Đăng nhập chậm trễ xảy ra hơn một kết nối chậm nếu cơ hội khóa không được cấp cho các tập tin chính sách trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319440
TRIỆU CHỨNG
Trong Windows, đăng nhập đáng kể sự chậm trễ có thể xảy ra khi khách hàng đăng nhập. Vấn đề này xảy ra nếu hầu hết hoặc tất cả các điều kiện sau là đúng:
  • Nhiều đồng thời đang đăng nhập.
  • Các khách hàng đang chia sẻ một trong những chính sách lớn tập tin hoặc một vài chính sách lớn tập tin.
  • Các khách hàng đang sử dụng kết nối băng thông thấp (chậm).
  • Các khách hàng có thể truy cập đến vài bộ điều khiển vùng.
  • Các khách hàng đã phát hiện liên kết chậm được tắt cho chính sách tải xuống, hoặc Registry.pol tập tin đang được lấy do của một bản Cập Nhật.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu khách hàng không thể sử dụng cơ hội khóa khi khách hàng tải về các chính sách. Giảm hiệu suất này gây ra một sự chậm trễ trong tải các chính sách đó là đáng chú ý hơn khi truy cập vào bộ kiểm soát miền xảy ra hơn một kết nối băng thông thấp.
GIẢI PHÁP
Đối với Windows Vista và hệ điều hành mới hơn, bạn cần phải đặt này nhập registry để tận dụng lợi thế của việc đọc sách cải tiến của sổ đăng ký.POL:

Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Mục: BufferPolicyReads
Loại: DWORD
Giá trị: 1

Thông tin gói dịch vụ Windows Server 2003

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
889100 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix được mô tả trong bài viết này thay thế bởi một hotfix. Để biết thêm chi tiết về các hotfix mới, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
930597Một số thiết đặt chính sách dựa trên sổ đăng ký đã bị mất và thông báo lỗi được ghi lại trong nhật ký Ứng dụng trên máy tính chạy trên Windows XP hoặc trên máy tính chạy trên Windows Vista
Các hotfix thêm và đặt giá trị quan trọng sau đây đăng ký để đăng ký:
Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Mục: BufferPolicyReads
Loại: DWORD
Giá trị: 1
Chú ý Tập tin đọc sẽ chỉ buffered khi các mục nhập registry BufferPolicyReads tồn tại và được thiết lập để 1.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt hotfix này, bạn phải có Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) được cài đặt trên x 86 và Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows Server 2003 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
889100Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Windows Server 2003, x 86 dựa trên phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Userenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng bảy, 200613: 38x86
Windows Server 2003, Itanium dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Userenv.dll5.2.3790.27491,565,69618 Tháng bảy, 200601: 32IA-64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng bảy, 200601: 32x86SP1WOW
Windows Server 2003, x 64 dựa trên các phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngSP yêu cầuDịch vụ chi nhánh
Userenv.dll5.2.3790.27491,070,59218 Tháng bảy, 200601: 30x64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818 Tháng bảy, 200601: 30x86SP1WOW

Thông tin hotfix Windows XP

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo Windows XP có chứa hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.
Các hotfix thêm và đặt giá trị quan trọng sau đây đăng ký để đăng ký:
Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Mục: BufferPolicyReads
Loại: DWORD
Giá trị: 1
Chú ý Tập tin đọc sẽ chỉ buffered khi các mục nhập registry BufferPolicyReads tồn tại và được thiết lập để 1.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows XP Service Pack 2 (SP2) được cài đặt trên máy tính.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows XP Service Pack 2 (SP2), nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Userenv.dll5.1.2600.2913724,99222 Tháng năm, 200612: 14x86
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, tất cả các khách hàng cần phải tải các tập tin chính sách một cách nhanh chóng để các khách hàng khác không được ngừng lại từ việc sử dụng cơ hội khóa. Để làm như vậy, sử dụng bất kỳ phương pháp sau đây.

Thêm bộ điều khiển vùng tại địa phương

Khi bạn làm điều này, khách hàng không cần phải kết nối qua một liên kết chậm.

