 6 năm 201607:01x64
Netsetupai.dll10.0.10240.17020104,96021 tháng 6 năm 201606:42x64
Netsetupapi.dll10.0.10240.16719103,77609 tháng 2 năm 201603:15x64
Netsetupengine.dll10.0.10240.17020660,31221 tháng 6 năm 201607:44x64
Cbscore.dll10.0.10240.170201,967,10421 tháng 6 năm 201607:06x64
Cbsmsg.dll10.0.10240.1638450,52810 tháng 7 năm 201504:31x64
Cmiadapter.dll10.0.10240.1638479,87210 tháng 7 năm 201503:14x64
Cmiaisupport.dll10.0.10240.170203,157,85621 tháng 6 năm 201607:33x64
Dpx.dll10.0.10240.16439498,68804 tháng 8 năm 201503:03x64
Drupdate.dll10.0.10240.17020340,32021 tháng 6 năm 201607:34x64
Drvstore.dll10.0.10240.16719849,76009 tháng 2 năm 201603:04x64
Globalinstallorder.xmlKhông áp dụng1,249,16518 tháng 6 năm 201501:17Không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10240.16384515,07210 tháng 7 năm 201503:15x64
Mspatcha.dll10.0.10240.1638446,08010 tháng 7 năm 201503:14x64
Poqexec.exe10.0.10240.16384141,82410 tháng 7 năm 201503:15x64
Smiengine.dll10.0.10240.17020897,02421 tháng 6 năm 201606:32x64
Smipi.dll10.0.10240.1638429,18410 tháng 7 năm 201503:15x64
Tifilefetcher.exe10.0.10240.16439275,80804 tháng 8 năm 201504:09x64
Tiworker.exe10.0.10240.16384200,19210 tháng 7 năm 201503:14x64
Wcmtypes.xsdKhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201501:16Không áp dụng
Wcp.dll10.0.10240.170203,229,69621 tháng 6 năm 201607:07x64
Wdscore.dll10.0.10240.16384254,81610 tháng 7 năm 201504:32x64
Wrpint.dll10.0.10240.1638466,56010 tháng 7 năm 201503:15x64
Netsetupapi.dll10.0.10240.1671978,17609 tháng 2 năm 201602:45x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10240.17020200,70421 tháng 6 năm 201610:45x86
Bcdeditai.dll10.0.10240.16439260,09604 tháng 8 năm 201503:14x86
Cmipnpinstall.dll10.0.10240.16384191,84010 tháng 7 năm 201504:50x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10240.1638438,40010 tháng 7 năm 201503:25x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10240.1638425,08810 tháng 7 năm 201503:39x86
Iefileinstallai.dll10.0.10240.1638427,13610 tháng 7 năm 201503:25x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638447,10410 tháng 7 năm 201503:25x86
Netfxconfig.dll10.0.10240.1638418,94410 tháng 7 năm 201503:25x86
Peerdistai.dll10.0.10240.1638424,06410 tháng 7 năm 201503:25x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10240.1638484,99210 tháng 7 năm 201503:25x86
Registeriepkeysai.dll10.0.10240.1638413,82410 tháng 7 năm 201503:25x86
Servicemodelregai.dll10.0.10240.163846451210 tháng 7 năm 201503:25x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10240.1638414,33610 tháng 7 năm 201503:25x86
Aritransformer.dll10.0.10240.1638437,37610 tháng 7 năm 201503:25x86
Primitivetransformers.dll10.0.10240.1638442,49610 tháng 7 năm 201503:26x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10240.1638420,99210 tháng 7 năm 201503:25x86
Shtransform.dll10.0.10240.1638420,48010 tháng 7 năm 201503:44x86
Appserverai.dll10.0.10240.1638485,50410 tháng 7 năm 201503:36x86
Rdwebai.dll10.0.10240.1638495,23210 tháng 7 năm 201503:36x86
Tssdisai.dll10.0.10240.1638494,20810 tháng 7 năm 201503:36x86
Vmhostai.dll10.0.10240.1638474,75210 tháng 7 năm 201503:36x86
Esscli.dll10.0.10240.16384299,00810 tháng 7 năm 201503:24x86
Eventsinstaller.dll10.0.10240.16384166,91210 tháng 7 năm 201503:28x86
Fastprox.dll10.0.10240.16384669,69610 tháng 7 năm 201503:24x86
Mofd.dll10.0.10240.16384201,72810 tháng 7 năm 201503:24x86
Mofinstall.dll10.0.10240.1638463,48810 tháng 7 năm 201503:24x86
Repdrvfs.dll10.0.10240.16384277,50410 tháng 7 năm 201503:24x86
Wbemcomn.dll10.0.10240.16719385,53609 tháng 2 năm 201601:42x86
Wbemcore.dll10.0.10240.16719921,08809 tháng 2 năm 201601:42x86
Wbemprox.dll10.0.10240.1638430,20810 tháng 7 năm 201503:24x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10240.17020272,38421 tháng 6 năm 201610:16x86
Wmiutils.dll10.0.10240.1638491,13610 tháng 7 năm 201503:24x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10240.1702063,48821 tháng 6 năm 201610:18x86
Appxreg.dll10.0.10240.1702024,57621 tháng 6 năm 201610:16x86
Bfsvc.dll10.0.10240.1638456,83210 tháng 7 năm 201503:23x86
Cleanupai.dll10.0.10240.1638412.80010 tháng 7 năm 201503:23x86
Cmitrust.dll10.0.10240.16384288,09610 tháng 7 năm 201504:50x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10240.16384127,48810 tháng 7 năm 201503:23x86
Fveupdateai.dll10.0.10240.1638418,94410 tháng 7 năm 201503:23x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10240.1638438,24010 tháng 7 năm 201505:18x86
Httpai.dll10.0.10240.1638416,89610 tháng 7 năm 201503:23x86
Luainstall.dll10.0.10240.1638442,49610 tháng 7 năm 201503:23x86
Securebootai.dll10.0.10240.1702022,01621 tháng 6 năm 201610:16x86
Timezoneai.dll10.0.10240.1638451.20010 tháng 7 năm 201503:23x86
Winsockai.dll10.0.10240.1638465,53610 tháng 7 năm 201503:23x86
Ws2_helper.dll10.0.10240.1638469,63210 tháng 7 năm 201503:23x86
Offlinelsa.dll10.0.10240.16384100,86410 tháng 7 năm 201503:29x86
Offlinesam.dll10.0.10240.16384110,08010 tháng 7 năm 201503:29x86
Sppinst.dll10.0.10240.16384646,14410 tháng 7 năm 201503:24x86
Cmifw.dll10.0.10240.1638480.38410 tháng 7 năm 201503:33x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10240.16439147,45604 tháng 8 năm 201503:25x86
Implatsetup.dll10.0.10240.1702054,78421 tháng 6 năm 201610:45x86
Netsetupai.dll10.0.10240.1702079,36021 tháng 6 năm 201610:29x86
Netsetupapi.dll10.0.10240.1671978,17609 tháng 2 năm 201602:45x86
Netsetupengine.dll10.0.10240.17020468,83221 tháng 6 năm 201611:18x86
