MS16-120: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Add-in: 11 tháng 10 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3189648
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office Live họp 2007 Add-in cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted hoặc truy cập web site chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-120.

Để biết danh sách đầy đủ của phần mềm bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192884.
Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Conferencing Add-in 32-bit hoặc 64-bit gói bây giờ.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192884.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành 3144431.

Thông tin băm tệp

Tên tệpThuật toán băm SHA1Thuật toán băm Sha256
ConfAddins_Setup.exe (x86)B5D0E60D224AAE17B4FB958EB6ED831C8106835225A925E0FB436BFB7B79FE2355E8CBE84D50A46030F35314A264EC3FFD8DF68B
ConfAddins_Setup.exe (x64)750CA23F037AB481B892B2BE0C928A661DDF50C8965C37E58767C34808A6FCA399181CE56EB3D7ADF460ECD1D3D048573AE16C64

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x86

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,490,94407 tháng mười năm 201616:39không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2621,736,35226 tháng năm 201606:17x86
Confapi.dll8.0.6362.2622,281,11226 tháng năm 201606:17x86
Uccp.dll2.0.6362.2623,320,98426 tháng năm 201606:17x86
Confapisat.dll8.0.6362.262230,56026 tháng năm 201606:41x86
Confapisat.dll8.0.6362.262245,40826 tháng năm 201606:43x86
Confapisat.dll8.0.6362.262226,97626 tháng năm 201606:21x86
Confapisat.dll8.0.6362.262242,84826 tháng năm 201606:44x86
Confapisat.dll8.0.6362.262233,12026 tháng năm 201606:45x86
Confapisat.dll8.0.6362.262246,94426 tháng năm 201606:47x86
Confapisat.dll8.0.6362.262241,31226 tháng năm 201606:49x86
Confapisat.dll8.0.6362.262198,81626 tháng năm 201606:50x86
Confapisat.dll8.0.6362.262196,76826 tháng năm 201606:52x86
Confapisat.dll8.0.6362.262240,28826 tháng năm 201606:53x86
Confapisat.dll8.0.6362.262238,24026 tháng năm 201606:54x86
Confapisat.dll8.0.6362.262229,53626 tháng năm 201606:56x86
Confapisat.dll8.0.6362.262186,01626 tháng năm 201606:57x86
Confapisat.dll8.0.6362.262186,52826 tháng năm 201606:59x86
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,80026 tháng năm 201606:41x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng313,95828 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262444,06426 tháng năm 201606:43x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng316,07428 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262433,31226 tháng năm 201606:21x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng311,26628 tháng 5 năm 201412:52Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262440,99226 tháng năm 201606:44x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,53428 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,28826 tháng năm 201606:45x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,25928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262444,06426 tháng năm 201606:47x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng316,25828 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262440,99226 tháng năm 201606:49x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,25328 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262408,22426 tháng năm 201606:50x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng320,53928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262407,20026 tháng năm 201606:52x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,66728 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262438,94426 tháng năm 201606:53x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,01528 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmcapi.exe7.0.4724.3782,21624 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmpapi.dll7.0.4724.3658,31224 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmpreferences.dll7.0.4724.3768,90424 tháng 11 năm 200823:30x86
Meetnowprefs.exe7.0.4724.3500,61624 tháng 11 năm 200823:30x86
Preferences.exe7.0.4724.3494,98424 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3240,00824 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,36824 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3237,96024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,88024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3239,49624 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.365,41624 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200823:30x86
Lmintsat.dll8.0.6362.262437,40826 tháng năm 201606:54x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,29928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,28826 tháng năm 201606:56x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng313,47928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402 tháng 12 năm 200605:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802 tháng 12 năm 200605:54x86
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestKhông áp dụng1.869 người02 tháng 12 năm 200613:23Không áp dụng
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestKhông áp dụng1.869 người02 tháng 12 năm 200613:23Không áp dụng
8.0.50727.762.PolicyKhông áp dụng80002 tháng 12 năm 200605:54Không áp dụng
8.0.50727.762.PolicyKhông áp dụng80002 tháng 12 năm 200605:54Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262399,00826 tháng năm 201606:57x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,90028 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262399,52026 tháng năm 201606:59x86
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,88128 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2621,619,60826 tháng năm 201606:17x86


Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64


Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msiKhông áp dụng1,699,84007 tháng mười năm 201616:40Không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2622,110,11226 tháng năm 201607:45x64
Confapi.dll8.0.6362.2622,841,60026 tháng năm 201605:17x64
Uccp.dll2.0.6362.2625,219,32826 tháng năm 201605:16x64
Confapisat.dll8.0.6362.262223,74426 tháng năm 201605:21x64
Confapisat.dll8.0.6362.262238,59226 tháng năm 201605:21x64
Confapisat.dll8.0.6362.262220,16026 tháng năm 201604:31x64
Confapisat.dll8.0.6362.262236,03226 tháng năm 201605:21x64
Confapisat.dll8.0.6362.262226,30426 tháng năm 201605:22x64
Confapisat.dll8.0.6362.262240,12826 tháng năm 201605:22x64
Confapisat.dll8.0.6362.262234,49626 tháng năm 201605:23x64
Confapisat.dll8.0.6362.262192,00026 tháng năm 201605:23x64
Confapisat.dll8.0.6362.262189,95226 tháng năm 201605:23x64
Confapisat.dll8.0.6362.262233,47226 tháng năm 201605:24x64
Confapisat.dll8.0.6362.262231,42426 tháng năm 201605:24x64
Confapisat.dll8.0.6362.262222,72026 tháng năm 201605:25x64
Confapisat.dll8.0.6362.262179,20026 tháng năm 201605:25x64
Confapisat.dll8.0.6362.262179,71226 tháng năm 201605:25x64
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,80026 tháng năm 201607:56x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng313,95828 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262444,06426 tháng năm 201607:57x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng316,07428 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262433,31226 tháng năm 201607:47x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng311,26628 tháng 5 năm 201412:52Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262440,99226 tháng năm 201607:59x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,53428 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,28826 tháng năm 201608:00x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,25928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262444,06426 tháng năm 201608:01x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng316,25828 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262440,99226 tháng năm 201608:02x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,25328 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262408,22426 tháng năm 201608:03x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng320,53928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262407,20026 tháng năm 201608:04x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,66728 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262438,94426 tháng năm 201608:06x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,01528 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262437,40826 tháng năm 201608:08x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng315,29928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262432,28826 tháng năm 201608:09x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng313,47928 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
8.0.50727.762.PolicyKhông áp dụng80402 tháng 12 năm 200605:39Không áp dụng
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestKhông áp dụng1,87102 tháng 12 năm 200609:14Không áp dụng
8.0.50727.762.PolicyKhông áp dụng80402 tháng 12 năm 200605:39Không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602 tháng 12 năm 200605:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602 tháng 12 năm 200605:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202 tháng 12 năm 200605:36x64
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestKhông áp dụng1,87102 tháng 12 năm 200609:14Không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602 tháng 12 năm 200605:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602 tháng 12 năm 200605:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202 tháng 12 năm 200605:36x64
Lmintsat.dll8.0.6362.262399,00826 tháng năm 201608:10x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,90028 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.262399,52026 tháng năm 201608:11x64
Lmoutaddin.chmKhông áp dụng314,88128 tháng 5 năm 201412:48Không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2621,982,61626 tháng năm 201607:45x64

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3189648 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2016 16:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3189648 KbMtvi
Phản hồi