Phân phối tải trọng với bộ điều khiển tên miền bổ sung

Nếu nó không phải là thực tế để đặt bộ kiểm soát miền trong cùng một trang web như là khách hàng, bạn có thể thêm bộ kiểm soát miền đến trang web chính mà khách hàng kết nối cung cấp cân bằng tải tốt hơn. Phương pháp này làm tăng cơ hội của khách hàng có thể truy nhập tệp chính sách bằng cách sử dụng cơ hội khóa.

Tách ra một tập tin duy nhất chính sách thành nhiều chính sách tập tin

Nếu tập tin chính sách là lớn hơn nhiều kilobyte, tạo ra một vài tác phẩm chính sách độc quyền bao gồm phạm vi tương tự của các chính sách. Điều này làm giảm số lượng thời gian cần để tải các tập tin chính sách có hoặc không có cơ hội khóa có sẵn. Nhiều tập tin cũng làm tăng cơ hội mà các khách hàng sẽ sử dụng cơ hội khóa truy cập vào các tập tin.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2.
THÔNG TIN THÊM
Khách hàng được thực hiện bởi hành vi đăng nhập chậm này khi các tập tin chính sách đang được tải xuống. Quản trị viên có thể vô hiệu hoá liên kết chậm phát hiện (bằng cách sử dụng chính sách Templates\System\Group quản trị viên) để buộc các chính sách tải bất kể của tốc độ nối kết. Mỗi mới hoặc chỉnh sửa các tập tin chính sách gây ra các tập tin Registry.pol được tải bởi các khách hàng từ xa, cho mỗi thay đổi.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào một liên kết chậm được phát hiện và hành vi mặc định của chính sách nhóm tiện ích mở rộng trên liên kết chậm, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
227369Hành vi mặc định chính sách nhóm tiện ích mở rộng với liên kết chậm
227260 Làm thế nào một liên kết chậm được phát hiện cho hồ sơ người dùng và chính sách nhóm
Theo mặc định, redirector nỗ lực để có được một cơ hội khóa khi một tập tin được mở ra từ xa. Điều này cho phép redirector sử dụng bộ nhớ đệm đọc-trước để cải thiện hiệu suất. Để biết thêm chi tiết về oplocks, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
129202Giải thích về cơ hội khóa trên Windows NT
Trong trường hợp nhất định, máy chủ tập tin có thể từ chối yêu cầu khóa cơ hội. Điều này thường xảy ra nếu các tập tin bị khóa để sử dụng độc quyền/ghi. Ngoài ra, các dịch vụ máy chủ thực hiện kiểm tra sau đây để ngăn chặn thiệt hại dữ liệu và để cải thiện sự ổn định:
  • Kiểm tra để xác định xem tệp là một tập tin hệ thống
  • Kiểm tra để xác định liệu liên kết mạng được coi là đáng tin cậy
  • Kiểm tra để xác định liệu có trình điều khiển lọc đã không hoàn thành công việc của họ
Để biết thêm chi tiết về một chủ đề liên quan, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
306981Cấp II oplocks không được cấp sau khi một tập tin bị khoá
Những người sử dụng truy cập vào các tập tin bằng cách sử dụng oplocks không cần kinh nghiệm hành vi này bởi vì redirector thực hiện bộ nhớ đệm đọc-trước, và lần đọc tập tin được phục vụ từ bộ nhớ cache redirector.

Nếu redirector không mở các tập tin từ xa bằng cách sử dụng cơ hội khóa, Windows NT 4.0 SMB hay CIF 2,0 đặc tả từ MSDN tiểu bang:
Nếu một khách hàng giữ không có oplocks, tất cả các yêu cầu khác hơn lần đọc phải được gửi đến máy chủ. Lần đọc có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu trữ hoặc đọc-trước khi phạm vi byte đã bị khoá bởi khách hàng; Nếu không họ quá phải được gửi đến máy chủ.
Điều này gây ra lần đọc phương pháp tải chính sách để truy cập vào máy chủ bằng cách sử dụng mạng cho mỗi ký tự Unicode được đọc. Nếu tập tin chính sách lớn, và khi băng thông có sẵn cho các khách hàng là thấp, chậm trễ đáng kể xảy ra trong khi các chính sách tải, và điều này tạo ra sự chậm trễ đăng nhập.

