Khắc phục: bản ghi dịch vụ tường lửa không khởi động trên thiết bị Windows Embedded Compact 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173515
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố ngăn theFirewall bản ghi dịch vụ tự động khởi động trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Khi bạn khởi động thiết bị Windows Embedded Compact 7, bản ghi dịch vụ tường lửa không khởi động.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:
  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này
Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Checked
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Retail
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Lib\Armv6\Debug
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Lib\X86\Checked
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Lib\X86\Retail
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Lib\X86\Debug
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Checked
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Retail
Firewall.lib2,95817 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Lib\Sh4\Debug
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:49Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:51Public\Servers\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Checked
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Retail
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Armv7\Debug
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Checked
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Retail
Firewall.lib2,91617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Lib\Armv5\Debug
Firewall.dll36,86417 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Firewall.rel21,08217 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Firewall.Map27,36817 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Firewall.dll28,67217 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Firewall.rel13,86117 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Firewall.Map15,88417 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Firewall.dll49,15217 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Firewall.rel31,92817 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Firewall.Map33,18917 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Firewall.dll32,76817 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Firewall.rel6,69817 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Firewall.Map27,76517 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Firewall.dll24,57617 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Firewall.rel4,43617 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Firewall.Map16.40017 tháng 6 năm 201611:50Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Firewall.dll45,05617 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Firewall.rel8,14817 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Firewall.Map34,08017 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Firewall.dll28,67217 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Firewall.rel6,75617 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Firewall.Map28,27417 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Firewall.dll20,48017 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Firewall.rel4,43617 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Firewall.Map17,71917 tháng 6 năm 201611:45Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Firewall.dll36,86417 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Firewall.rel8,87317 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Firewall.Map33,12217 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Firewall.dll32,76817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Firewall.rel10,12017 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Firewall.Map27.691 người17 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Firewall.dll24,57617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Firewall.rel7,10417 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Firewall.Map16,24217 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Firewall.dll40.96017 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Firewall.rel14,06417 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Firewall.Map33,76017 tháng 6 năm 201611:46Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Firewall.dll36,86417 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Firewall.rel21,08217 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Firewall.Map27,36717 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Firewall.dll28,67217 tháng 6 năm 201611:49Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Firewall.rel13,86117 tháng 6 năm 201611:49Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Firewall.Map15,88417 tháng 6 năm 201611:49Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Firewall.dll49,15217 tháng 6 năm 201611:51Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Firewall.rel31,92817 tháng 6 năm 201611:51Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Firewall.Map33,18817 tháng 6 năm 201611:51Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Firewall.dll32,76817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Firewall.rel6,69817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Firewall.Map27,76617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Firewall.dll24,57617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Firewall.rel4,43617 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Firewall.Map16.40017 tháng 6 năm 201611:48Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Firewall.dll45,05617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Firewall.rel8,14817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Firewall.Map34.084 người17 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Firewall.dll32,76817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Firewall.rel6,69817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Firewall.Map27,76217 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Firewall.dll24,57617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Firewall.rel4,43617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Firewall.Map16.40017 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Firewall.dll45,05617 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Firewall.rel8,14817 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Firewall.Map34.084 người17 tháng 6 năm 201611:47Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Service.cpp7,93617 tháng 6 năm 201611:21Public\Servers\Sdk\Samples\Services\Firewall
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173515 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 06:40:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3173515 KbMtvi
Phản hồi