Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Tìm thấy cấu phần Web Office (OWC) lập trình tài liệu và mẫu

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:319793
TÓM TẮT
Bài viết này cho thấy những cách khác nhau mà bạn có thể truy cập tài liệu hướng dẫn cho Microsoft Office Web thành phần (OWC). Bài viết cũng bao gồm các thông tin về tài nguyên bổ sung cho lập trình OWC.

back to the top

Bằng cách sử dụng văn phòng Web thành phần tham khảo


Bảng dưới đây cho thấy các tập tin trợ giúp được cài đặt bởi Office Web cấu phần. Để mở những tập tin trợ giúp, định vị nhaán thư mục trong Windows Explorer, và sau đó nhấp đúp vào tập tin mà bạn muốn.

Thành phần tênOffice cấu phần Web 9,0Office XP Web cấu phầnOffice 2003 Web Các thành phầnMô tả
Bảng xếp hạngMSOWCDCH.chmOWCDCH10.chmOWCDCH11.chmBảng xếp hạng thành phần thiết kế-thời gian tham khảo
PivotTableMSOWCDPL.chmOWCDPL10.chmOWCDPL11.chmPivotTable thành phần thiết kế-thời gian tham khảo
Bảng tínhMSOWCDSS.chmOWCDSS10.chmOWCDSS11.chmBảng tính thành phần thiết kế-thời gian tham khảo
Bảng tínhMSOWCFUN.chmOWCFUN10.chmOWCFUN11.chmBảng tính thành phần chức năng được xây dựng trong tài liệu tham khảo
DataSource, biểu đồ, PivotTable và Bảng tínhMSOWCVBA.chmOWCVBA10.chmOWCVBA11.chmLập trình tài liệu tham khảo cho tất cả các thành phần


LƯU Ý: Theo mặc định, các tập tin trợ giúp cho Office Web thành phần 9,0 là cài đặt trong %SystemDrive%\Program Files\Microsoft Office\Office\1033 thư mục. Theo mặc định, tập tin trợ giúp cho Office XP cấu phần Web được cài đặt trong %SystemDrive%\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\1033 thư mục. Theo mặc định, tập tin trợ giúp cho Office 2003 Web Các thành phần đã được cài đặt trong %SystemDrive%:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033 thư mục.

back to the top

Sử dụng trợ giúp Context-Sensitive trong Microsoft Visual Basic 6.0

Các bước sau đây cho bạn thấy làm thế nào để có được thời gian thiết kế giúp cho Office Web cấu phần.
 1. Trong Microsoft Visual Basic 6.0, bấm chuột phải vào hộp công cụ, và sau ñoù choïn Các thành phần.
 2. Chọn Microsoft Office cấu phần Web 9,0, Microsoft Office XP Web cấu phần, hoặcMicrosoft Office Web cấu phần 11,0, sau đó bấm Ok.
 3. Chọn một thành phần Web từ hộp công cụ, và sau đó rút ra nó trên một biểu mẫu.
 4. Để được giúp đỡ thời gian thiết kế cho các điều khiển, bấm Trợ giúp trên thanh công cụ của sự kiểm soát. Bạn cũng có thể bấm phím F1 trong khi các kiểm soát đã tập trung.
Các bước sau đây cho bạn thấy làm thế nào để có lập trình trợ giúp.
 1. Mã cửa sổ, chọn phương pháp hoặc tài sản về mà bạn muốn giúp đỡ.
 2. Bấm phím F1.
LƯU Ý: Với Microsoft Visual Studio.NET, bạn không thể truy nhập Context-Sensitive giúp đỡ bằng cách nhấn F1. Để có được trợ giúp thời gian thiết kế hoặc lập trình trợ giúp, bấm vào Trợ giúp trên thanh công cụ của sự kiểm soát.

back to the top

Sử dụng trình duyệt đối tượng

Bạn có thể sử dụng các trình duyệt đối tượng để xem các lớp học của một trang Web thành phần. Bạn cũng có thể xem các thuộc tính, các phương pháp, sự kiện, và các hằng số có liên quan đến các đối tượng của mỗi lớp. Sau đây bước cho bạn thấy làm thế nào để được giúp đỡ cho các lớp học, các phương pháp và các thuộc tính các thành phần trang Web.
 1. Trong Visual Basic 6.0, bấm chuột phải vào hộp công cụ, và sau đó chọn Các thành phần.
 2. Chọn các Microsoft Office cấu phần Web 9,0, các Microsoft Office XP Web cấu phần, hoặc cácMicrosoft Office Web cấu phần 11,0, sau đó bấm Ok.
 3. Chọn một thành phần Web từ hộp công cụ, và sau đó rút ra nó trên một biểu mẫu.
 4. Bấm F2 để mở trình duyệt đối tượng.
 5. Hãy chọn tên thư viện kiểu từ các Dự án/thư viện danh sách. Tên thư viện văn phòng Web thành phần 9,0 là OWC. Tên thư viện Office XP cấu phần Web OWC10. Office 2003 cấu phần Web thư viện tên là OWC11. Đối tượng Trình duyệt sẽ hiển thị các lớp học có sẵn trong các Các lớp học danh sách.
 6. Chọn một lớp học, một phương pháp, hoặc một tài sản.
 7. Bấm phím F1 để được giúp đỡ về khoản mục đã chọn.
back to the top

Tài nguyên bổ sung cho lập trình OWC

Để biết thêm chi tiết, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
235885 HOWTO: Sử dụng các biểu đồ thành phần Web với Visual Basic
235883 HOWTO: Sử dụng các thành phần Web bảng tính với Visual Basic
235542 HOWTO: Sử dụng PivotTable Office Web thành phần với Visual Basic
Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Microsoft sau đây Các trang web:
Microsoft Office XP Web thành phần Toolpack
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa155751.aspx

Văn phòng Microsoft phát triển với Visual Studio
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa188489 (office.10) .aspx

Microsoft Office Web thành phần nhóm tin công cộng
News:Microsoft.Public.Office.Developer.web.Components
back to the top
OFF2000 OFF2002 OFF2003 ACC2000 ACC2002 ACC2003

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 319793 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 22:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhowtomaster kbofficewebchart kbofficewebpivot kbofficewebspread kbmt KB319793 KbMtvi
Phản hồi