MS16-106: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ hoạ Microsoft: 13 tháng 9 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3185911
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một web site đặc biệt crafted hoặc mở một tài liệu đặc biệt crafted. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể bị ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-106.
Thông tin thêm
Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Sửa lỗi không bảo mật được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật này

Bản Cập Nhật bảo mật này cũng khắc phục sự cố không-bảo mật sau:
 • Trên máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, màn hình tắt 49,7 ngày, ngay cả khi bạn đã chọn không bao giờ điện tuỳ chọn cho Tắt màn hình.
Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-106 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpThuật toán băm SHA1Thuật toán băm Sha256
Windows8.1 KB3185911 x86.msuDC9651688A1D30D75E926E891C7C9CCCE8F48F866995F601828ACEB02E0FF50198D7EDF0780BC348A50289B022744321674D0159
Windows8.1-KB3185911-x64.msu93614EC13FF9F886E4C5713D7A6639D995E3BB0BEC48782B516A0F16433589E09CE0FC548E4AE8887D7B9F8244907670CBB9C038
Windows6.0-KB3185911-x64.msuB3EDD2F8DE09E7451767EE73658EC54B394228C3C4A0B20062B6160F9E6D39F433213A4B266A8312F06BD872BE1CF8FC476258DA
Windows6.1-KB3185911-x86.msu109E932E002387591546D3AA1E5283F3D82A25B20436CD58E64057FAB04399DE0CC2B396B3E6E3D43878254E3D9C5751B90AD798
Windows6.1-KB3185911-ia64.msuEDB0A38A0B28C6B13DDD8BE8E18D42AF4E23DFD37CCE82201574E0A2AAFF2B0194712FC6A4A40F7DAFDB0065129C49DAA6BB0A9D
Windows6.1-KB3185911-x64.msu0622382F0525FFD278D83779C249BE2B03EDB67A253FC775D6D3EC34A0966BC7767343B64AD856377F84A2302299A4E3BB6E7FB1
Windows8-RT-KB3185911-x64.msu5CAC663F151020AF035182D2A666894A2955E154F42CD6E70675E9983D06CEDDF09A6530DDB1F55E89E064F6809627A1C2873E44
Windows6.0-KB3185911-x86.msu2E8F1048893BA89B73BE7BB0A3EE664FDFEE6A141B060C9B832B76A2311CDC4BAC9681B98AB7E65E4347C245FEB9E7CC132819D9
Windows6.0-KB3185911-ia64.msu1DFE9EED68A303EB9A1F29890E084FCA1D4F10C757686BB4C2EC4916D195103E0D096AF0E54244AF315D0CC40F5DF9FCA3A314E2

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.16 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.3.9600.184391,403,32014 tháng 8 năm 201618:14x86
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.184393,475,96814 tháng 8 năm 201617:22x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.3.9600.184391,541,24814 tháng 8 năm 201619:34x64
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21322 tháng 8 năm 201306:44không áp dụng
Win32k.sys6.3.9600.184394,171,26414 tháng 8 năm 201618:25x64
User32.dll6.3.9600.184391,376,76814 tháng 8 năm 201616:14x86
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,21321 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng


Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2,23xxxWindows Vista hoặc Windows Server 2008SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.0.6002.19681820,73614 tháng 8 năm 201616:09x64
User32.dll6.0.6002.24008820,73617 tháng 8 năm 201601:15x64
Win32k.sys6.0.6002.196812,803,71214 tháng 8 năm 201614:47x64
Win32k.sys6.0.6002.240082,806,27217 tháng 8 năm 201600:23x64
User32.dll6.0.6002.19681648,70414 tháng 8 năm 201615:49x86
User32.dll6.0.6002.24008648,70417 tháng 8 năm 201600:57x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.0.6002.19681627,71214 tháng 8 năm 201615:48x86
User32.dll6.0.6002.24008627,71217 tháng 8 năm 201600:57x86
Win32k.sys6.0.6002.196812,072,06414 tháng 8 năm 201614:21x86
Win32k.sys6.0.6002.240082,080,76817 tháng 8 năm 201600:02x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.0.6002.196811,566,20814 tháng 8 năm 201615:49IA-64
User32.dll6.0.6002.240081,565,69617 tháng 8 năm 201600:52IA-64
Win32k.sys6.0.6002.196816,696,44814 tháng 8 năm 201614:30IA-64
Win32k.sys6.0.6002.240086,705,66417 tháng 8 năm 201600:04IA-64
User32.dll6.0.6002.19681648,70414 tháng 8 năm 201615:49x86
User32.dll6.0.6002.24008648,70417 tháng 8 năm 201600:57x86


Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1,18xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1,23 xxxWindows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.1.7601.23528811,52016 tháng 8 năm 201602:48x86
Win32k.sys6.1.7601.235282,399,23216 tháng 8 năm 201602:28x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.1.7601.235281,761,28016 tháng 8 năm 201602:45IA-64
Win32k.sys6.1.7601.235287,511,55216 tháng 8 năm 201602:24IA-64
User32.dll6.1.7601.23528833,02416 tháng 8 năm 201602:48x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.1.7601.235281,009,15216 tháng 8 năm 201617:36x64
Win32k.sys6.1.7601.235283,218,43216 tháng 8 năm 201602:35x64
User32.dll6.1.7601.23528833,02416 tháng 8 năm 201602:48x86


Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0,17xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chuyên biệt chưa được liệt kê.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
User32.dll6.2.9200.219541,342,46414 tháng 8 năm 201618:27x64
Win32k.ptxmlkhông áp dụng4,17225/07/201220:29không áp dụng
Win32k.sys6.2.9200.219664,046,84814 tháng 8 năm 201616:02x64
User32.dll6.2.9200.219541,126,91211 tháng 8 năm 201617:50x86
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp dụng4,172Ngày 12 tháng 2 năm 201300:09không áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3185911 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2016 10:40:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3185911 KbMtvi
Phản hồi