Bản Cập Nhật dành cho Windows 10 nội Preview (xây dựng 14931): tháng 4, 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3195841
Tóm tắt
Này includesfixesfor Cập Nhật chức năng của Windows 10 nội Preview (xây dựng 14931).

Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải là một phần của cácChương trình nội bộ Windowsvới xây dựng 14931 cài đặt chuyên biệt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 10

x86 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Miradisp.dll10.0.14931.1001315,90427 tháng năm 201616:04x86
Editbuffertesthook.dll10.0.14931.100166,04827 tháng năm 201615:08x86
Inputlocalemanager.dll10.0.14931.100190,11227 tháng năm 201615:08x86
Inputservice.dll10.0.14931.10012,157,05627 tháng năm 201615:11x86
Textinputframework.dll10.0.14931.1001343.04027 tháng năm 201615:09x86
Windows.UI.Core.textinput.dll10.0.14931.1001226,81627 tháng năm 201615:10x86
Wordbreakers.dll10.0.14931.100132,25627 tháng năm 201616:04x86
SRH.dll10.0.14931.10012,239,48827 tháng năm 201615:32x86
Srhinproc.dll10.0.14931.100153,24827 tháng năm 201615:25x86
Tier2punctuations.dll10.0.14931.10012,56027 tháng năm 201615:55x86
x64 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Miradisp.dll10.0.14931.1001444,41627 tháng năm 201618:19x64
Editbuffertesthook.dll10.0.14931.100182,94427 tháng năm 201616:21x64
Inputlocalemanager.dll10.0.14931.1001116,73627 tháng năm 201616:21x64
Inputservice.dll10.0.14931.10012,864,12827 tháng năm 201616:25x64
Textinputframework.dll10.0.14931.1001427,52027 tháng năm 201616:22x64
Windows.UI.Core.textinput.dll10.0.14931.1001289,79227 tháng năm 201616:21x64
Wordbreakers.dll10.0.14931.100139,93627 tháng năm 201618:22x64
SRH.dll10.0.14931.10012,702,84827 tháng năm 201617:52x64
Srhinproc.dll10.0.14931.100157,34427 tháng năm 201617:31x64
Tier2punctuations.dll10.0.14931.10012,56027 tháng năm 201618:19x64
Editbuffertesthook.dll10.0.14931.100166,04827 tháng năm 201615:08x86
Inputlocalemanager.dll10.0.14931.100190,11227 tháng năm 201615:08x86
Inputservice.dll10.0.14931.10012,157,05627 tháng năm 201615:11x86
Textinputframework.dll10.0.14931.1001343.04027 tháng năm 201615:09x86
Windows.UI.Core.textinput.dll10.0.14931.1001226,81627 tháng năm 201615:10x86
Wordbreakers.dll10.0.14931.100132,25627 tháng năm 201616:04x86

Thông tin tệp bổ sung

x86 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5.303 người
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_7698d6c0f1e1fbf45f8a20816518c0f4_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_a4384a973d596d08.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_dual_miradisp.inf_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_f5e153a41dadaa0e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp17,428
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)19:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f05cb357a079b7cffd68251ac57e8981_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_0dd647bee18df959.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-inputservice_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_cd667675e4c30e2a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp292,455
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-srh_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_bce8faf705fe97f6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp156,737
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)19:47
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_2debada5116fd43d0bc2fef16404fa1a_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_57387a38ece2ce53.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_79298a5c4dee183fc9889b07b3ba4cd3_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_8efad71932c6a388.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b135b8c4e0259a4ccc03baffdf3ceb59_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_34ceb84bd135cc9a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dual_miradisp.inf_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_51ffef27d60b1b44.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp17,464
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_eb7252184c5f05a77b210f95f5fc2538_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_b1cf7faab119c6a3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-inputservice_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_298511f99d207f60.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp292,457
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-srh_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_1907967abe5c092c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp156,741
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,944
Ngày (UTC)29 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-inputservice_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_33d9bc4bd181415b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp290,719
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)19:42
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-srh_31bf3856ad364e35_10.0.14931.1001_none_235c40ccf2bccb27.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp53,424
Ngày (UTC)27 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)19:43
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3195841 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2016 04:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10 Insider Preview

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3195841 KbMtvi
Phản hồi