bản ghi dịch vụ Cập Nhật cho Windows 10 phiên bản 1511 ngăn xếp: 12 tháng 7 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173428
Tóm tắt
Bản cập nhật này giúp cải thiện tính ổn định cho chồng bản ghi dịch vụ Windows 10 phiên bản 1511.

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói Cập Nhật bản ghi dịch vụ chồng lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 5,41 MB 11.9 MB.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3149135.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Phiên bản Windows 10 1511

x86 Phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10586.48684,83221 tháng 6 năm 201606:21x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.486200,19221 tháng 6 năm 201605:29x86
Cmitrust.dll10.0.10586.0288,09630 tháng 10 năm 201503:09x86
Bcdeditai.dll10.0.10586.0260,60830 tháng 10 năm 201502:39x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.038,40030 tháng 10 năm 201502:40x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.025,08830 tháng 10 năm 201502:40x86
Iefileinstallai.dll10.0.10586.027,13630 tháng 10 năm 201502:40x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.047,10430 tháng 10 năm 201502:40x86
Netfxconfig.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:40x86
Peerdistai.dll10.0.10586.024,06430 tháng 10 năm 201502:38x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.084,99230 tháng 10 năm 201502:37x86
Servicemodelregai.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:39x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.014,33630 tháng 10 năm 201502:40x86
Aritransformer.dll10.0.10586.041,47230 tháng 10 năm 201502:34x86
Primitivetransformers.dll10.0.10586.042,49630 tháng 10 năm 201502:34x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.022,01630 tháng 10 năm 201502:34x86
Shtransform.dll10.0.10586.020,48030 tháng 10 năm 201502:40x86
Mqcmiplugin.dll10.0.10586.0122,36830 tháng 10 năm 201502:37x86
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0169,47230 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.486272,38421 tháng 6 năm 201605:27x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.48663,48821 tháng 6 năm 201605:10x86
Appxreg.dll10.0.10586.48624,06421 tháng 6 năm 201605:13x86
Cleanupai.dll10.0.10586.013,31230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0127,48830 tháng 10 năm 201502:12x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.038,75230 tháng 10 năm 201503:39x86
Httpai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Luainstall.dll10.0.10586.043,00830 tháng 10 năm 201502:12x86
Timezoneai.dll10.0.10586.051.20030 tháng 10 năm 201502:12x86
Winsockai.dll10.0.10586.065,02430 tháng 10 năm 201502:12x86
Ws2_helper.dll10.0.10586.070,14430 tháng 10 năm 201502:12x86
Bfsvc.dll10.0.10586.057,34430 tháng 10 năm 201502:12x86
Fveupdateai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Securebootai.dll10.0.10586.48622,01621 tháng 6 năm 201605:10x86
Offlinelsa.dll10.0.10586.113100,86412 tháng 2 năm 201604:26x86
Offlinesam.dll10.0.10586.0110,08030 tháng 10 năm 201502:26x86
Sppinst.dll10.0.10586.0646,65630 tháng 10 năm 201502:27x86
Esscli.dll10.0.10586.0299,00830 tháng 10 năm 201502:30x86
Fastprox.dll10.0.10586.0668,67230 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofd.dll10.0.10586.0201,72830 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofinstall.dll10.0.10586.063,48830 tháng 10 năm 201502:30x86
Repdrvfs.dll10.0.10586.0278,01630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcomn.dll10.0.10586.0386,56030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcore.dll10.0.10586.0921,60030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemprox.dll10.0.10586.029,69630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmiutils.dll10.0.10586.091,13630 tháng 10 năm 201502:30x86
Cmifw.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:18x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0149,50430 tháng 10 năm 201502:18x86
Implatsetup.dll10.0.10586.4866451221 tháng 6 năm 201605:15x86
Netsetupai.dll10.0.10586.48682,43221 tháng 6 năm 201605:15x86
Netsetupapi.dll10.0.10586.48684,83221 tháng 6 năm 201606:21x86
Netsetupengine.dll10.0.10586.486501,60021 tháng 6 năm 201606:21x86
Cbscore.dll10.0.10586.4861,774,08021 tháng 6 năm 201605:22x86
Cbsmsg.dll10.0.10586.049,50430 tháng 10 năm 201503:07x86
Cmiadapter.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cmiaisupport.dll10.0.10586.02,160,99230 tháng 10 năm 201503:08x86
Dpx.dll10.0.10586.0373,76030 tháng 10 năm 201502:31x86
Drupdate.dll10.0.10586.0284,51230 tháng 10 năm 201503:08x86
Drvstore.dll10.0.10586.0716,64030 tháng 10 năm 201503:08x86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,16504 tháng 5 năm 201523:57không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0411,13630 tháng 10 năm 201502:13x86
Mspatcha.dll10.0.10586.036,86430 tháng 10 năm 201502:40x86
Poqexec.exe10.0.10586.0119,29630 tháng 10 năm 201502:34x86
Smiengine.dll10.0.10586.0734,20830 tháng 10 năm 201502:13x86
Smipi.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:12x86
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0233,82430 tháng 10 năm 201503:08x86
Tiworker.exe10.0.10586.0197,12030 tháng 10 năm 201502:35x86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:19không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.4862,717,69621 tháng 6 năm 201605:12x86
Wdscore.dll10.0.10586.0208,22430 tháng 10 năm 201503:35x86
Wrpint.dll10.0.10586.056,32030 tháng 10 năm 201502:38x86
x64 Phiên bản Windows 10 1511
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Netsetupapi.dll10.0.10586.486115,04021 tháng 6 năm 201606:20x64
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.486301,05621 tháng 6 năm 201605:31x64
Cmitrust.dll10.0.10586.0421,72830 tháng 10 năm 201503:09x64
