Bạn nhận được một thông báo lỗi "Thiếu NTLDR" khi khởi động máy tính

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn sao nhiều tệp vào cặp gốc của ổ đĩa khởi động sử dụng hệ thống tệp NTFS, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây khi khởi động máy tính lần tiếp theo:
NTLDR bị thiếu
Bấm Ctrl-Alt-Delete để khởi động lại.
Nếu bạn loại bỏ các tệp bạn đã sao vào cặp gốc, chỉ mục phân bổ bảng tệp chính (MFT) không giảm xuống kích thước ban đầu của nó.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu cặp gốc MFT bị phân đoạn nghiêm trọng. Nếu cặp gốc MFT chứa nhiều tệp, MFT có thể bị phân đoạn, tạo ra chỉ mục phân bổ bổ sung. Do những tệp này được ánh xạ theo thứ tự bảng chữ cái trong các chỉ mục phân bổ, tệp NTLDR có thể được đẩy tới chỉ mục phân bổ thứ hai. Khi điều này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi được mô tả trong phần "Hiện tượng" của bài viết.

Thông thường, các tệp không được ghi vào cặp gốc. Hiện tượng này có thể xảy ra nếu chương trình thường tạo và loại bỏ các tệp tạm thời trong cặp gốc, hoặc nếu nhiều tệp được sao vào cặp gốc do sơ suất.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm Microsoft để nhận tiện ích Bcupdate2.exe. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ Dịch vụ Hỗ Trợ Sản phẩm của Microsoft (PSS), hãy ghé thăm Web site Microsoft sau:
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết vấn đề này, tạo đĩa khởi động để khởi động máy tính của bạn.
Để biết thêm thông tin về cách tạo đĩa khởi động cho máy tính chạy trên Microsoft Windows XP , bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
305595 Cách tạo đĩa khởi động cho phân hoạch FAT hoặc NTFS trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong các sản phẩm của Microsoft đã được liệt kê ở phần đầu của bài viết này.
Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.
Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
Chú ý Nếu bạn cài đặt gói dịch vụ Windows XP hoặc gói dịch vụ Windows 2000, bạn sẽ không khắc phục được vấn đề với ổ đĩa hiện tại. Bạn phải chạy tiện ích để cập nhật riêng mã khởi động. Gói dịch vụ sẽ chỉ ghi mã khởi động chính xác cho các ổ đĩa mới.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về chủ đề liên quan, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
318728 Cách gỡ rối thông báo lỗi "Thiếu NTLDR" trong Windows 2000 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
bcupdate
Thuộc tính

ID Bài viết: 320397 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:23:05 - Bản sửa đổi: 8.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000sp3fix KB320397
Phản hồi