Một số thẻ R2 PC không chính xác được liệt kê như thẻ nhớ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319326
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Một số thẻ R2 dựa trên PC không chính xác có thể được liệt kê như là thẻ nhớ (MTD – 0002) nếu cửa sổ PCMCIA CIS được ánh xạ trong một phạm vi cao (lớn hơn 0xFF000000 trong bộ nhớ vật lý hệ thống). Ngoài ra, thẻ có thể không hoạt động tốt nếu nó được phân công một tài nguyên bộ nhớ trong phạm vi đó.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này là do một lỗi trong các mô-đun Pcmcia.sys.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time    Version    Size  File name  -----------------------------------------------------------  08/28/2001 02:33 P.M.         34,772 ntdetect.com  11/26/2001 07:39 P.M. 5.0.2195.4689 59,216 pci.sys  04/13/2002 05:52 P.M. 5.0.2195.5581 109,488 pcmcia.sys				

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau.
  Date     Time    Version   Size  File name  -------------------------------------------------------  04/16/2002  11:27 A.M. 5.1.2600.42 115,584 PCMCIA.SYS				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 4. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Lỗi được đề cập trong phần "Nguyên nhân" của bài viết này xảy ra bởi vì các môn toán đã được sử dụng để tính toán giá trị đến địa chỉ bộ nhớ cửa sổ (CIS hoặc chung) đã được thiếu sót. Giá trị "cơ sở" của các cửa sổ bộ nhớ đó cần thiết để đi vào một cửa sổ điều khiển máy chủ lưu trữ đăng ký là đối tượng dời hình cửa sổ đó trong hệ thống vật lý nhớ trừ bù đắp cửa sổ trên thẻ PC. Tuy nhiên, chăm sóc không được thực hiện để tránh một thực hiện vào vị trí thứ tư hai mươi chút. Điều này xảy ra chỉ với một số giá trị của các vị trí vật lý bộ nhớ, và nó cũng phụ thuộc vào đối tượng dời hình cửa sổ bộ nhớ trên thẻ. Ngoài ra, nó có vẻ ảnh hưởng đến chỉ có một số thẻ PC.

Chú ý Vấn đề này không xảy ra nếu cửa sổ bộ nhớ (CIS hoặc chung) đổi ánh xạ một nơi nào đó trong vòng đầu tiên megabyte bộ nhớ vật lý của hệ thống, đó là phạm vi yêu cầu tài nguyên ưa thích cho các cửa sổ bộ nhớ của R2 thẻ. Nhưng này lập bản đồ chính nó có thể gây ra các vấn đề trong cài đặt thẻ (nói chung mã lỗi 12) nếu không có đủ tài nguyên bộ nhớ trong đó phạm vi của bộ nhớ vật lý (A0000 thông qua FFFFF). Megabyte bộ nhớ vật lý hệ thống, đầu tiên thường là chia ra như sau:
 • 0 thông qua 9FFFF: dành riêng
 • A0000 qua DFFFF: được sử dụng để lập bản đồ ROM của thiết bị với ROM trên tàu. Cũng được sử dụng để lập bản đồ bộ nhớ windows cho phiên bản trước của các thiết bị.
 • E0000 qua FFFFF: được sử dụng để ánh xạ BIOS hệ thống. Một số nhỏ hơn BIOS hệ thống sử dụng một phạm vi nhỏ hơn.
Để biết thêm thông tin về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Trung tâm dữ liệu máy chủ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173Trung tâm dữ liệu chương trình và sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm về cách cài đặt nhiều hotfixes với một đĩa đơn của khởi động lại, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại
kbBaseOS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319326 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 09:15:23 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfile kbfix kbkmode kboswin2000fix kbplugplay kbwdm kbwin2000presp4fix kbwinxpsp1fix kbmt KB319326 KbMtvi
Phản hồi