Phục hồi BitLocker Windows 10 tự động tắt máy tính ở chế độ UEFI

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3174095
Triệu chứng
Máy tính tắt sau khi màn hình mã hóa BitLocker Drive Recovery sẽ hiển thị một phút.

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cấu hình hệ thống nhất có thể mở rộng phần mềm Interface (UEFI) chế độ.
  • Bạn bật mã hóa ổ đĩa BitLocker để phân hoạch khởi động (hệ thống) ondrive C.
  • Bạn chip Trusted Platform Module (TPM) hoặc bạn thay đổi khởi động tệp để khôi phục mật mã hoá ổ đĩa BitLocker màn hình được hiển thị trên khởi động lại.
  • Bạn khởi động lại máy tính màn hình khôi phục mã hóa ổ đĩa BitLocker.
  • Bạn không chạm vào màn hình mã hóa BitLocker Drive Recovery cho một phút. Sau đó, tắt máy tính.

Trong trường hợp này, sau khi bạn khởi động lại máy tính, trình Trình xem sự kiện có thể hiển thị các sự kiện kí nhập sau:

nguồn điện lõi sự kiện ID:109

Bộ quản lí Nguồn điện lõi đã Bắt đầu tiến trình chuyển đổi tắt. Lý do tắt: Lõi API

Nguyên nhân
Hoạt động này là theo thiết kế. Chúng tôi sự kiện tắt này vào hệ thống và nó xảy ra sau 60 giây.
Thông tin thêm
Tắt một phút xảy ra khi hệ thống trong chế độ UEFI. Hành vi này là khác nhau khi hệ thống được thiết lập ở chế độ BIOS. Hệ thống được cấu hình chế độ BIOS không tắt máy theo cách này.

Lưu ý: Chế độ BIOS còn là gọi là kế thừa chế độ và phương thức tương hợp về sau.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3174095 - Xem lại Lần cuối: 06/24/2016 05:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10

  • kbmt KB3174095 KbMtvi
Phản hồi