Cập Nhật tích luỹ Windows 10 phiên bản 1607: 6 tháng 10 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3197356
Tóm tắt
Thiscumulative Cập Nhật khắc phục sự cố trong đó một số web site không nạp vào Microsoft Edge sauKB3194496được cài đặt chuyên biệt. Sự cố này xảy ra khi một useris trên một trang chỉ định một kí tự đại diện mã hóa gợi ý rằng không có trên máy tính và người dùng duyệt từ trang đó đến một vị trí sử dụng chuyển hướng HTTP.

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó. Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt chuyên biệt gói cập nhật Windows 10 lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 411 MB 779 MB.
Cách nhận bản cập nhật này
Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Lưu ý: Bạn phải đang chạy Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc phiên bản mới hơn.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật tích lũy phát hành trước đó 3192366.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3197356 - Xem lại Lần cuối: 10/12/2016 00:43:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 10 Version 1607

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3197356 KbMtvi
Phản hồi