Bản Cập Nhật 11 System Center 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3184867
Giới thiệu
Bài viết này mô tả các cấu phần được Cập Nhật Update Rollup 11 dành cho Microsoft System Center 2012 R2.

Cấu phần đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Điều khiển ứng dụng

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi, hướng dẫn cài đặt:

3162908 Bản Cập Nhật 11 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Quản lý hoạt động

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi, hướng dẫn cài đặt:
3183990 Bản Cập Nhật 11 cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Soạn thảo

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Quản lý bản ghi dịch vụ

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

bản ghi dịch vụ cung cấp nền tảng

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi, hướng dẫn cài đặt:
3184834 Bản Cập Nhật 11 cho hệ thống Trung tâm 2012 R2 soạn thảo - bản ghi dịch vụ cung cấp nền tảng

bản ghi dịch vụ báo cáo

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi, hướng dẫn cài đặt:
3184831 Bản Cập Nhật 11 cho System Center 2012 R2 Bộ quản lí cấu hình

Windows Azure gói

Không có không có bản cập nhật này thành phần Cập nhật này.

Windows Azure gói web site

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản sửa lỗi, hướng dẫn cài đặt:

3174243 Cập Nhật 11 cho phiên bản web site Windows Azure Pack 2

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật Rollup 11 System Center 2012 R2

Vui lòng xem mỗi phần bài viết hướng dẫn cài đặt chuyên biệt cụ thể cho mỗi phần.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3184867 - Xem lại Lần cuối: 09/01/2016 11:52:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft System Center 2012 R2 App Controller, Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Orchestrator, Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, Windows Azure Pack

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3184867 KbMtvi
Phản hồi