Bcdeditai.dll10.0.10586.0285,18430 tháng 10 năm 201502:41x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.046,59230 tháng 10 năm 201502:41x64
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.032,25630 tháng 10 năm 201502:42x64
Iefileinstallai.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:41x64
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.058,88030 tháng 10 năm 201502:41x64
Netfxconfig.dll10.0.10586.022,52830 tháng 10 năm 201502:41x64
Peerdistai.dll10.0.10586.030,20830 tháng 10 năm 201502:40x64
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.097,79230 tháng 10 năm 201502:39x64
Servicemodelregai.dll10.0.10586.080,89630 tháng 10 năm 201502:41x64
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.016,38430 tháng 10 năm 201502:41x64
Aritransformer.dll10.0.10586.050,17630 tháng 10 năm 201502:36x64
Primitivetransformers.dll10.0.10586.057,85630 tháng 10 năm 201502:36x64
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:36x64
Shtransform.dll10.0.10586.026,11230 tháng 10 năm 201502:41x64
Mqcmiplugin.dll10.0.10586.0148,48030 tháng 10 năm 201502:38x64
Appserverai.dll10.0.10586.0109,05630 tháng 10 năm 201502:10x64
Rdwebai.dll10.0.10586.0113,15230 tháng 10 năm 201502:10x64
Tssdisai.dll10.0.10586.0116,73630 tháng 10 năm 201502:10x64
Vmhostai.dll10.0.10586.094,20830 tháng 10 năm 201502:10x64
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0216,57630 tháng 10 năm 201502:32x64
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.486341,50421 tháng 6 năm 201605:30x64
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.48674,75221 tháng 6 năm 201605:09x64
Appxreg.dll10.0.10586.48630,72021 tháng 6 năm 201605:10x64
Cleanupai.dll10.0.10586.015,87230 tháng 10 năm 201502:13x64
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0153,08830 tháng 10 năm 201502:13x64
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.043,86430 tháng 10 năm 201503:33x64
Httpai.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:13x64
Luainstall.dll10.0.10586.053,24830 tháng 10 năm 201502:09x64
Timezoneai.dll10.0.10586.067,07230 tháng 10 năm 201502:13x64
Winsockai.dll10.0.10586.073,21630 tháng 10 năm 201502:13x64
Ws2_helper.dll10.0.10586.084,48030 tháng 10 năm 201502:13x64
Bfsvc.dll10.0.10586.067,58430 tháng 10 năm 201502:09x64
Fveupdateai.dll10.0.10586.024,57630 tháng 10 năm 201502:09x64
Securebootai.dll10.0.10586.48625.60021 tháng 6 năm 201605:09x64
Offlinelsa.dll10.0.10586.113114,68812 tháng 2 năm 201604:30x64
Offlinesam.dll10.0.10586.0137,72830 tháng 10 năm 201502:28x64
Sppinst.dll10.0.10586.0769,53630 tháng 10 năm 201502:29x64
Esscli.dll10.0.10586.0402,43230 tháng 10 năm 201502:32x64
Fastprox.dll10.0.10586.0854,52830 tháng 10 năm 201502:32x64
Mofd.dll10.0.10586.0246,27230 tháng 10 năm 201502:32x64
Mofinstall.dll10.0.10586.067,58430 tháng 10 năm 201502:32x64
Repdrvfs.dll10.0.10586.0350,72030 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemcomn.dll10.0.10586.0450,56030 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemcore.dll10.0.10586.01,147,39230 tháng 10 năm 201502:32x64
Wbemprox.dll10.0.10586.036,35230 tháng 10 năm 201502:32x64
Wmiutils.dll10.0.10586.0112,12830 tháng 10 năm 201502:32x64
Cmifw.dll10.0.10586.096,76830 tháng 10 năm 201502:17x64
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0175,10430 tháng 10 năm 201502:17x64
Implatsetup.dll10.0.10586.48688,06421 tháng 6 năm 201605:14x64
Netsetupai.dll10.0.10586.486108,54421 tháng 6 năm 201605:14x64
Netsetupapi.dll10.0.10586.486115,04021 tháng 6 năm 201606:20x64
Netsetupengine.dll10.0.10586.486693,60021 tháng 6 năm 201606:20x64
Cbscore.dll10.0.10586.4862,033,66421 tháng 6 năm 201605:20x64
Cbsmsg.dll10.0.10586.050,52830 tháng 10 năm 201503:09x64
Cmiadapter.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:13x64
Cmiaisupport.dll10.0.10586.03,160,41630 tháng 10 năm 201503:09x64
Dpx.dll10.0.10586.0499,71230 tháng 10 năm 201502:34x64
Drupdate.dll10.0.10586.0342,36830 tháng 10 năm 201503:09x64
Drvstore.dll10.0.10586.0871,77630 tháng 10 năm 201503:09x64
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,16506 tháng 5 năm 201500:37không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0515,58430 tháng 10 năm 201502:13x64
Mspatcha.dll10.0.10586.046,08030 tháng 10 năm 201502:42x64
Poqexec.exe10.0.10586.0143,36030 tháng 10 năm 201502:36x64
Smiengine.dll10.0.10586.0901,63230 tháng 10 năm 201502:13x64
Smipi.dll10.0.10586.029,18430 tháng 10 năm 201502:13x64
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0275,80830 tháng 10 năm 201503:09x64
Tiworker.exe10.0.10586.0200,19230 tháng 10 năm 201502:37x64
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:32không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.4863,242,49621 tháng 6 năm 201605:13x64
Wdscore.dll10.0.10586.0257,37630 tháng 10 năm 201503:30x64
Wrpint.dll10.0.10586.066,56030 tháng 10 năm 201502:40x64
Netsetupapi.dll10.0.10586.48684,83221 tháng 6 năm 201606:21x86
Networkbindingenginetransformer.dll10.0.10586.486200,19221 tháng 6 năm 201605:29x86
Cmitrust.dll10.0.10586.0288,09630 tháng 10 năm 201503:09x86
Bcdeditai.dll10.0.10586.0260,60830 tháng 10 năm 201502:39x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll10.0.10586.038,40030 tháng 10 năm 201502:40x86
Featuresettingsoverride.dll10.0.10586.025,08830 tháng 10 năm 201502:40x86
Iefileinstallai.dll10.0.10586.027,13630 tháng 10 năm 201502:40x86
Msdtcadvancedinstaller.dll10.0.10586.047,10430 tháng 10 năm 201502:40x86
Netfxconfig.dll10.0.10586.018,94430 tháng 10 năm 201502:40x86
Peerdistai.dll10.0.10586.024,06430 tháng 10 năm 201502:38x86
Printadvancedinstaller.dll10.0.10586.084,99230 tháng 10 năm 201502:37x86
Servicemodelregai.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:39x86
Setieinstalleddateai.dll10.0.10586.014,33630 tháng 10 năm 201502:40x86
