Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một máy tính xách tay đã có địa chỉ IP sau khi ngủ đông

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319270
TRIỆU CHỨNG
Địa chỉ IP máy tính máy tính xách tay của bạn có thể trở nên 0.0.0.0 sau khi máy tính xách tay ngủ nếu kết nối mạng bị mất trước khi máy tính xách tay ngủ. Khi máy tính xách tay trở về từ ngủ đông với khả năng kết nối mạng được khôi phục, địa chỉ IP là 0.0.0.0.

Bạn có thể nhìn thấy vấn đề này bằng cách sử dụng các ipconfig bộ chỉ huy. Để xem địa chỉ IP máy tính của bạn, gõ ipconfig một dấu nhắc lệnh. Bằng cách sử dụng các ipconfig / làm mới bộ chỉ huy không khôi phục lại địa chỉ IP.

Vấn đề này lần đầu tiên được thấy trên Windows 2000 với chất lượng dịch vụ (QoS) và phần mềm Sniffer Pro 4,5 điểm kiểm tra phần mềm được cài đặt.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì thay đổi nhà nước quản lý nguồn điện máy tính xách tay máy tính được gửi cho trình điều khiển Psched.sys, nhưng các trình điều khiển Psched.sys không cấm. Điều này gây ra MEDIA_CONNECT_STATUS tin nhắn sẽ được gửi đến giao thông vận tải là ràng buộc ở trên các trình điều khiển miniport Psched.sys.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix không phải là có sẵn cho ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Version    Size  File name  ----------------------------------------------------  3-Jul-2002 17:33 5.0.2195.5928 60,496 Psched.sys				

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Hành vi này đã không được thấy trên máy tính để bàn với quản lý nguồn điện. Hành vi này đã được sao chép chỉ trên máy tính xách tay.
Các sản phẩm của bên thứ ba được thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319270 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 21:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB319270 KbMtvi
Phản hồi