Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tải gói dịch vụ .NET Framework 1.0 mới nhất

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Các gói dịch vụ được sử dụng để cung cấp bản cập nhật phần mềm và giúp sản phẩm luôn cập nhật. Các gói dịch vụ bao gồm bản cập nhật và có thể bao gồm các mục sau được đóng gói để dễ dàng tải xuống:
  • Công cụ quản trị hệ thống
  • Trình điều khiển
  • Các cấu phần bổ sung
Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa mọi bản vá mới. Ngoài ra, mọi bản vá trong các gói dịch vụ trước đó được bao gồm. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất. Ví dụ: bạn không phải cài đặt Microsoft .NET Framework Gói Dịch vụ 1 (SP1) trước khi cài đặt Microsoft .NET Framework Gói Dịch vụ 2 (SP2). Bạn không phải cài đặt Microsoft .NET Framework Gói Dịch vụ 2 trước khi cài đặt Microsoft .NET Framework Gói Dịch vụ 3 (SP3).

Để biết thêm thông tin về cách xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt chưa, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
318785 Xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt trên .NET Framework chưa
THÔNG TIN THÊM

Microsoft .NET Framework 1.0 Gói Dịch vụ 3

Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 8 năm 2004

Cách tải

Để tải xuống Microsoft .NET Framework 1.0 Gói Dịch vụ 3, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Danh sách bản vá

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
867461 Danh sách lỗi đã được vá trong Microsoft .NET Framework 1.0 Gói Dịch vụ 3

Microsoft .NET Framework 1.0 Gói Dịch vụ 2

Ngày phát hành: Ngày 7 tháng 8 năm 2002

Cách tải

Để tải xuống Microsoft .NET Framework 1.0 Gói Dịch vụ 2, hãy ghé thăm Web site sau của Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):

Danh sách bản vá

321884 Danh sách lỗi đã được vá trong Microsoft .NET Framework Gói Dịch vụ 2
kbGetNETFrame100sp1
Thuộc tính

ID Bài viết: 318836 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 09:08:34 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbgetsp atdownload kbinfo KB318836
Phản hồi