Aritransformer.dll10.0.10586.041,47230 tháng 10 năm 201502:34x86
Primitivetransformers.dll10.0.10586.042,49630 tháng 10 năm 201502:34x86
Wpndatatransformer.dll10.0.10586.022,01630 tháng 10 năm 201502:34x86
Shtransform.dll10.0.10586.020,48030 tháng 10 năm 201502:40x86
Appserverai.dll10.0.10586.085,50430 tháng 10 năm 201502:08x86
Rdwebai.dll10.0.10586.095,23230 tháng 10 năm 201502:08x86
Tssdisai.dll10.0.10586.094,72030 tháng 10 năm 201502:08x86
Vmhostai.dll10.0.10586.075,26430 tháng 10 năm 201502:08x86
Eventsinstaller.dll10.0.10586.0169,47230 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmicmiplugin.dll10.0.10586.486272,38421 tháng 6 năm 201605:27x86
Appxprovisionpackage.dll10.0.10586.48663,48821 tháng 6 năm 201605:10x86
Appxreg.dll10.0.10586.48624,06421 tháng 6 năm 201605:13x86
Cleanupai.dll10.0.10586.013,31230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cntrtextinstaller.dll10.0.10586.0127,48830 tháng 10 năm 201502:12x86
Grouptrusteeai.dll10.0.10586.038,75230 tháng 10 năm 201503:39x86
Httpai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Luainstall.dll10.0.10586.043,00830 tháng 10 năm 201502:12x86
Timezoneai.dll10.0.10586.051.20030 tháng 10 năm 201502:12x86
Winsockai.dll10.0.10586.065,02430 tháng 10 năm 201502:12x86
Ws2_helper.dll10.0.10586.070,14430 tháng 10 năm 201502:12x86
Bfsvc.dll10.0.10586.057,34430 tháng 10 năm 201502:12x86
Fveupdateai.dll10.0.10586.019.45630 tháng 10 năm 201502:12x86
Securebootai.dll10.0.10586.48622,01621 tháng 6 năm 201605:10x86
Offlinelsa.dll10.0.10586.113100,86412 tháng 2 năm 201604:26x86
Offlinesam.dll10.0.10586.0110,08030 tháng 10 năm 201502:26x86
Sppinst.dll10.0.10586.0646,65630 tháng 10 năm 201502:27x86
Esscli.dll10.0.10586.0299,00830 tháng 10 năm 201502:30x86
Fastprox.dll10.0.10586.0668,67230 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofd.dll10.0.10586.0201,72830 tháng 10 năm 201502:30x86
Mofinstall.dll10.0.10586.063,48830 tháng 10 năm 201502:30x86
Repdrvfs.dll10.0.10586.0278,01630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcomn.dll10.0.10586.0386,56030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemcore.dll10.0.10586.0921,60030 tháng 10 năm 201502:30x86
Wbemprox.dll10.0.10586.029,69630 tháng 10 năm 201502:30x86
Wmiutils.dll10.0.10586.091,13630 tháng 10 năm 201502:30x86
Cmifw.dll10.0.10586.080.38430 tháng 10 năm 201502:18x86
Firewallofflineapi.dll10.0.10586.0149,50430 tháng 10 năm 201502:18x86
Implatsetup.dll10.0.10586.4866451221 tháng 6 năm 201605:15x86
Netsetupai.dll10.0.10586.48682,43221 tháng 6 năm 201605:15x86
Netsetupapi.dll10.0.10586.48684,83221 tháng 6 năm 201606:21x86
Netsetupengine.dll10.0.10586.486501,60021 tháng 6 năm 201606:21x86
Cbscore.dll10.0.10586.4861,774,08021 tháng 6 năm 201605:22x86
Cbsmsg.dll10.0.10586.049,50430 tháng 10 năm 201503:07x86
Cmiadapter.dll10.0.10586.06451230 tháng 10 năm 201502:12x86
Cmiaisupport.dll10.0.10586.02,160,99230 tháng 10 năm 201503:08x86
Dpx.dll10.0.10586.0373,76030 tháng 10 năm 201502:31x86
Drupdate.dll10.0.10586.0284,51230 tháng 10 năm 201503:08x86
Drvstore.dll10.0.10586.0716,64030 tháng 10 năm 201503:08x86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,16504 tháng 5 năm 201523:57không áp dụng
Msdelta.dll10.0.10586.0411,13630 tháng 10 năm 201502:13x86
Mspatcha.dll10.0.10586.036,86430 tháng 10 năm 201502:40x86
Poqexec.exe10.0.10586.0119,29630 tháng 10 năm 201502:34x86
Smiengine.dll10.0.10586.0734,20830 tháng 10 năm 201502:13x86
Smipi.dll10.0.10586.023,55230 tháng 10 năm 201502:12x86
Tifilefetcher.exe10.0.10586.0233,82430 tháng 10 năm 201503:08x86
Tiworker.exe10.0.10586.0197,12030 tháng 10 năm 201502:35x86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04731 tháng 3 năm 201501:19không áp dụng
Wcp.dll10.0.10586.4862,717,69621 tháng 6 năm 201605:12x86
Wdscore.dll10.0.10586.0208,22430 tháng 10 năm 201503:35x86
Wrpint.dll10.0.10586.056,32030 tháng 10 năm 201502:38x86

Thông tin tệp bổ sung

x86 Phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp11,701
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_07b4df90f9c38839a5bacddcf5008a22_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_3b30ec770c3cd69a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1d3d59fdf346abe210a6ba19cb5cf8e6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_8e7e01142d4d6596.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3c22ec02127769a2d5ad61d717a5d033_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_c9f2a16a23f79baf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_49e7d8e549c0af3766023f31576b5649_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7a3e93cb01850deb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_56b524cfcc0b960110a86039875eb846_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d3649b65df17ca38.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_59221168ab078529eafb85666facf288_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_4dfa50853bec9d79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_63c57630f656f0ebd8cb57951f5fe603_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_f7d2b5848d44106c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6863eb7d8f9c7f0db600bb68f087ce36_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_398ebf3c7af2ab48.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7e0995989370cb0b27867c5a059cd1d7_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_34fd31a7dfc75ab8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_91632ba2e36ad8d7ca68617109290119_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_6da1b4007cbc05c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_945c14537a5f8d40b0a111094ad1ca1d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_53d194febab168ef.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_96478dac39398e2076e5937cebc9a97d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_26270e272e86957e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_a21c567d452037a077cfdf2eb04f7cb2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_f7bd175711b5ea0d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b1ccc97c0229dccc40b643bd11118aaa_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_301613e186da0fa3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b4fb81ded4d52d2c91af6d3ebd7ffe05_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_efe7c3e44726c48c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b850d21eb88de55de34d49842da7afea_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_6b3d294ecea07892.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp726
