MS16-120: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật và chất lượng Nhật gói bản ghi dịch vụ 2, 4.5.2 và 4.6 Khuôn khổ .NET 3.0 dành cho Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3188736
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một web site đặc biệt crafted hoặc mở một tài liệu đặc biệt crafted. Bản cập nhật này giải quyết các lỗ hổng bằng cách điều chỉnh cách thư viện phông chữ Windows xử lý nhúng phông chữ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-120.

Quan trọng Bản Cập Nhật bảo mật này đòi hỏi các thành phần dwrite.dll Windows. Cập nhật hệ thống Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 cần phải cài đặt chuyên biệt cấu phần này. Nếu dwrite.dll không có trên hệ thống, nó có thể được tải xuống Ở đây. Windows Update, WSUS, và Microsoft Update danh khách hàng sẽ nhận được phần dwrite.dll Windows Update 3078601 như đồng cài đặt chuyên biệt tự động, trong trường hợp không được có.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.
 • 3188726 MS16-120: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 cho Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 10 năm 2016
 • 3189039 MS16-120: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.5.2 cho Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 10 năm 2016
 • 3189040MS16-120: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 4.6 cho Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 11 tháng 10 năm 2016: 11 tháng 10 năm 2016

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 3.0 Service Pack 2 khi sử dụng:
  • Windows Server 2008 Gói bản ghi dịch vụ 2
  • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3188736 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2016 17:46:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3188736 KbMtvi
Phản hồi