Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể truy nhập tệp đính kèm

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:318515
TRIỆU CHỨNG
Nếu bạn sử dụng Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) hoặc Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a) và bạn mở một tin nhắn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Outlook bị chặn truy cập vào các tập tin đính kèm có khả năng không an toàn sau đây: [...]
LƯU Ý: Cả Outlook 2000 SR-1 và Outlook 2000 SR-1a bao gồm một mới tính năng bảo mật khối tập tin đính kèm có khả năng có thể không an toàn. Điều này tính năng bảo mật cung cấp một mức độ thêm bảo vệ chống độc hại tin nhắn.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra bởi vì thư chứa một tập tin loại bị chặn của Outlook 2000 SR-1 hay Outlook 2000 SR-1a.
GIẢI PHÁP
Mặc dù Outlook 2000 SR-1 hay Outlook 2000 SR-1a khối truy cập vào tập tin đính kèm, tập tin đính kèm vẫn còn tồn tại trong thư. Sử dụng một sau đây được giới thiệu phương pháp để có được quyền truy cập vào tệp đính kèm:
 • Yêu cầu người gửi bài hoặc lưu đính kèm vào một tập tin chia sẻ và gửi cho bạn liên kết đến nó.

  - hay -
 • Yêu cầu người gửi sử dụng một tiện ích nén tập tin đó thay đổi phần mở rộng tên tệp. Để có danh sách của bên thứ ba nén sản phẩm, nhấp vào số bài viết để xem những kiến thức Microsoft sau đây Căn cứ điều:
  291637 Phần đính kèm không phải là nén bằng Outlook


  - hay -
 • Yêu cầu người gửi đổi tên phần mở rộng tên tệp và gửi nó cho bạn. Sau khi bạn nhận được tập tin đính kèm được đổi tên thành, bạn có thể đổi tên các tập tin với phần mở rộng gốc.
Nếu phương pháp được đề nghị trước đó đáp ứng của bạn yêu cầu, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau đây:
 • Nếu bạn đang ở trong một môi trường Microsoft Exchange Server và quản trị của bạn đã cấu hình thiết đặt bảo mật Outlook, yêu cầu các người quản trị để sửa đổi các thiết đặt bảo mật cho hộp thư của bạn.
Nếu phương pháp trước đó không đáp ứng các yêu cầu của bạn, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sửa đổi registry sau khi bạn cài đặt sửa chữa đó là có sẵn từ Microsoft (để biết thêm thông tin, xem "How to Tùy chỉnh hành vi an ninh của tập tin đính kèm"phần của bài viết này).

LƯU Ý: Để sử dụng phương pháp này, một trong các điều kiện sau đây phải sự thật:
 • Outlook đang chạy bên ngoài một môi trường Exchange Server.

  - hay -
 • Trong môi trường Exchange Server, các quản trị viên đã không được cấu hình các thiết đặt bảo mật Outlook để không cho phép thay đổi đối với các tập tin đính kèm an ninh hành vi.

Làm thế nào để tùy chỉnh hành vi an ninh của tập tin đính kèm

Tùy chỉnh hành vi an ninh tập tin đính kèm trong Outlook 2000 SR-1 và Outlook 2000 SR-1a, cài đặt một sửa chữa, và sau đó sửa đổi các sổ đăng ký.

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Office 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
276367 Làm thế nào để có được các mới nhất Gói dịch vụ Office 2000
Các phiên bản tiếng Anh của sửa chữa có các sau khi tập tin thuộc tính hoặc sau này:
  Date      Time Size    File name    --------------------------------------------------  26-Feb-2002  00:56 2,641,920 Outlook.msp  26-Feb-2002  01:03 7,715,328 Outlook_admin.msp				
Sau khi việc sửa chữa được cài đặt, các tập tin có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem các tập tin thông tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Tìm thấy sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø công cụ trong bảng điều khiển.
  Date     Time  Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  14-Jun-2000 17:11 1.0.3.27      41,472 Bjablr32.dll    14-Jun-2000 17:12 3.2.0.27      61,952 Bjlog32.dll     08-Jan-2001 21:37 1.0.3.28      98,304 Bjsrch32.dll    28-Apr-1999 01:12 1.0.0.1      32,768 Cabextract.exe   19-Jun-2000 18:49 5.5.2652.65    716,560 Cdo.dll       19-Jun-2000 18:12 5.5.2652.65    808,720 Cdo.dll_0004  02-Dec-2001 02:00 9.0.0.5930    127,027 Contab32.dll  14-Jun-2000 17:14 1.0.3.27     183,808 Emablt32.dll    31-Aug-2000 19:43 5.5.3142.0    154,112 Emsabp32.dll  05-Oct-2001 10:33 5.5.3165.0    594,192 Emsmdb32.dll  02-Jun-2001 01:15 5.5.3159.0    131,344 Emsui32.dll  02-Jun-2000 10:45 9.0.0.4201     86,067 Envelope.dll    18-Dec-2001 23:19 5.5.3167.0    540,944 Exsec32.dll  05-Apr-2000 19:02 9.0.0.4005    192,561 Mimedir.dll     21-May-2001 18:20 5.5.3157.0    792,576 Msmapi32.dll  21-May-2001 18:16 5.5.3157.0    623,104 Msmapi32.dll  08-Jul-2000 03:07 5.5.3138.0    602,384 Mspst32.dll  08-Jul-2000 03:03 5.5.3138.0    528,656 Mspst32.dll  01-Feb-2000 01:26 9.0.0.3731    196,661 Oladd.fae  23-May-2000 15:20          150,690 Olexchng.aw  30-May-2000 18:53           26,643 Olsec9.chm  22-May-2000 23:35          170,617 Olxchng9.chm  08-Feb-2001 17:18 5.5.3153.0    454,144 Omi9.dll  08-Feb-2001 17:21 5.5.3153.0    548,352 Omint.dll  13-Nov-2001 11:45 8.30.3165.0    782,608 Outex.dll      23-May-2000 23:19          554,068 Outlhlp.aw  22-Feb-2002 08:18 9.0.0.6221   5,337,138 Outllib.dll     01-Sep-2001 00:02 9.0.0.5630   1,675,315 Outllibr.dll    17-Jun-2002 09:34         6,991,696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13-Jul-2001 09:48 9.0.5512.0    368,691 Pstprx32.dll  21-Jun-2001 22:01 9.0.0.5421     73,772 Rm.dll       02-Jun-2000 11:30 9.0.0.4201     65,586 Sendto9.dll				
Sửa chữa này cũng có sẵn bằng tiếng Pháp.
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Sau khi bạn áp dụng sửa chữa, sử dụng các Level1RemoveLevel1Add khóa Registry tùy chỉnh hành vi an ninh của tập tin đính kèm.