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_bc85fc2d4feea428405422380c1ba1f6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_474e9056d99db776.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ce94f30c756d5ccba40fa8a3b0c4c5a0_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_45ea21401d37c536.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d8059ec00cbfac97475be2d4d6011370_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_aecc476b07793076.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_d8ce53e197a0bdac0510e5f56fc0ece2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_536145504b8adad4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_10879c41396caeac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,030
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_fad1b05f23f04160.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_53cb8e03a243bd39.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,319
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack-cơ bản-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2fc7ced76a1a48ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,394
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7cf67e657c37c482.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.704 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k-biến-full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7a041c0b7e2452ba.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp684
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0742e11cbf876552.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_9658873d6fe40d90.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0e92e71efe8079d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp671
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d1bdd92c3a95192d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_ab8cff68b4fc2952.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp674
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:12
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_e17f11dd46856547.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,336
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_49f2fe93487083f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.326 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_cf4dfb18b24668b7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.109 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_fc4bcb2c505ae407.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7.252 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0301160a4c07242e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.625 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_aa6568914b8f1e43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_4f5e634cd1d19f16.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,753
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_4f48518cd1e4246f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,709
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_1a2245026e1130f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp20,029
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Phiên bản Windows 10 1511
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_07b4df90f9c38839a5bacddcf5008a22_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_974f87fac49a47d0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_11a19082b26fb819ff0a591885e9dd95_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_5ca28332693810f2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1bb6bd3d2c4d93c25c4af25a1f9d35e8_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_3a1481c90e216db6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_1d3d59fdf346abe210a6ba19cb5cf8e6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_ea9c9c97e5aad6cc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3c22ec02127769a2d5ad61d717a5d033_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_26113ceddc550ce5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_468a873f40c48c68c90147d751c26053_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_da44413aa2f76eb1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_49e7d8e549c0af3766023f31576b5649_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d65d2f4eb9e27f21.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4df8dfc6d7d0a087280eeee60081d376_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_bac164878ce282b3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4ee03f46b9e21fa8bc6fd12bf8fb3a7a_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0fe27cbf51f02bed.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp736
