MS16-126: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Internet tin thư thoại API: 11 tháng 10 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3196067
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Thông tin công bố lỗ hổng bảo mật tồn tại khi API thư thoại tin tức thời Microsoft Internet không đúng cách xử lý các đối tượng trong bộ nhớ. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể kiểm tra sự hiện diện của tệp trên ổ đĩa.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-126.
Thông tin thêm
Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 3193515 MS16-126: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Internet tin thư thoại API: 11 tháng 10 năm 2016
  • 3192391 Ngày 2016 chất lượng chỉ bảo mật Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
  • 3185330 Tháng 10 năm 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Nhật dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, Bàn điều khiển quản lý hệ thống Trung tâm Operations Manager (SCOM) lỗi trong chế độ trạm đậu xem.

Để khắc phục sự cố này cho hệ thống chạy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3200006 System Center Operations Manager bàn điều khiển lỗi sau khi bạn cài đặt chuyên biệt MS16 118 và MS16 126
Để khắc phục sự cố này cho Windows 10 RTM, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3199125 Bản Cập Nhật tích lũy dành cho Windows 10 RTM: 18 tháng 10 năm 2016
Để khắc phục sự cố này cho Windows 10 phiên bản 1511, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3200068 Lũy cho phiên bản Windows 10 1511: 18 tháng 10 năm 2016
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-126 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mậtWindows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3181707-x86.msu
Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
Windows6.0-KB3181707-x86.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, nhấp vào Panel điều khiểnvà bấm bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3181707
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 được hỗ trợ:
Windows6.0-KB3181707-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3181707-x86.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, nhấp vào Panel điều khiểnvà bấm bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3181707
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3192391-x86.msu
Bảo mật chỉ
Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3185330-x86.msu
Cập nhật hàng tháng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3192391-x64.msu
Bảo mật chỉ
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3185330-x64.msu
Cập nhật hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏDỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192391
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185330
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3192391-x64.msu
Bảo mật chỉ
Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3185330-x64.msu
Cập nhật hàng tháng
Đối với tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3192391-ia64.msu
Bảo mật chỉ
Cho tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3185330-ia64.msu
Cập nhật hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏDỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192391
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185330
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3196067 - Xem lại Lần cuối: 10/19/2016 00:05:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3196067 KbMtvi
Phản hồi