Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thiết đặt trang chủ thay đổi bất ngờ, hoặc bạn không thể thay đổi thiết đặt trang chủ

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi mục đăng kí. Đảm bảo sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng kí nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng kí Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Microsoft Internet Explorer hoặc Windows Internet Explorer, bạn có thể gặp các hiện tượng sau:
 • Trang chủ của Internet Explorer bị thay đổi thành một Web site khác với trang mà bạn đã chọn.
 • Bạn không thể thay đổi lựa chọn trang chủ của bạn thành Web site bạn muốn.

  Ví dụ: khi bạn cố gắng thay đổi trang chủ trong hộp thoạiTùy chọn Internet trong menu Công cụ, bạn không thể gõ địa chỉ vào ô Địa chỉ, và các nút sau có thể không có:
  • Dùng hiện thời
  • Dùng mặc định
  • Trang trắng
 • Bạn thiết đặt lại trang chủ thành Web site mà bạn muốn trong Tùy chọn Internet , nhưng sau khi bạn khởi động lại máy tính, trang chủ bạn chọn lại bị thay đổi thành một Web site khác.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu một hoặc nhiều điều kiện sau đây dúng:
 • Máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút, nó làm thay đổi trang chủ Internet Explorer.

  Ví dụ: sâu IRC.Becky.A và vi-rút ngựa Trojan.JS.Clid.gen làm thay đổi trang chủ Internet Explorer.
 • Mã dưới dạng tấn công gây hại đã chạy trên máy tính của bạn.

  Ví dụ: mã JS.Exception.Exploit có thể làm thay đổi trang chủ Internet Explorer.
 • Bạn đã cài đặt phần mềm của bên thứ ba và nó làm thay đổi trang chủ Internet Explorer.

  Ví dụ: thanh công cụ Xupiter từ Xupiter.com, thanh Tốc độ Đa phương tiện SecondPower từ SecondPower.com, và GoHip! Nâng cao trình duyệt Web từ GoHip.com làm thay đổi trang chủ Internet Explorer. Bạn có thể được nhắc cài đặt một trong những chương trình đó khi bạn cài đặt chương trình khác.
 • Quản trị viên đã cấu hình trang chủ của bạn bằng cách sử dụng Bộ quản trị Microsoft Internet Explorer (IEAK), Chính sách Nhóm, Chính sách Hệ thống, hoặc các thiết đặt đăng kí thủ công , ví dụ: qua tập lệnh đăng nhập.
GIẢI PHÁP
Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng kí không đúng bằng cách dùng Registry Editor hoặc dùng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng kí.

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước này.

Chú ý Nếu bạn đang dùng Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, hoặc Windows XP, bạn phải đăng nhập với tư cách người dùng với ủy nhiệm quản trị viên để làm theo những bước này. Nếu quản trị viên hệ thống mạng đã sử dụng IEAK, Chính sách Nhóm, Chính sách Hệ thống, hoặc thiết đặt đăng kí để cấu hình trang chủ của bạn, liên hệ quản trị viên hệ thống trước khi bạn làm theo những bước sau:
 1. Nhận và chạy chương trình chống vi rút hiện tại, với khái niệm vi-rút cập nhật (chữ ký), và làm theo chỉ dẫn để dọn sạch hoặc loại bỏ các vi-rút tìm thấy. Microsoft không cung cấp phần mềm để ngăn chặn lây lan vi-rút hoặc dọn sạch các máy tính bị nhiễm vi-rút. Bạn có thể muốn liên hệ với nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút để biết thêm thông tin về cách loại bỏ vi-rút ra khỏi máy tính của bạn và cách ngăn chặn lây lan trong tương lai. Nếu máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút, nó có thể đã ở chế độ mở với các dạng tấn công khác. Để biết thêm thông tin về cách xác định xem máy tính của bạn có bị nhiễm vi-rút, sâu, hoặc trojan, cách phục hồi sau khi bị lây nhiễm, cách ngăn chặn lây nhiễm vi-rút trong tương lai, và cách liên hệ nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  129972 Vi-rút máy tính: mô tả, phòng tránh, và phục hồi (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  Để biết thêm thông tin về cách phục hồi một hệ thống đã hoàn toàn bị phá hỏng, ghé thăm Trung tâm Điều phối CERT tại Web site sau của CERT: Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
 2. Mở Web site mà bạn muốn thiết đặt làm trang chủ bằng Internet Explorer.
 3. Bấm Công cụ, bấm Tùy chọn Internet, sau đó bấm Dùng Hiện hành. Khởi động lại máy tính của bạn, sau đó khởi động lại Internet Explorer. Nếu vấn đề đã được giải quyết, không thực hiện các bước còn lại.
 4. Tiến hành khởi động sạch máy tính của bạn.Để biết thêm thông tin về cách khởi động sạch hệ điều hành của bạn, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  310353 Cách thức cấu hình Windows XP để khởi động ở trạng thái "khởi động sạch"
  281770 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  267288 Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows Millennium Edition (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  192926 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  243039 Cách tiến hành Khởi động sạch trong Windows 95 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 5. Lặp lại bước 2 và 3.

