Bạn thấy giá trị trường khác "Bắt đầu" trong Project Server 2013 Professional với Project Web App

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3189921
GIỚI THIỆU
Trong Project Server 2013, bạn có thể thấy một khác nhau Bắt đầu trường giá trị trong Project Professional hơn giá trị trường Bắt đầu xem Trung tâm Project Web App (PWA) dự án hoặc dự án chi tiết dự án chi tiết trang (PDP).
THÔNG TIN KHÁC
Điều này là do các lĩnh vực khác nhau. Một trường là trường cấp dự án trong khi các trường cấp tác vụ. Tuy nhiên, vì bối cảnh và ghi nhãn cùng tên trường, sự khác biệt trong các giá trị có thể có vẻ không mong muốn. Với giả định rằng giá trị là dự án cấp ngày Bắt đầu .

Trường Bắt đầu trong Project Professional là mặc định ngày bắt đầu cho toàn bộ dự án. Project Professional sử dụng ngày này làm mặc định trên tất cả các tác vụ khởi động. Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định trong các dự án tùy chọn. Trường Bắt đầu trong Trung tâm dự án PWA xem dự án thông tin PDP Hiển thị ngày dự án tóm tắt nhiệm vụ Bắt đầu .

Dự án Bắt đầu ngày giá trị được lưu trữ trong bộ máy cơ sở dữ liệu giao diện thẻ điểm có chứa dữ liệu cấp dự án. Ví dụ: trong pub. MSP_Projects bảng trường Proj_Info_Start_Date hoặc xem dbo. MSP_EpmProject_UserView trong trường ProjectStartDate.

Trường dự án tóm tắt nhiệm vụ khởi động được lưu trữ trong bộ máy cơ sở dữ liệu giao diện thẻ điểm có chứa dữ liệu cấp tác vụ. Ví dụ: trong pub. MSP_Tasks bảng trong trường Task_Start_Date hoặc trong chế độ xem dbo. MSP_EpmTask_UserView trong trường TaskStartDate.

Dự án Bắt đầu ngày sẽ cùng ngày là ngày dự án tóm tắt nhiệm vụ Bắt đầu , ngoại trừ trong các trường hợp sau:
  • Nếu nhiệm vụ con nhiệm vụ tóm tắt dự án dự kiến để khởi động trước hoặc sau ngày Khởi động dự án dự kiến do một hạn chế, chẳng hạn như Phải Bắt đầu vào hoặc Khởi động không cũ hơn.
  • Nếu một nhiệm vụ con nhiệm vụ tóm tắt dự án việc áp dụng trước hoặc sau ngày dự án Dự án Bắt đầu .

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3189921 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2016 19:05:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Project Web Access, Microsoft Project Server 2013

  • o365 o365022013 kbmt KB3189921 KbMtvi
Phản hồi