Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Quản lý ủy nhiệm không thể có được đăng nhập vào thông tin đăng nhập khi bạn cố gắng đăng nhập từ xa đến máy tính dựa trên Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:320145
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi hoàn tất thủ tục sau đây, bạn có thể được nhắc nhập một mật khẩu người dùng mỗi khi bạn cố gắng đăng nhập vào máy tính từ xa:
 1. Bạn lưu trữ chứng chỉ người dùng trong máy phục vụ đầu cuối bằng cách sử dụng một chương trình quản lý của bên thứ ba Ủy nhiệm.
 2. Bạn cố gắng đăng nhập từ xa đến máy tính phục vụ đầu cuối từ một máy tính dựa trên Windows XP bằng cách sử dụng các tính năng Windows XP máy tính để bàn từ xa.
Chương trình quản lý ủy nhiệm của bạn có thể không thể có được đăng nhập vào thông tin đăng nhập cho người dùng, và bạn có thể được nhắc để nhập mật khẩu người dùng mỗi khi bạn cố gắng đăng nhập vào máy tính từ xa.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP.

Để có thêm thông tin về làm thế nào để có được Windows XP service pack mới nhất, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có thuộc tính tệp (hoặc sau này) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ công cụ ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.
  Date     Time  Version   Size   File name  ------------------------------------------------------  01-Jul-2002 09:50 5.1.2600.48 198,656 Termsrv.dll  01-Jul-2002 09:42 5.1.2600.48 429,056 Winlogon.exe  01-Jul-2002 09:50 5.1.2600.48  46,592 Winsta.dll
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".Vấn đề này đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320145 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 09:27:29 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsecurity kbwinxpsp1fix kbmt KB320145 KbMtvi
Phản hồi