  Nếu vấn đề đã được giải quyết, bạn đã cài đặt phần mềm của bên thứ ba, là phần mềm thay đổi trang chủ Internet Explorer của bạn hoặc mã trong các dạng tấn công nguy hiểm chẳng hạn các loại vi-rút không xác định đã chạy trên hệ thống của bạn. Một trong những mục khởi động đã được loại bỏ bằng phương pháp khởi động sạch là nguyên nhân gây ra vấn đề. Bất kỳ mục khởi động nào chạy tệp Regedit.exe hoặc a .reg, .hta, .vbs, hoặc .js file có thể là nguyên nhân của vấn đề. Hãy tắt những mục khởi động hoặc phần mềm khả nghi của bên thứ ba, và tiếp tục khắc phục sự cố bằng bước tiếp theo.
 6. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 7. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
 8. Trong Registry Editor, định vị các khóa con sau nếu nó tồn tại:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
 9. Nếu giá trị Cài đặt lại thiết đặt Web hoặc giá trị Trang chủ tồn tại trong khóa này, bấm chuột phải vào giá trị, sau đó bấm Xóa.

  Chú ý Bạn cũng có thể muốn kiểm tra xem bất kỳ thông tin Web site nào có chứa giá trịDefault_Page_URL và giá trị Trang Bắt đầu trong các khóa đăng kí sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main


  HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main


  HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 10. Trong menu Chỉnh sửa , bấm Xoá, sau đó bấm Có để xác nhận xóa.
 11. Trong menu Tệp hoặc trong menu Đăng kí , bấm Thoát để thoát khỏi Registry Editor.
 12. Lặp lại bước 2 và 3. Nếu vấn đề đã được giải quyết, bật các mục khởi động mà bạn đã tắt ở bước 4 trừ các mục chẳng hạn có thể gây ra sự cố, lệnh chạy các tệp Regedit.exe hoặc a .reg, .hta, .vbs, hoặc .js. Nếu sự cố vẫn tái diễn, bạn đã bật các mục khởi động gây ra sự cố. Lặp lại bước từ 4 tới 11.

  Quan trọng: Sau khi vấn đề được giải quyết, làm theo những bước này để ngăn sự cố lặp lại:
  1. Không chạy, lưu, hoặc tải xuống chương trình từ nguồn bạn không tin cậy.
  2. Thường xuyên sử dụng sản phẩm chống vi rút hiện hành.
  3. Nếu bạn chạy Microsoft Outlook 2000 hoặc Outlook 98, nâng cấp lên thành Outlook 2000 SR-2 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc cài đặt bản nâng cấp Outlook 2000 SR-1 Extended E-mail Security. Để cài đặt bản cập nhật, ghé thăm web site sau của Microsoft:
  4. Nếu bạn đang dùng Outlook Express, nâng cấp lên Outlook Express 6 hoặc mới hơn. Đảm bảo rằng Làm Tập lệnh Chủ động đã được tắt đối với email hoặc chặn tài liệu đính kèm email.Để biết thêm thông tin về thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   291387 Sử dụng tính năng chống vi-rút trong Outlook Express 6 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
  5. Nếu bạn kết nối trực tiếp với Internet, sử dụng bức tường lửa. Để có thêm thông tin về tường lửa, ghé thăm web site sau của Microsoft:
  6. Nếu vi-rút hoặc mã ở dạng tấn công nguy hiểm đã chạy trên hệ thống của bạn, hãy xóa tất cả các Tệp Internet Tạm thời, Cookie, và các mục Lịch sử Internet Explorer. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, bấm các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
   260897 Cách xóa nội dung của cặp Tệp Internet Tạm thời (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
   278835 Cách xóa tệp cookie (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
   157729 Cách bỏ chọn các mục Lịch sử trong Internet Explorer (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
   Bạn cũng có thể muốn tìm kiếm trong đĩa cứng các tệp có khả năng bị vi-rút hoặc mã ở dạng tấn công nguy hiểm sử dụng và xóa những tệp này. Ví dụ, tệp có tên Rad*.tmp (trong đó * là tập hợp chữ và số ngẫu nhiên), bất cứ tệp nào có chứa "regedit" hoặc ".reg" (ví dụ, tệp có chứa "C:\Windows\regedit.exe/s C\Windows\System\radB9819.tmp"), hoặc Windows.vbs được cho là có liên quan đến một số vi-rút nhất định.
  7. Thường xuyên tải xuống và cài đặt tất cả các bản cập nhật bảo mật quan trọng. Để thực hiện việc này, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft: Một số phiên bản Windows và Internet Explorer cũ hơn có thể không còn được Microsoft hỗ trợ. Vì vậy, các miếng vá bảo mật mới nhất có thể không sẵn có đối với những sản phẩm này. Để biết thông tin về những sản phẩm vẫn còn được hỗ trợ, hãy ghé thăm Web site Microsoft sau đây:Nếu hệ điều hành hoặc phiên bản Internet Explorer của bạn không còn được hỗ trợ, bạn có thể muốn nâng cấp để có thể nhận được miếng vá bảo mật mới nhất.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về vấn đề liên quan đến tính năng Tìm kiếm trong Internet Explorer, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323869 Website có nội dung người lớn được hiển thị ngoài mong muốn trong cửa sổ trình duyệt khi bạn bấm Tìm kiếm (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khácvề hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
hijackers hijacked home page start scriptlet.typelib/Eyedog patch adult content sex sexually explicit lurid lewd porn pornography advertisement marketing VBS.Passon passthison.com seeker opqfile reg.hta reg.vbs rad219AM.tmp hole spam SHS SHB REG VBE JS JSE WSF WSH BAT EXE Q195161 Q309313
Thuộc tính

ID Bài viết: 320159 - Xem lại Lần cuối: 02/03/2011 12:54:00 - Bản sửa đổi: 8.5

 • kbprb KB320159
Phản hồi