Cbscore.dll10.0.10240.170201,774,59221 tháng 6 năm 201610:49x86
Cbsmsg.dll10.0.10240.1638449,50410 tháng 7 năm 201504:40x86
Cmiadapter.dll10.0.10240.163846451210 tháng 7 năm 201503:23x86
Cmiaisupport.dll10.0.10240.167192,157,92009 tháng 2 năm 201602:36x86
Dpx.dll10.0.10240.16439371,71204 tháng 8 năm 201503:13x86
Drupdate.dll10.0.10240.16719282,97609 tháng 2 năm 201602:36x86
Drvstore.dll10.0.10240.16384699,74410 tháng 7 năm 201504:48x86
Globalinstallorder.xmlKhông áp dụng1,249,16525 tháng 4 năm 201500:17Không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10240.16384410,62410 tháng 7 năm 201503:24x86
Mspatcha.dll10.0.10240.1638436,86410 tháng 7 năm 201503:24x86
Poqexec.exe10.0.10240.16384118,27210 tháng 7 năm 201503:25x86
Smiengine.dll10.0.10240.17020729,60021 tháng 6 năm 201610:19x86
Smipi.dll10.0.10240.1638423,55210 tháng 7 năm 201503:25x86
Tifilefetcher.exe10.0.10240.16439233,31204 tháng 8 năm 201504:04x86
Tiworker.exe10.0.10240.16384197,12010 tháng 7 năm 201503:24x86
Wcmtypes.xsdKhông áp dụng1,04727 tháng 3 năm 201521:48Không áp dụng
Wcp.dll10.0.10240.170202,717,18421 tháng 6 năm 201610:50x86
Wdscore.dll10.0.10240.16384207,20010 tháng 7 năm 201504:40x86
Wrpint.dll10.0.10240.1638455,80810 tháng 7 năm 201503:26x86

Thông tin tệp bổ sung

x86 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,551
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_01af28ac310784e80daf1f3ff8a100f7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_97f3278ba9b0f04d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_057895b083c57c54476671f8605963c1_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ed5b173ace02a85b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_11cbba7f7355106d3a83a562820ae93d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ba5407b9489f0034.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_2441803914608257b3f5aaa31e45b708_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7c5c4c9f041b3acb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_342047f6d4af6f282a8d9172e8f3f94d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a58f986f4006dfab.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_363f6479a381f4b20de506452940a119_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1fce686cad400ee0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_6e95f63460dd69c12033ac35941f43d4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_b03c080fcdd189c5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_8c078de475ea0a0ce52c6d1165a615f8_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_0cf50feb0ccaac7d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_99c7a9cb55e50d3d3bcb8a95619f96bf_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_05e94a8f18854d5b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_a2f8710c4c3dfe3b307633600ec1821e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_e9e798910f8f0fec.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_ab9b756116dd85fa19ae0f19087a8f3d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9bf5ffad7708fa0c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_bea60b916ea22d78edef80d1295a127b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9f6fa5c9f3cb24ce.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d2e912201699b93f1267df8e7337fe77_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_3a015226dc6d9e29.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_da416cde9846954647a7b906ce795482_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_8e7aa5c5e71cc06d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_f68563877479fca7a5d6059f7bb1a5b7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_38a13547fb5ff229.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_f9b6797a624ed6fd3219785196da7581_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9fb1efc03717e7ee.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_fa28e5ebd962ad748967232e6ce2e80a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_43dec7ae3993139a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ab993f0075001317.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,035
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_95e3531e5f83a5cb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_cad97196a5adad55.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8.734
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_18082124b7cb28ed.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,706
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1515becab9b7b725.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp686
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a25483dbfb1ac9bd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_316a29fcab7771fb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a9a489de3a13de3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp673
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6ccf7beb76287d98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_469ea227f08f8dbd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:54
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7c90b49c8218c9b2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,338
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_e504a1528403e861.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,328
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6a5f9dd7edd9cd22.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,115
