Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để: Đổi tên nhiều tập tin trong Windows XP với Windows Explorer

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:320167
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này mô tả cách sử dụng Windows Explorer để đổi tên nhiều tập tin trong Windows XP.

Làm thế nào để đổi tên nhiều tập tin với Windows Explorer

  1. Khởi động Windows Explorer. Để làm điều này, bấm Bắt đầu, điểm đến Tất cả chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Windows Explorer.
  2. Chọn nhiều tập tin trong một thư mục. Để làm điều này, hãy bấm và giữ phím CTRL trong khi bạn đang cách nhấp vào tập tin.
  3. Sau khi bạn chọn các tập tin, nhấn F2.
  4. Gõ tên mới và sau đó nhấn ENTER.
LƯU Ý: Khi bạn hoàn thành các bước trước, bang nêu bật tất cả các file ngoại trừ một biến mất, do đó, nó có thể xuất hiện như là nếu bạn đang chỉ việc đổi tên một tập tin. Tuy nhiên, sau khi bạn bấm phím ENTER, tất cả các tập tin được đổi tên. Khi bạn đổi tên nhiều tập tin, tất cả các tập tin được đổi tên thành có cùng tên với một số trong ngoặc đơn nối thêm vào tên để làm cho tên tập tin mới duy nhất. Ví dụ, nếu bạn gõ NGÂN SÁCH như tên gọi mới, tập tin đầu tiên được đặt tên theo Ngân sách. Tất cả các tệp đã chọn còn lại được đặt tên theo Ngân sách)x), nơi x là một số duy nhất, bắt đầu với (1).

back to the top

Chú ý

Nếu bạn làm lỗi khi bạn cố gắng để đổi tên nhiều tập tin, bạn có thể nhấn CTRL + Z hoặc bấm Hoàn tác đổi tên trên các Chỉnh sửa Menu để hoàn tác hành động đổi tên tập tin bạn vừa hoàn thành, và bạn có thể lặp lại quá trình này khi cần thiết.

Chức năng đổi tên trong Windows Explorer không khớp với hành vi của các REN lệnh bạn có thể sử dụng một dấu nhắc lệnh. Ví dụ, nếu bạn đã có tập tin có tên là smitha.doc, smithb.doc và smithc.doc, bạn có thể dùng các ren smith*.doc smythe*.doc bộ chỉ huy. Tất cả các tên tập tin sẽ tự động hiển thị chính tả mới, và là đổi tên thành smythea.doc, smytheb.doc và smythec.doc.

Nếu bạn sử dụng Windows XP đổi tên chức năng trong Windows Explorer, sau khi bạn chọn tệp ba "smith", và đổi tên smitha.doc để smythea.doc, tất cả các tập tin khác bạn đã chọn có tên là smythea)x). doc. Để trở về cấu trúc gốc tên tập tin (việc sử dụng số a, b, c, vv), bạn phải đổi tên từng tệp riêng lẻ.

back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320167 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 12:59:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320167 KbMtvi
Phản hồi