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_56b524cfcc0b960110a86039875eb846_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2f8336e997753b6e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_59221168ab078529eafb85666facf288_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_aa18ec08f44a0eaf.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_5fb8e0b4d94dd1f47c41cfb0f5f875d6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_eb455e531f729c09.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_63c57630f656f0ebd8cb57951f5fe603_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_53f1510845a181a2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6863eb7d8f9c7f0db600bb68f087ce36_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_95ad5ac033501c7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6ca0bcfa12b43bac438121ad8da012a5_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_e930542dec848920.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7a5ca9edb4eac30d8d16cb39abc430e2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_10272d59c5ebe317.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp734
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7cfe05de0b6538d48a865036b9a059a9_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_287998845ee45622.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7e0995989370cb0b27867c5a059cd1d7_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_911bcd2b9824cbee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8177c17af26f9af871068bc598d0fcf6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_1285c259e3d21181.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_91632ba2e36ad8d7ca68617109290119_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_c9c04f84351976f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_945c14537a5f8d40b0a111094ad1ca1d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_aff03082730eda25.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_96478dac39398e2076e5937cebc9a97d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_8245a9aae6e406b4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a21c567d452037a077cfdf2eb04f7cb2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_53dbb2daca135b43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a80b86bda0d233e48aa8d8cc4be6a090_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_21fc93db29b2f9ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp730
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ab9172ac6826ecb5706f375ae4e787d2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_5a7841609fd84500.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ac733797054941ad30f0d01e83fa934d_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a28c5dd1dfff3485.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b0c47c0489bc8294dadede7a8e0b2b1a_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_494f1d3400ea6118.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b1ccc97c0229dccc40b643bd11118aaa_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_8c34af653f3780d9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b3fac4da01464461e28acb01e5251e79_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_167a44aa98140875.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp731
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b850d21eb88de55de34d49842da7afea_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_c75bc4d286fde9c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp728
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bba18bf1937d5b940ed785fd6f210337_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d34ed12c6faf2b9f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_bc85fc2d4feea428405422380c1ba1f6_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a36d2bda91fb28ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c13316391341f8b24f6f1aa7cbaf0877_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_e4f1c4564ad520c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c31531641c49d7e6a90bbbafad481f30_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a311fdf0dc02dd19.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ce94f30c756d5ccba40fa8a3b0c4c5a0_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a208bcc3d595366c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d8059ec00cbfac97475be2d4d6011370_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0aeae2eebfd6a1ac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d8ce53e197a0bdac0510e5f56fc0ece2_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_af7fe0d403e84c0a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dadd5ce7a71cb1a30e841c94ac4411a7_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2fc05a001b22a96a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp714
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e33b6b239acb3037e07ae313e9be656b_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2d279de330d6d4df.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_efd9e397295ca8d387443b75c654eed0_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a8aac79e90c802fd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fc81759391f2027e3112f539b1d16219_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_71883529b492b73a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_6ca637c4f1ca1fe2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,032
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_56f04be2dc4db296.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_afea29875aa12e6f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,321
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack sở extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_8be66a5b2277ba20.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7.396 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d91519e9349535b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,706
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... k biến full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d622b78f3681c3f0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp686
