"Chính sách không cho phép cấp quyền này nhằm một hoặc nhiều các nhaän" lỗi khi người dùng chia sẻ lịch của

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3187524
VẤN ĐỀ
Người dùng Office 365 cố chia sẻ lịch của một người dùng tại chỗ hoặc người dùng bên ngoài. Hoặc, người dùng tại chỗ cố chia sẻ lịch của người dùng Office 365 hoặc người dùng bên ngoài. Trong cả hai trường hợp, người dùng cố gắng chia sẻ lịch của người dùng tại nhiều nơi nhận được thông báo lỗi sau:
Chính sách cho phép cấp quyền này nhằm một hoặc nhiều các nhaän. Vui lòng chọn một cấp độ cho phép và gửi lời mời chia sẻ lại.
NGUYÊN NHÂN
Điều này xảy ra nếu chính sách chia sẻ không cho phép người dùng chia sẻ mức độ chi tiết mà người dùng thiết lập trong lời mời chia sẻ.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thực hiện một trong những thao tác sau tuỳ theo trường hợp của bạn:
 2. Xác định chính sách chia sẻ được gán cho người dùng. Để thực hiện việc này, chạy lệnh sau:
  Get-Mailbox User1 | fl *sharing*
 3. Cập Nhật chính sách chia sẻ cho người dùng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Mở Trung tâm quản trị Exchange.
  2. Bấm tổ chức, và sau đó trong Từng chia sẻ, bấm đúp vào chính sách được gán cho người dùng. Đây là chính sách được trả về trong bước 2.
  3. Trên trang quy tắc chia sẻ, theoxác định thông tin bạn muốn chia sẻ, chọn thecalendar chia sẻ mức độ mà bạn muốn cho phép, và sau đó bấmlưu.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3187524 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2016 22:15:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3187524 KbMtvi
Phản hồi