Để xác định tình trạng này, sử dụng bất kỳ phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Bạn có thể chạy công cụ Filemon.exe của bên thứ ba từ Sysinternals Web site sau:Đầu ra từ công cụ Filemon.exe là tương tự như:
Hệ thống: 8 FSCTL_REQUEST_BATCH_OPLOCK C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol OPLOCK không trao
Hệ thống: 8 FSCTL_REQUEST_OPLOCK_LEVEL_2 C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol OPLOCK không trao
Hệ thống: 8 FASTIO_QUERY_NETWORK_OPEN_INFO C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol thành công

Phương pháp 2

Microsoft mạng dấu vết màn hình hiển thị mức độ Oplock = không có cho các phản ứng máy chủ yêu cầu mở tệp:
SMB: R NT tạo và X, FID = 0x4009
+ SMB: Mã trạng thái NT = 0x0, sở = hệ thống, mức độ nghiêm trọng = thành công, Code = STATUS_WAIT_0 (0)
+ SMB: Tiêu đề: PID = 0x00B8 TID = 0x0804 giữa = 0x0841 UID = 0x1000
SMB: Command = C NT tạo và x
SMB: Word count = 42
SMB: Các tham số từ
SMB: Tiếp theo bù đắp = 0x0087
SMB: Word count = 42
SMB: Các tham số từ
SMB: Oplock cấp = NONE
SMB: File ID (FID) = 16393 (0x4009)
SMB: Tên tệp = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry.pol
Các byte 2 tuần tự đọc vào tập tin chính sách, làm cho nó một tải chậm nếu các tập tin lớn:
107 26.234375 SMB C NT tạo n X, File = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry
108 26.234375 SMB R NT tạo n X, FID = 0x4009 161.123.162.142 161.123.110.40
109 26.296875 SMB C đọc n X, FID = 0x4009, đọc 0x4 lúc 0x00000000 161.123.110.40 161.123.162.142
110 26.296875 Đọc SMB R n X, đọc 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
111 26.343750 SMB C đọc n X, FID = 0x4009, đọc 0x4 lúc 0x00000004 161.123.110.40 161.123.162.142
112 26.343750 Đọc SMB R n X, đọc 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
113 26.406250 SMB C đọc n X, FID = 0x4009, đọc 0x2 lúc 0x00000008 161.123.110.40 161.123.162.142
114 26.406250 Đọc SMB R n X, đọc 0x2 161.123.162.142 161.123.110.40
115 26.453125 SMB C đọc n X, FID = 0x4009, đọc 0x2 lúc 0x0000000A 161.123.110.40 161.123.162.142

Hỗ trợ kỹ thuật cho x 64 dựa trên các phiên bản của Microsoft Windows

Nếu phần cứng của bạn đến với một phiên bản Microsoft Windows x 64 đã được cài đặt, hãng chế tạo phần cứng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cho Windows x 64 edition. Trong trường hợp này, hãng chế tạo phần cứng hỗ trợ bởi vì một ấn bản Windows x 64 được bao gồm trong phần cứng của bạn. Hãng chế tạo phần cứng có thể có tùy chỉnh Windows x 64 Phiên bản cài đặt bằng cách sử dụng các thành phần độc đáo. Các thành phần độc đáo có thể bao gồm trình điều khiển thiết bị cụ thể hoặc có thể bao gồm tùy chọn thiết đặt để tối đa hóa hiệu suất của phần cứng. Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ nỗ lực hợp lý nếu bạn phải có trợ giúp kỹ thuật với một cửa sổ x 64 edition. Tuy nhiên, bạn có thể phải liên hệ với hãng chế tạo trực tiếp. Hãng chế tạo tốt nhất đủ điều kiện để hỗ trợ các phần mềm mà nhà sản xuất của bạn cài đặt trên phần cứng. Nếu bạn mua một ấn bản Windows x 64 như một Windows Server 2003 x 64 edition riêng, liên hệ với Microsoft hỗ trợ kỹ thuật.

Sản phẩm thông tin về Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Sản phẩm thông tin về x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
GPO registry.pol 2 byte khối EnableOpLocks Group Policy No Oplock cấp redirector dài sự chậm trễ ProcessGPORegistryPolicy oplock

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319440 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 17:58:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate

  • kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB319440 KbMtvi
Phản hồi