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_63617ca077e4d688.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_f27722c128417ec6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp678
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_6ab182a2b6ddeb0a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp673
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2ddc74aff2f28a63.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp679
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_07ab9aec6d599a88.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)08:33
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_3d9dad60fee2d67d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,338
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp inetsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_a6119a1700cdf52c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,328
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7fb251bc9ed798fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,381
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2b6c969c6aa3d9ed.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.111 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_586a66b008b8553d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,254
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_5f1fb18e04649564.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.627 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0684041503ec8f79.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.725 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_ab7cfed08a2f104c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,755
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_ab66ed108a4195a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,711
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7640e086266ea227.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp20,041
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp21,815
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ansformers mạng core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_10879c41396caeac.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,030
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... formers vỏ extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_fad1b05f23f04160.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp675
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... icingstack-cmitrust_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_53cb8e03a243bd39.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,319
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack-cơ bản-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2fc7ced76a1a48ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,394
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k biến core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7cf67e657c37c482.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.704 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... k-biến-full_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_7a041c0b7e2452ba.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp684
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0742e11cbf876552.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:22
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_9658873d6fe40d90.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp676
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0e92e71efe8079d4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp671
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_d1bdd92c3a95192d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp677
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers-quản trị-core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_ab8cff68b4fc2952.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp674
Ngày (UTC)21 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)07:12
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... sformers vỏ core_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_e17f11dd46856547.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,336
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_2393b638e67a27c8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3.379 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_cf4dfb18b24668b7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.109 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_fc4bcb2c505ae407.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7.252 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-boot_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_0301160a4c07242e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.625 người
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_aa6568914b8f1e43.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,723
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-mof_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_4f5e634cd1d19f16.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,753
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_4f48518cd1e4246f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,709
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10586.486_none_1a2245026e1130f1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp20,029
Ngày (UTC)22 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:31
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173428 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 06:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10 Version 1511

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3173428 KbMtvi
Phản hồi