SmartScreen trong Outlook và Exchange không được chấp nhận vào tháng 1, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3190496
TÓM TẮT
Ngày 1 tháng 11 năm 2016, Microsoft sẽ ngừng tạo ra các bản Cập Nhật cho SmartScreen rác lọc trong Exchange Server 2016 và các phiên bản, Outlook 2016 dành cho Windows và các phiên bản và Outlook 2011 dành cho Mac

Lưu ý: Thay đổi này không ảnh hưởng đến tính năng bảo vệ trực tuyến lọc SmartScreen được cài sẵn trong Windows, Microsoft Edge và Internet Explorer. Thay đổi này cũng không ảnh hưởng đến Outlook 2016 cho Mac, dựa trên thư tạp phía máy chủ lọc và không sử dụng bộ lọc spam SmartScreen.
THÔNG TIN KHÁC

Tại sao SmartScreen không được chấp nhận trong Outlook và Exchange?

Bộ lọc SmartScreen rác trong Outlook và Exchange đã trở nên lỗi thời và đã được thay thế bởi Exchange Online Protection, đó là một bản ghi dịch vụ email dựa trên đám mây lọc hiệu quả hơn. Exchange Online Protection được xây dựng vào tài khoản Office 365 và Outlook.com và mua chỗ Microsoft Exchange Server.

Điều gì xảy ra vào tháng 1, 2016?

Microsoft sẽ ngừng sản xuất thư tạp danh sách bản cập nhật mới lọc SmartScreen Exchange và Outlook. Hiện có lọc SmartScreen định nghĩa sẽ vẫn ở vị trí và sẽ tiếp tục cung cấp một số cấp độ bảo vệ cơ bản. Định nghĩa hiện tại sẽ tiếp tục rác một số thư tạp rõ ràng. However, bộ lọc sẽ không hiệu quả bảo vệ chống lại phiên bản mới nhất của thư tạp.

Xem chi tiết đầy đủHỗ trợ deprecating SmartScreen trong Outlook và Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3190496 - Xem lại Lần cuối: 09/10/2016 17:02:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a eop kbmt KB3190496 KbMtvi
Phản hồi