Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật từ 2000: ngày 25 tháng tư năm 2002

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 320536
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành một Cập Nhật cho Microsoft Word 2000. Bài viết này mô tả các vấn đề được giải quyết với Cập nhật này.

Bài viết này cũng mô tả làm thế nào để download và cài đặt bản Cập Nhật từ 2000: Ngày 25 tháng tư năm 2002.

QUAN TRỌNG: Trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật từ 2000: 25 tháng 4 năm 2002, Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) phải được cài đặt trên máy tính của bạn. Để biết thêm chi tiết, bấm vào các số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
276367 OFF2000: Làm thế nào để có được các Office 2000 Service Pack mới nhất
Thông tin thêm

Làm thế nào để Download và cài đặt bản Cập Nhật

Khách hàng Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt Microsoft Word 2000 từ đĩa CD-ROM, làm theo các các bước để tải về và cài đặt các khách hàng Cập Nhật:
 1. Với trình duyệt của bạn, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây Trang web: Cho thông tin thêm về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
 2. Nhấp vào Lưu để lưu các tập tin Wrd0901.exe vào cặp đã chọn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào Wrd0901.exe.
 4. Nếu bạn bị nhắc để cài đặt bản Cập Nhật, bấm Có.
 5. Nhấp vào Có chấp nhận thỏa thuận cấp phép.
 6. Chèn CD-ROM của Word 2000 (hoặc Office 2000) nếu bạn nhắc làm như vậy, và sau đó nhấp vào Ok.
 7. Khi bạn nhận được một tin nhắn mà chỉ ra tiến trình cài đặt đã thành công, nhấp vào Ok.
LƯU Ý: Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật công cộng, bạn không thể bỏ cài đặt nó.

Hành chính Cập Nhật

Nếu bạn cài đặt từ 2000 từ một vị trí máy chủ, máy chủ người quản trị phải cập nhật vị trí máy chủ với công chúng hành chính Cập Nhật và triển khai các bản cập nhật mà máy tính của bạn.

Nếu bạn có máy chủ người quản trị, hãy làm theo các bước sau để tải về Cập Nhật hành chính:
 1. Ghé thăm Web site sau của Microsoft: Cho thông tin thêm về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
 2. Tải tập tin vào máy tính của bạn.
 3. Trong Windows Explorer, bấm đúp vào các Wrd0901a.exe tập tin.
 4. Nhấp vào Có chấp nhận thỏa thuận cấp phép.
 5. Trong các Hãy gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các file trích xuất hộp, loạiC:\wrd0901a, sau đó bấm Ok.
 6. Nhấp vào Có khi bạn được nhắc tạo cặp.
 7. Nhấp vào Bắt đầu sau đó bấm Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp
  msiexec /a admin path\MSI tập tin /p c: \thư mục được liệt kê ở trên\admin msp tên tệp SHORTFILENAMES = 1
  nơi đường dẫn admin là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Word 2000 (ví dụ, C:\Word2000), và

  nơi MSI tệp cơ sở dữ liệu MSI trọn gói cho các sản phẩm từ 2000 (ví dụ, ProPlus.msi).
 8. Để triển khai các bản cập nhật cho máy trạm làm việc khách hàng, hãy nhấp vào Bắt đầu sau đó bấm Chạy. Gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp
  msiexec/i admin path\MSI tập tin Cài đặt lại = WORDFiles REINSTALLMODE = vomus
  nơi đường dẫn admin là đường dẫn đến của bạn cài đặt hành chính điểm cho Word 2000 (ví dụ, C:\Word2000), và

  nơi MSI tệp cơ sở dữ liệu MSI trọn gói cho các sản phẩm từ 2000 (ví dụ, ProPlus.msi).
Để thêm thông tin về làm thế nào Cập Nhật của bạn cài đặt hành chính và triển khai các máy trạm làm việc khách hàng, Nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
304165 OFF2000: Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật để cài đặt hành chính
Bài viết này chứa hướng dẫn tiêu chuẩn cài đặt bản Cập Nhật hành chính công cộng.

