Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "Cập nhật phần mềm chưa hoàn thành" khi bạn ghé thăm Web site Windows Update

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn ghé thăm Web site Windows Update, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Phần mềm cập nhật chưa hoàn thành, phần mềm Window Update không cập nhật thành công.
GIẢI PHÁP

Windows Millennium Edition

Hiển thị tệp ẩn

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, sau đó bấm Tùy chọn cặp.
 2. Bấm tabXem. Trong Tệp và Cặp Ẩn, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn.
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểmẨn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến cáo).
Chú ý Tệp và cặp ẩn sẽ xuất hiện dưới dạng mờ. Tệp ẩn là tệp chương trình hoặc hệ thống thường không được xoá hoặc thay đổi.

Xoá Tệp Internet Tạm thời

 1. Đóng tất cả các chương trình và cửa sổ Internet Explorer.
 2. Trong Panen Điều khiển, bấm đúp Tùy chọn Internet.
 3. Bấm tabChung.
 4. Ở Tệp Internet Tạm thời , bấm Xóa Tệp, sau đó bấm OK.
 5. Đóng Pa-nen Điều khiển. Khởi động lại để những thay đổi hiệu lực.

Xóa tệp từ Cặp Windows Update

 1. Ở màn hình Windows, bấm đúp Máy tính của tôi, bấm đúp vào ổ đĩa C, bấm đúp cặpTệp Chương trình , sau đó bấm đúp cặpWindowsUpdate .
 2. Bấm cặpV4 , bấm Chỉnh sửa, bấm Đảo Chọn lựa, sau đó nhấn DELETE.

  Chú ý Nếu bạn không thể tìm thấy cặp V4 , bấm Chỉnh sửa, bấm Chọn tất sau đó nhấn DELETE. Bỏ qua bước 3 và 4.
 3. Bấm đúp cặpV4.
 4. Bấm tệp Iuhist.xml , bấm Chỉnh sửa, bấm Đảo Chọn lựa, sau đó nhấn DELETE.

Loại bỏ điều khiển ActiveX Windows Update

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tìm kiếm, và bấm Đối với Tệp hoặc Cặp. Tìm kiếm tệp tên là Iuctl.dll và Iuengine.dll.
 2. Nếu những tệp này được tìm thấy trong cặp C:\Windows\System32\Dllcache, hãy xóa chúng.
 3. Nếu những tệp này được tìm thấy ở bất kỳ cặp nào khác, không phải trong C:\Windows\System32, hãy xóa chúng.
 4. Sau khi bạn xóa tất cả các bản sao khác của những tệp này, xoá chúng khỏi cặp C:\Windows\System32.
 5. Ghé thăm Web site Windows Update để cài đặt các bản mới của điều khiển ActiveX.

Windows 98

Hiển thị tệp ẩn

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Thiết đặt, sau đó bấm Tùy chọn Cặp.
 2. Bấm tabXem.
 3. Trong Tệp và cặp ẩn, bấm Hiển thị tệp và cặp ẩn, sau đó bấm OK.

Xoá Tệp Internet Tạm thời

 1. Đóng tất cả các chương trình và cáccửa sổ Internet Explorer.
 2. Trong Pa-nen Điều khiển, bấm đúp Tùy chọn Internet.
 3. Bấm tabChung.
 4. Trong Tệp Internet Tạm thời , bấm Xóa Tệp.
 5. Bấm OK.
 6. Đóng Pa-nen Điều khiển. Khởi động lại để những thay đổi hiệu lực.

Xóa tệp từ Cặp Windows Update

 1. Ở màn hình Windows, bấm đúp Máy tính của tôi, bấm đúp vào ổ đĩa C, bấm đúp cặpTệp Chương trình , sau đó bấm đúp cặpWindowsUpdate .
 2. Bấm cặpV4 , bấm Chỉnh sửa, bấm Đảo Chọn lựa, sau đó nhấn DELETE.

  Chú ý Nếu bạn không thể tìm thấy cặp V4 , bấm Chỉnh sửa, bấm Chọn tất sau đó nhấn DELETE. Bỏ qua bước 3 và 4.
 3. Bấm đúp cặpV4.
 4. Bấm tệp Iuhist.xml , bấm Chỉnh sửa, bấm Đảo Chọn lựa, sau đó nhấn DELETE.

Loại Điều khiển ActiveX Windows Update

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Tìm kiếm, và sau đó bấm Đối với Tệp hoặc Cặp. Tìm kiếm tệp tên là Iuctl.dll và Iuengine.dll.
 2. Xóa tất cả bản sao của các tệp này.
 3. Ghé thăm Web site Windows Update để cài đặt các bản mới của điều khiển ActiveX.
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về cách khắc phục sự cố liên quan đến Windows Update, ghé thăm web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 319585 - Xem lại Lần cuối: 05/15/2011 13:01:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Windows Update

 • kbproductlink kbdownload kbprb kbwindowsupdate KB319585
Phản hồi