Cập Nhật khi nén đang diễn ra có thể dẫn đến nonclustered columnstore mục chỉ dẫn bị hỏng trong SQL Server 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3188950
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn tạo một mục lục nonclustered columnstore trong phiên bản của Microsoft SQL Server 2016.
  • Bạn chạy một TỔ CHỨC LẠI CHỈ THAY ĐỔIbáo cáo, hoặcTuple Mover nhiệm vụ nén dữ liệu columnstore chạy trong nền.
  • Đồng thời, bạn thực hiện một XOÁ hoặc BẢN CẬP NHẬT báo cáo sửa đổi mục nonclustered columnstore.

Trong trường hợp này, mục chỉ dẫn bị hỏng có thể xảy ra. Hàng được xoá hoặc sửa đổi xuất hiện trong mục nonclustered columnstore nhưng không mục chỉ dẫn các bảng.
Giải pháp
Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:


Giới thiệu về Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server
Mỗi bản cập nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi nhanh và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản cập nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3188950 - Xem lại Lần cuối: 09/23/2016 03:02:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3188950 KbMtvi
Phản hồi