Khắc phục: rò bộ nhớ khi bạn tạo và xoá socket trong Windows Embedded Compact 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173579
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố gây ra rò bộ nhớ khi bạn tiếp tục tạo và xoá socket trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Khi bạn tiếp tục tạo và xoá ổ cắm trên thiết bị đang chạy Windows 7 Compact nhúng, rò bộ nhớ xảy ra theo thời gian.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:
  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm vào Giải pháp xây dựng.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.
Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này
Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
AFD.EXP96721 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
AFD.EXP96621 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
AFD.EXP96521 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
AFD.EXP96621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
AFD.EXP96521 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
AFD.EXP96421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
AFD.EXP97421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
AFD.EXP97321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
AFD.EXP97221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
AFD.EXP97421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
AFD.EXP96921 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
AFD.EXP97221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
AFD.lib2,03221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
AFD.EXP97021 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
AFD.EXP96921 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
AFD.EXP96821 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
AFD.EXP96621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
AFD.EXP96521 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
AFD.EXP96421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
AFD.EXP96621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
AFD.EXP96521 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
AFD.EXP96421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
AFD.lib2,02621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
AFD.rel340,37221 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
AFD.dll335,87221 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
AFD.Map208,95721 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
AFD.rel187,74521 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
AFD.dll204,80021 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
AFD.Map95,86921 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
AFD.rel448,68721 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
AFD.dll454,65621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
AFD.Map217,44521 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
AFD.rel95,67021 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
AFD.dll262,14421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
AFD.Map211,46021 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
AFD.rel50,31421 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
AFD.dll159,74421 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
AFD.Map98,32521 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
AFD.rel101,67321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
AFD.dll401.40821 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
AFD.Map219,98521 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
AFD.rel105,84921 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
AFD.dll212,99221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
AFD.Map211,08921 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
AFD.rel40,01921 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
AFD.dll118,78421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
AFD.Map100,18321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
AFD.rel136,03821 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
AFD.dll303,10421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
AFD.Map217,15921 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
AFD.rel162,57321 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
AFD.dll241,66421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
AFD.Map211,46321 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
AFD.rel107,56021 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
AFD.dll147,45621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
AFD.Map98,66121 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
AFD.rel180,84321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
AFD.dll327,68021 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
AFD.Map220,36221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
AFD.rel340,37221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
AFD.dll335,87221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
AFD.Map208,95421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
AFD.rel187,74521 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
AFD.dll204,80021 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
AFD.Map95,86921 tháng 6 năm 201612:40Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
AFD.rel448,68721 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
AFD.dll454,65621 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
AFD.Map217,44521 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
AFD.rel95,67021 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
AFD.dll258,04821 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
AFD.Map211,46421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
AFD.rel50,28521 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
AFD.dll159,74421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
AFD.Map98,19821 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
AFD.rel101,67321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
AFD.dll397,31221 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
AFD.Map219,98321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
AFD.rel95,67021 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
AFD.dll262,14421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
AFD.Map211,46421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
AFD.rel50,31421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
AFD.dll159,74421 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
AFD.Map98,32521 tháng 6 năm 201612:39Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
AFD.rel101,67321 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
AFD.dll405,50421 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
AFD.Map219,98621 tháng 6 năm 201612:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về máy thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173579 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2016 18:58:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3173579 KbMtvi
Phản hồi