Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 6 năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3173598

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3116178 MS15-126: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho JScript và VBScript để thực thi mã từ xa địa chỉ: ngày 8 tháng 12 năm 2015
  • 3104517 MS15-112: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015
  • 3089659 MS15-108: Bản Cập Nhật JScript và VBScript để thực thi mã từ xa địa chỉ: ngày 13 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm vào Giải pháp xây dựng.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
JScript.dll1,212,41620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.rel873,27620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.dll10,854,40020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.Map509,41620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.Map8,084,59820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.Map621,94620 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.rel12,141,40020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.rel1,298,44520 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.dll876,54420 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
JScript.dll823,29620 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.rel521,41920 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.dll5,607,42420 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.Map316,70420 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.Map2,995,27720 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.Map385,77720 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.rel5,557,15320 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.rel761,51020 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.dll622,59220 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
JScript.dll1,687,55220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.rel1,221,65320 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.dll14,336,00020 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.Map569,72820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.Map8,923,39220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.Map687,11020 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.rel16,607,63220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.rel1,772,53720 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.dll1,265,66420 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
JScript.dll974,84820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.rel287,59220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.dll8,736,76820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.Map517,00720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.Map8,086,55520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.Map629,85320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.rel4,240,32120 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.rel480,06520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.dll716,80020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
JScript.dll647,16820 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.rel171,99820 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.dll4,444,16020 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.Map317,31320 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.Map3,004,55020 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.Map389,56720 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.rel2,263,76820 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.rel314,59120 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.dll495,61620 tháng 6 năm 201621:41Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
JScript.dll1,531,90420 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.rel315,08420 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.dll13,045,76020 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.Map574,62320 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.Map8,944,46620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.Map694,06920 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.rel4,506,86020 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.rel506,71620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.dll1,138,68820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
JScript.dll741,37620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.rel289,33220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.dll6,828,03220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.Map524,78320 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.Map8,217,81520 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.Map643,88920 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.rel4,836,06820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.rel467,36320 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.dll557,05620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
JScript.dll483,32820 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.rel160,51420 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.dll3,280,89620 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.Map335,05020 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.Map3,191,67620 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.Map413,23720 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.rel1,901,32620 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.rel271,38120 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.dll389,12020 tháng 6 năm 201621:36Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
JScript.dll1,069,05620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.rel361,28120 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.dll9,146,36820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.Map566,90620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.Map8,924,00720 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.Map687,80920 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.rel5,307,63720 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.rel589,01820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.dll786,43220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
JScript.dll847,87220 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.rel449,03520 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.dll7,839,74420 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.Map517,99720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.Map8,097,05720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.Map629,42420 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.rel6,549,99720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.rel713,37020 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.dll626,68820 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
JScript.dll581,63220 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.rel296,17620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.dll4,005,88820 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.Map320,53520 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.Map3,002,22720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.Map390,03520 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.rel3,684,30420 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.rel483,42920 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.dll446,46420 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
JScript.dll1,282,04820 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.rel552,15920 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.dll11,350,01620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.Map573,77120 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.Map8,942,68120 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.Map691,68520 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.rel8,356,26220 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.rel849,29320 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.dll946,17620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
JScript.dll1,208,32020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.rel868,34620 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.dll10,842,11220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.Map506,75020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.Map8,084,23320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.Map623,05520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.rel12,110,51520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.rel1,292,41320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.dll876,54420 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
JScript.dll815,10420 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.rel516,48920 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.dll5,599,23220 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.Map314,03920 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.Map2,994,26220 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.Map386,17720 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.rel5,531,37220 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.rel756,72520 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.dll622,59220 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
JScript.dll1,675,26420 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.rel1,215,41820 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.dll14,319,61620 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.Map567,23320 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.Map8,922,90720 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.Map687,69920 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.rel16,581,73520 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.rel1,764,47520 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.dll1,261,56820 tháng 6 năm 201621:40Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
JScript.dll958,46420 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.rel287,62120 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.dll8,622,08020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.Map517,00720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.Map8,087,60520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.Map629,85120 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.rel4,240,20520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.rel480,00720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.dll704,51220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
JScript.dll647,16820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.rel171,96920 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.dll4,431,87220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.Map317,22120 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.Map3,003,64120 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.Map389,56720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.rel2,265,36320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.rel314,56220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.dll491,52020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
JScript.dll1,519,61620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.rel315,02620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.dll12,910,59220 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.Map574,62520 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.Map8,944,47120 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.Map694,07120 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.rel4,505,81620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.rel506,74520 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.dll1,130,49620 tháng 6 năm 201621:37Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
JScript.dll983,04020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.rel289,97020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.dll8,757,24820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.Map517,93520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.Map8,084,76720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.Map628,02820 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.rel4,250,35520 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.rel483,71920 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.dll720,89620 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
JScript.dll655,36020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.rel174,34720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.dll4,464,64020 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.Map318,16720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.Map3,003,41320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.Map387,89420 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.rel2,272,20720 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.rel318,30320 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.dll499,71220 tháng 6 năm 201621:39Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
JScript.dll1,548,28820 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.rel317,20120 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.dll13,074,43220 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.Map575,38520 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.Map8,942,88320 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
JScript.Map692,30920 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.rel4,517,38720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
JScript.rel511,03720 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.dll1,150,97620 tháng 6 năm 201621:38Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3173598 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 01:31:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3173598 KbMtvi
Phản hồi