INF: SQL Server 7.0 Cập Nhật bảo mật cho gói bản ghi dịch vụ 3

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 318268
Bài viết này thảo luận về một bảo mật hay vấn đề bảo mật có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy tính của bạn. Thông tin trong bài viết này được cung cấp "như-là" không có bảo hành của loại nào. Workaround hoặc hotfix được mô tả trong bài viết này địa chỉ vấn đề như nó hiện tại được hiểu, nhưng không có thể bảo vệ chống lại bất kỳ phiên bản chưa được khám phá về vấn đề này. Microsoft khuyến cáo rằng bạn áp dụng bản vá tích lũy này hoặc thực hiện các giải pháp nếu một được cung cấp.
Tóm tắt
Microsoft phân phối SQL Server 7.0 bảo mật bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi bảo mật tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 7.0 bảo mật sửa chữa phát hành. Bạn không phải cài đặt chuyên biệt các bản vá trước đó trước khi bạn cài đặt chuyên biệt một đặt. Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft này chứa một danh sách tất cả các sửa lỗi bảo mật mà có sẵn cho SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3). Trước khi bạn áp dụng các bản vá, bạn phải cài đặt chuyên biệt
274799 INF: Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ 3 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft dữ liệu động cơ (MSDE) 1.0


Để thêm thông tin về các bản vá bảo mật tích luỹ cho SQL Server 2000, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
316333 INF: SQL Server 2000 Cập Nhật bảo mật cho gói bản ghi dịch vụ 2
Thông tin thêm

Phát hành 17 tháng 4 năm 2002

Phiên bản này của SQL Server 7.0 an ninh tích lũy gói chứa sửa chữa sau đây:
319507 SQL mở rộng thủ tục chức năng chứa bộ đệm đánh dấu kiểm
Để biết thêm chi tiết về lỗ hổng này, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Intel


Ngày phát hành: Tháng tư-17-2002

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Các phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng tab múi thời gian trong ngày và thời gian các công cụ trong Panel điều khiển.

x 86

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name                   Version    ---------------------------------------------------------------------------  03-Apr-2002 21:44              4,362,608 bytes Sqlservr.dbg   03-Apr-2002 21:44 2000.28.3.0  7.00.1028 5,054,736 bytes Sqlservr.exe  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021  586,000 bytes Sqlsort.dll  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030   53,248 bytes Xplog70.dll  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030   45,056 bytes Xpsql70.dll  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030  196,608 bytes Xpstar.dll  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030  151,552 bytes Xpweb70.dll


Alpha

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name                   Version    ---------------------------------------------------------------------------  04-Apr-2002 01:45              13,428,960 bytes Sqlservr.dbg  04-Apr-2002 01:44 2000.28.3.0  7.00.1028 11,651,344 bytes Sqlservr.exe  14-Feb-2002 17:37 2000.26.11.0 7.00.1021   593,168 bytes Sqlsort.dll  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   38,400 bytes Xplog70.dll  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   35,840 bytes Xpsql70.dll  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   210,944 bytes Xpstar.dll  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   226,816 bytes Xpweb70.dll				

Phát hành 20 tháng 2, 2002


Phiên bản này của SQL Server 7.0 an ninh tích lũy gói chứa sửa chữa sau đây:
317979 Khắc phục: Đánh dấu kiểm bộ đệm có thể xảy ra khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu từ xa
Để biết thêm chi tiết về lỗ hổng này, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Nếu bạn đã có áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này cho một phiên bản tiếng Anh của SQL Server từ 20 tháng 2, 2002 đến 23 tháng 2, 2002, bạn phải tải về các gói địa phương tương ứng và Cập Nhật tập tin Xpstar.dll như mô tả trong tập tin Readme.txt được bao gồm trong các gói phần mềm.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Intel

Alpha


Ngày phát hành: Tháng hai-20-2002

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Các phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng tab múi thời gian trong ngày và thời gian các công cụ trong Panel điều khiển.

x 86

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name                   Version    ---------------------------------------------------------------------------  18-Feb-2002 20:18              4,362,272 bytes Sqlservr.dbg  18-Feb-2002 20:19 2000.26.18.0 7.00.1021 5,054,736 bytes Sqlservr.exe  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021  586,000 bytes Sqlsort.dll  13-Feb-2002 00:45 2000.26.11.0 7.00.1021  196,608 bytes Xpstar.dll

Alpha

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name                   Version    -----------------------------------------------------------------------------  18-Feb-2002 20:18              13,434,824 bytes Sqlservr.dbg  18-Feb-2002 20:19 2000.26.18.0 7.00.1021 11,657,488 bytes Sqlservr.exe  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021   593,168 bytes Sqlsort.dll  13-Feb-2002 00:45 2000.26.11.0 7.00.1021   210,432 bytes Xpstar.dll				

Sửa chữa phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2002

Phiên bản này của SQL Server 7.0 an ninh cumulate gói chứa sửa chữa sau đây:
304851 Khắc phục: Các SQL Server văn bản định dạng chức năng chứa bộ đệm đánh dấu kiểm
Để biết thêm chi tiết về lỗ hổng này, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Các phiên bản tiếng Anh của sửa chữa này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng tab múi thời gian trong ngày và thời gian các công cụ trong Panel điều khiển.

x 86

  Date    Time  File Version Product   Size       File Name                  Version    -------------------------------------------------------------------------  17-Apr-2002 12:34              5,341,528 bytes S71020i.exe  21-Jan-2002 04:07              4,359,192 bytes Sqlservr.dbg  21-Jan-2002 04:06 2002.1.20.0  7.00.1020 5,054,736 bytes Sqlservr.exe  14-Jan-2001 04:39 2001.1.13.0  7.00.978   586,000 bytes Sqlsort.dll 

Alpha

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name                   Version    ----------------------------------------------------------------------------  17-Apr-2002 12:39              10,564,440 bytes S71020a.exe  21-Jan-2002 04:07              13,523,808 bytes Sqlservr.dbg  21-Jan-2002 04:07 2002.1.20.0  7.00.1020 11,706,128 bytes Sqlservr.exe  14-Jan-2001 04:39 2001.1.13.0  7.00.978   593,168 bytes Sqlsort.dll				

Ý kiến về điều này hoặc các bài viết khác của Microsoft Knowledgbase? Thả chúng tôi một lưu ý tại SQLKB@Microsoft.com
security_patch

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 318268 - Xem lại Lần cuối: 09/21/2013 11:20:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • atdownload kbdownload kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbsqlserv700presp4fix kbmt KB318268 KbMtvi
Phản hồi