"Danh sách trình bổ sung" thiết đặt chính sách nhóm không hoạt động như mong đợi trong Internet Explorer 11

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3183909
Triệu chứng
Khi thiết đặt chính sách nhóm cho phép người dùng để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá trình bổ sung được kích hoạt, người dùng không thể quản lý trình bổ sung định thông qua Quản lý trình bổ sung ngay cả khi thiết đặt chính sách nhóm Danh sách trình bổ sung được cấu hình với giá trị 2.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem phần thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý: Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS16-095: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 9 tháng 8 năm 2016.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, không có thay đổi chế độ chính sách nhóm, chức năng vẫn còn lại. Thay đổi chỉ ra là giải thích chính sách được Cập Nhật trong bản Cập Nhật ngàykhông cho phép người dùng kích hoạt hoặc vô hiệu hoá trình bổ sung.

Không có ngoại lệ cho chính sách cho phép người dùng để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá trình bổ sung. Khi bạn bật chính sách này, không có trình bổ sung có thể manged người dùng.

Xem chi tiết sau giải thích chính sách.

Sau khi bản cập nhật này

Thiết đặt chính sách nhóm này cho phép bạn quản lý xem người dùng có thể cho phép hoặc từ chối các tiện ích quản lý trình bổ sung.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, người dùng không thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá trình bổ sung thông qua trình quản lý trình bổ sung.

Nếu bạn vô hiệu hoá hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, điều khiển thích hợp trong trình quản lý trình bổ sung sẽ có sẵn cho người dùng.

Trước khi bản cập nhật này

Thiết đặt chính sách này cho phép bạn quản lý xem người dùng có thể cho phép hoặc từ chối các tiện ích quản lý trình bổ sung.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, người dùng không thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá trình bổ sung thông qua trình quản lý trình bổ sung. Ngoại lệ duy nhất xảy ra nếu trình bổ sung đã được cụ thể đã cài đặt chuyên biệt tiện ích ListGroup chính sách trong một cách để cho phép người dùng để tiếp tục quản lý trình bổ sung. Trong trường hợp này, người dùng vẫn có thể quản lý trình bổ sung thông qua trình quản lý trình bổ sung.

Nếu bạn vô hiệu hoá hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, điều khiển thích hợp trong trình quản lý trình bổ sung sẽ có sẵn cho người dùng.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3183909 - Xem lại Lần cuối: 09/06/2016 10:16:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Internet Explorer 11

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3183909 KbMtvi
Phản hồi