Lưu trữ hộp thư đã xoá mềm là 30 ngày trong Office 365 chuyên dụng/ITAR (vNext)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3187047
Tóm tắt
Thời gian lưu giữ thư đã xoá mềm trên tất cả Microsoft Office 365 chuyên dụng/ITAR (vNext) thuê là 30 ngày. Giá trị này không thể được tùy chỉnh.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3187047 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2016 12:10:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB3187047 KbMtvi
Phản hồi