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_975d6deb8bee4872.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,878
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_45770b50872282ae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.725 người
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ea59f44c0d7788da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,711
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_b533e7c1a9a4955c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,041
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)22:48
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_01af28ac310784e80daf1f3ff8a100f7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_f411c30f620e6183.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_057895b083c57c54476671f8605963c1_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_4979b2be86601991.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_08deff1ddcaf2096bf8394a4ee93a0f7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_0a3327098a0296bf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_0d53af6cc41adfdfc474f8312b84149f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9db3b467427fb70a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_11cbba7f7355106d3a83a562820ae93d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1672a33d00fc716a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2441803914608257b3f5aaa31e45b708_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_d87ae822bc78ac01.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2817dd1f11a1b00e5172506d97dfa782_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1f4fd5cc0d6b0c8f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_342047f6d4af6f282a8d9172e8f3f94d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_01ae33f2f86450e1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_363f6479a381f4b20de506452940a119_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7bed03f0659d8016.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3be59a0141ef1cd5436c6ff8411a3822_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7d4c5d91cb2bf11e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_44aa356d238427d6c2ee28e8cfa2f91d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_585a524caa439fef.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4656d831440c7d6232cba86be3c6692f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9f70fb9f94cb2309.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_47fc02106fb09db9f4cdece9d1e8b0a8_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9468b55a430d461e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_505fa387f07821345daa81b24b6eaf4a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_b3a8880c92ed9672.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp738
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5fa2bd427de757bd7ede056a842504a7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_40dbf4b98aaec510.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6e95f63460dd69c12033ac35941f43d4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_0c5aa393862efafb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7bc95f903db398eec65cf7acb4c20793_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_672a208ed205a16f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8038812f51175677c0fd1c97ddd98d8b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_888d5897c8c7279e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8c078de475ea0a0ce52c6d1165a615f8_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6913ab6ec5281db3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_98ec270bef08aecb0d0cce28f58661b9_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_2e965707bb923b63.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_99c7a9cb55e50d3d3bcb8a95619f96bf_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6207e612d0e2be91.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a2f8710c4c3dfe3b307633600ec1821e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_46063414c7ec8122.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ab9b756116dd85fa19ae0f19087a8f3d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_f8149b312f666b42.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b6355a45edf7992657cf38d00c9656f0_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_c84f95cea9908dd3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bea60b916ea22d78edef80d1295a127b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_fb8e414dac289604.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c6822c129d4f047b6924a05a15e71574_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_51c806792dd1dee1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c9ff6537de4dae54b381776283ddca55_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_8adb07ece1e35695.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp737
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d2e912201699b93f1267df8e7337fe77_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_961fedaa94cb0f5f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d5154810ab89fe9665aa864dc9743bf2_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_0adbcdf56a59b708.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d952cddad353c79ffc4b6d0fd3aff2f6_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_0690db6ccebd76fa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp740
