Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Internet Explorer không thử lại phục vụ ủy quyền xấu trong 30 phút

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:320507
Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
TRIỆU CHỨNG
Nếu kết nối mạng đến máy chủ ủy quyền của bạn bị ngắt kết nối, trình duyệt không hoạt động, và hành vi này dự kiến. Tuy nhiên, sau thất bại ban đầu, bạn không thể duyệt trong 30 phút. Điều này có thể xảy ra mặc dù bạn đã tái lập một kết nối đến máy chủ ủy quyền của bạn.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra sau khi Internet Explorer thêm máy chủ ủy quyền của bạn vào danh sách proxy xấu. Một máy chủ proxy được thêm vào danh sách proxy xấu khi Internet Explorer không thể kết nối tới hệ phục vụ ủy quyền. Sau khi một máy chủ sẽ được thêm vào danh sách proxy xấu, Internet Explorer không thử lại nó trong 30 phút.
GIẢI PHÁP
Cảnh báo Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác bằng cách sử dụng ký biên soạn hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.
Sau khi bạn áp dụng các sửa chữa thích hợp cho các phiên bản của Internet Explorer, bạn có thể đặt một thời đoạn thử lại tùy chỉnh cho các máy chủ proxy xấu dưới ky sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Tạo ra một BadProxyExpiresTime DWORD giá trị trong phím này, và chỉ định một giá trị của 0, 1, hoặc một số giá trị này. Lưu ý rằng các giá trị này trong vài giây.

Internet Explorer 6

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa cho Internet Explorer 6 nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  15-Apr-2002 19:31 6.0.2716.1500 582,656 Wininet.dll				
Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là nhằm sửa chỉ vấn đề bài viết này mô tả. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Internet Explorer 5.5 gói dịch vụ 2 (SP2)

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là nhằm sửa chỉ vấn đề bài viết này mô tả. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa cho Internet Explorer 5.5 SP2 nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version     Size   File name  --------------------------------------------------------  25-Apr-2002 11:09 5.50.4916.2500 481,040 Wininet.dll				

Internet Explorer 5.01 SP2

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là nhằm sửa chỉ vấn đề bài viết này mô tả. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa cho Internet Explorer 5,01 SP2 nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  25-Apr-2002 14:55 5.0.3502.4856 461,072 Wininet.dll				
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
kbShell

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320507 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 19:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbnetwork kbshell kbui kbwinxpsp1fix kbmt KB320507 KbMtvi
Phản hồi