Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 6 năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3174880

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2785220 MS13-006: Lỗ hổng trong triển khai Microsoft SSL có thể cho phép bỏ qua tính năng bảo mật: 8 tháng 1 năm 2013
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Ncrypt.rel297,53924 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.dll376,83224 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.Map158,37824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ncrypt.rel210,65524 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.dll282,62424 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.Map108,02024 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ncrypt.rel344,83824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.dll475,13624 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.Map162,48124 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ncrypt.rel86,65124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.dll299,00824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.Map161,90624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ncrypt.rel63,79924 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.dll229,37624 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.Map111,88124 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ncrypt.rel89,63824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.dll421,88824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.Map165,92724 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ncrypt.rel85,81024 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.dll262,14424 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.Map160,96624 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ncrypt.rel62,17524 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.dll200,70424 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.Map111,79024 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ncrypt.rel98,68624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.dll323,58424 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.Map165,31424 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ncrypt.rel151,11824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.dll266,24024 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.Map162,74924 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ncrypt.rel121,68324 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.dll208,89624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.Map111,61824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ncrypt.rel165,76324 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.dll339,96824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.Map166,60524 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ncrypt.rel297,53924 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.dll376,83224 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.Map158,38124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ncrypt.rel210,65524 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.dll282,62424 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.Map108,02324 tháng 6 năm 201621:46Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ncrypt.rel344,83824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.dll475,13624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.Map162,48424 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ncrypt.rel86,65124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.dll299,00824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.Map161,90624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ncrypt.rel63,79924 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.dll229,37624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.Map111,88124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ncrypt.rel89,63824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.dll421,88824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.Map165,92824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ncrypt.rel86,65124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.dll299,00824 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.Map161,90624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ncrypt.rel63,79924 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.dll229,37624 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.Map111,88124 tháng 6 năm 201621:45Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ncrypt.rel89,63824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ncrypt.dll421,88824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ncrypt.Map165,92824 tháng 6 năm 201621:44Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3174880 - Xem lại Lần cuối: 07/13/2016 07:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3174880 KbMtvi
Phản hồi