Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bố trí bàn phím gốc được sử dụng sau khi bạn cấu hình một mới Default Input Method Editor

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:318388
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bắt đầu một chương trình sau khi bạn cài đặt và cấu hình một mới đầu vào trình soạn thảo Method (IME) như bố trí bàn phím mặc định, bố trí bàn phím mặc định trước có thể được sử dụng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu tồn tại những điều kiện sau:
 • Một người sử dụng mà không cần thiết quyền truy cập quản trị đăng nhập vào Windows.
 • Khoản mục bàn phím mặc định trong sổ đăng ký không khớp với bố trí bàn phím mặc định.
Vấn đề này xảy ra bởi vì các tập tin Msctf.dll đang chạy dưới quyền hạn của trương mục người dùng không có đủ quyền để đánh giá cách bố trí bàn phím mặc định mới từ sổ đăng ký.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các bản Cập Nhật cũng có sẵn để tải về từ Windows Update:Ngày phát hành: 8 tháng 3 năm 2002

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version   Size   File name  ---------------------------------------------------  16-Feb-2002 16:01 5.1.2600.29 293,888 Msctf.dll				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 318388 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 18:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • atdownload kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix kbmt KB318388 KbMtvi
Phản hồi