Lỗi "Đăng ký ID khách hàng không có quyền để tạo Microsoft Peering" khi bạn cố gắng kích hoạt Microsoft peering

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3181709
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng kích hoạt Microsoft peering không cho phép lấy đầu tiên, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Khách hàng kiểm nhập ID <Your azure="" subscription="" id="">không có quyền để tạo Microsoft Peering</Your>
NGUYÊN NHÂN
Bạn phải được mức cấp phép Microsoft trước khi bạn có thể bật tính năng sinh Microsoft.
GIẢI PHÁP
Để biết thêm thông tin về yêu cầu quá trình tải xuống Microsoft sinh mức cấp phép, hãy xem Xanh ExpressRoute dành cho Office 365.
THÔNG TIN KHÁC
Microsoft peering cho phép khách hàng Microsoft Azure ExpressRoute truy cập các bản ghi dịch vụ của Microsoft bằng bản mạch ExpressRoute. Điều này được thực hiện bởi quảng cáo tuyến cho bản ghi dịch vụ của Microsoft qua giao thức cổng Border (BGP). Những được quảng cáo sau khi Microsoft peering được bật trên máy.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3181709 - Xem lại Lần cuối: 07/30/2016 15:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Azure ExpressRoute

  • o365022013 o365 o365e o365m o365a kbmt KB3181709 KbMtvi
Phản hồi