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_da416cde9846954647a7b906ce795482_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ea9941499f7a31a3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f3e982311e6b87d2ae6fddb028ea6690_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7fd431d62685115c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f60985ec7106705377a6050fbfcd8dce_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_fc50c991f0181bd1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp739
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f9b6797a624ed6fd3219785196da7581_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_fbd08b43ef755924.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp738
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fa28e5ebd962ad748967232e6ce2e80a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_9ffd6331f1f084d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_07b7da842d5d844d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.037
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_f201eea217e11701.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_26f80d1a5e0b1e8b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,736
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7426bca870289a23.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,708
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_71345a4e7215285b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp688
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_fe731f5fb3783af3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_8d88c58063d4e331.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp680
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_05c32561f2714f75.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_c8ee176f2e85eece.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp681
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a2bd3daba8ecfef3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)13:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_d8af50203a763ae8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.340
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_41233cd63c615997.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,330
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1ac3f47bda6afd69.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.383
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_c67e395ba6373e58.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,117
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_f37c096f444bb9a8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,880
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a195a6d43f7ff3e4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,727
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_46788fcfc5d4fa10.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,713
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1152834562020692.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,053
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp22,301
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ab993f0075001317.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,035
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_95e3531e5f83a5cb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_cad97196a5adad55.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8.734
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_18082124b7cb28ed.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,706
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_1515becab9b7b725.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp686
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a25483dbfb1ac9bd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_316a29fcab7771fb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_a9a489de3a13de3f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp673
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6ccf7beb76287d98.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:55
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_469ea227f08f8dbd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)11:54
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_7c90b49c8218c9b2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,338
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_bea558f8220d8c33.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,381
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_6a5f9dd7edd9cd22.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,115
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_975d6deb8bee4872.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,878
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_45770b50872282ae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.725 người
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_ea59f44c0d7788da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,711
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17020_none_b533e7c1a9a4955c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp20,041
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)23:43
Nền tảngKhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173427 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 03:26:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3173427 KbMtvi
Phản hồi