Làm theo các bước sau để sử dụng các Level1Remove khóa sổ đăng ký để cho phép Outlook 2000 để mở loại tệp sẽ Nếu không bị chặn:
 1. Thoát khỏi Outlook 2000 nếu nó đang chạy.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 3. Trong các Mở hộp, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 4. Kiểm chứng rằng chìa khóa sau tồn tại. Nếu có, hãy vào Bước 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Nếu đường dẫn quan trọng không tồn tại, tạo ra con đường chính. Để tạo ra con đường chính, xác định vị trí và chọn khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  2. Loại Office, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  3. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  4. Loại 9,0, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  5. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  6. Loại Outlook, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  7. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  8. Loại Bảo mật, vaø sau ñoù baám phím ENTER.
 5. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Giá trị Chuỗi.
 6. Gõ tên sau cho các mới giá trị:Level1Remove

 7. Bấm phím ENTER.
 8. Nhấp chuột phải vào chuỗi giá trị tên mới, và sau đó nhấp vào Sửa đổi.
 9. Loại phần mở rộng của loại tệp mà bạn muốn cho phép truy cập đến từ Outlook 2000 như sau:exe

  Để chỉ định nhiều loại tập tin, sử dụng sau đây định dạng:

  exe; .com
 10. Khi bạn hoàn tất, nhấp Ok.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Khởi động lại máy tính của bạn.
Khi bạn bắt đầu Outlook 2000, các loại tệp chỉ rõ trong các Windows Registry có thể truy cập.

LƯU Ý: Microsoft khuyến cáo rằng bạn chỉ cho phép các tập tin loại mà bạn cần để truy cập. Nếu một loại tập tin cụ thể nhận được ít khi, Microsoft khuyến cáo bạn cung cấp truy cập Outlook 2000 tạm thời để loại tệp trong câu hỏi và sau đó hoàn tác những thay đổi bạn tạo ra cho Windows Registry để cấu hình lại với nhà nước bị chặn.

Làm theo các bước sau để sử dụng các Level1Add khóa sổ đăng ký để cấu hình Outlook 2000 không mở loại tệp mà nếu không sẽ là assessable:
 1. Thoát khỏi Outlook 2000 nếu nó đang chạy.
 2. Nhấp vào Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.
 3. Trong các Mở hộp, loại regedit, sau đó bấm Ok.
 4. Kiểm chứng rằng chìa khóa sau tồn tại. Nếu có, hãy vào Bước 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Nếu đường dẫn quan trọng không tồn tại, tạo ra con đường chính. Để tạo ra con đường chính, xác định vị trí và chọn phím sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  2. Loại Office, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  3. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  4. Loại 9,0, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  5. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  6. Loại Outlook, và sau đó bấm các NHẬP khóa.
  7. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Key.
  8. Loại Bảo mật, vaø sau ñoù baám phím ENTER.
 5. Bấm vào các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Mới, sau đó bấm Giá trị Chuỗi.
 6. Gõ tên sau cho các mới giá trị:Level1Add

 7. Bấm phím ENTER.
 8. Nhấp chuột phải vào chuỗi giá trị tên mới, và sau đó nhấp vào Sửa đổi.
 9. Loại phần mở rộng của loại tệp mà bạn muốn chặn truy cập vào với Outlook 2000 như sau:.zzz

  Để chỉ định nhiều loại tập tin, sử dụng sau đây định dạng:

  .zzz;.yyy

 10. Khi bạn hoàn tất, nhấp Ok.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Khởi động lại máy tính của bạn.
Khi bạn bắt đầu Outlook 2000, các loại tệp đã chỉ định trong Windows Registry bị tắc.

Môi trường máy chủ Microsoft Exchange

Nếu bạn chạy Outlook trong môi trường Exchange Server, của bạn người quản trị có thể thay đổi hành vi mặc định bảo mật tập tin đính kèm. Để thêm thông tin về làm thế nào để cấu hình Outlook 2000 trong một máy chủ trao đổi môi trường, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
263297Người quản trị thông tin về bảo mật thư điện tử tính năng
TÌNH TRẠNG
Điều này hành vi là do thiết kế. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft Office 2000 Service Pack 3 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về Outlook thư điện tử bảo mật Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
262631Thông tin về Outlook E-mail Security Cập Nhật
OL2K

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 318515 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 19:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix kbmt KB318515 KbMtvi
Phản hồi