Lưới dữ liệu trở nên trống khi bạn di chuyển nếu tuỳ chọn "Hàng số" nằm ẩn trong báo cáo SQL Server 2016 báo cáo bản ghi dịch vụ di động

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3192636
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một báo cáo điện thoại di động Microsoft SQL Server 2016 báo cáo bản ghi dịch vụ (SSRS).
  • Bạn thêm một mạng lưới dữ liệu báo cáo và bạn đặt hàng số tùy chọn để ẩn.
  • Bạn xuất bản báo cáo máy chủ báo cáo.
  • Bạn mở báo cáo trong các cổng web SSRS 2016.

Trong trường hợp này, khi bạn di chuyển lên và xuống lưới Lưới Dữ liệu dữ liệu trở nên trống.
Giải pháp
Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server
Mỗi bản cập nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi nhanh và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản cập nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3192636 - Xem lại Lần cuối: 09/22/2016 22:56:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3192636 KbMtvi
Phản hồi