Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản Cập Nhật cho Surface 3 - Cập nhật phần mềm IA7260 bề mặt

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3187293
Tóm tắt
Bản cập nhật này cải thiện tính ổn định của modem.

Cách nhận bản cập nhật này
Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:

Windows 10: Bản Cập Nhật trình điều khiển Intel Corporation Surface IA7260 phần mềm Cập Nhật
Windows 8.1: Cập nhật phần mềm hệ thống - 8/30/2016

Điều kiện tiên quyết

Bản Cập Nhật có sẵn cho Surface 3 (4G LTE) tại châu Âu và Surface 3 (Y! di động 4G LTE).

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp
Cập nhật phần mềm bề mặt IA7260 (v1524.05.50.28)
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3187293 - Xem lại Lần cuối: 08/31/2016 23:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Surface 3

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3187293 KbMtvi
Phản hồi