Hoặc, bạn có thể tham khảo các sau bài viết trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit:

Làm thế nào để xác định liệu Cập Nhật công cộng được cài đặt

Từ 2000 Update: 25 tháng 4 năm 2002, ảnh hưởng đến tập tin Winword.exe. bản Cập Nhật từ năm 2000: 25 tháng 4 năm 2002, bản cập nhật phiên bản của Microsoft Word 2000 để phiên bản 9.0.6328. Để tìm số xây dựng này ngày của bạn máy tính, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên các Trợ giúp Nhấp vào trình đơn trong Word, Về Microsoft Word.
 2. Trong các Về Microsoft Word hộp thoại hộp, bấm vào Thông tin hệ thống.
 3. Xem Xây dựng, mở rộng Các ứng dụng sau đó bấm Microsoft Word 2000.
LƯU Ý: Nếu Cập Nhật từ năm 2000: 25 tháng 4 năm 2002, đã được áp dụng trên máy tính của bạn, bạn nhận được thông báo sau khi bạn cố gắng cài đặt này Cập Nhật:
Bản cập nhật này đã được áp dụng hoặc được bao gồm trong bản Cập Nhật đã được áp dụng.

Các vấn đề cố định bằng các Cập Nhật

QUAN TRỌNG: The Word 2000 Update: 25 tháng 4 năm 2002, bao gồm tất cả trước đó phát hành bản cập nhật cho Microsoft Word 2000. Để thêm thông tin về các trước đây phát hành bản Cập Nhật, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
298409WD2000: Tổng quan và lịch sử của Word 2000 Updates
276257 OFF2000: Danh sách các vấn đề cố định trong Office 2000 Service Pack 2
Cập Nhật từ 2000: 25 tháng 4 năm 2002, sửa chữa các vấn đề bổ sung sau, được mô tả trong các kiến thức sau đây Bài viết cơ sở:

278679 OFF2000: "sửa bảng tính (tài liệu) đã là mật khẩu bảo vệ" khi bạn mở bảng tính hoặc tài liệu


273760 WD2000: Hướng dẫn dòng của bảng và bảng thay đổi chiều rộng các tế bào khi bạn mở một tài liệu Word 97


296888 WD2000: Từ dừng đáp ứng khi bạn chọn một ô trong một bảng lồng nhau


300861 WD2000: "WINWORD.exe đã tạo ra lỗi..." Khi bạn bấm chuột phải vào một khung neo


299925 WD2000: "WINWORD.exe đã tạo ra lỗi..." Sau khi bạn nhấn ALT + F4 để đóng Word và nhiều tài liệu


297003 WD2000: Từ dừng đáp ứng khi bạn điều hướng trong Internet Explorer nếu ký tự tiếng Nhật không xác định


299003 Trường liên kết với trường mẫu như hiển thị nguồn dữ liệu "?????" khi bạn cập nhật nó trong Word 2000


302865 WD2000: "lỗi! Không có bảng nội dung mục tìm thấy"khi bạn xây dựng một bảng nội dung


203859 WD2000: Bản mẫu tập tin có chứa các khung không mở như dự kiến


311741 WD2000: Không hợp lệ trang lỗi trong Winword.exe khi bạn cố gắng để tài liệu Merge Mail Merge


Ngoài ra, các vấn đề sau đã Sửa chữa trong bản cập nhật này, nhưng họ không được diễn tả một cách riêng biệt trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:

WD2000: Từ điểm dừng đáp ứng khi bạn thay đổi loại thư mặc định từ RTF để HTML với những thông điệp mở

Khi bạn cố gắng chuyển tiếp thư điện tử sau khi bạn thay đổi loại tin nhắn từ RTF sang HTML, bạn nhận được lỗi sau thông báo:
Không đủ bộ nhớ để hoàn tất thao tác. Font yêu cầu không thể được hiển thị.
WD2000: Khi bạn giữ nút chuột trái vào một bảng neo, Word gây sử dụng CPU cho tăng tới 100 %

Khi, bạn giữ nút chuột trái cho hơn một vài giây, CPU sử dụng tăng lên đến 100% trong một Microsoft Windows Terminal Server môi trường.

WD2000: Macro chạy bất kể các thiết đặt bảo mật

Macro trong một từ tài liệu có thể chạy nếu các tài liệu thay đổi ở cấp độ nhị phân.

WD2000: Từ điểm dừng đáp ứng khi bạn tiết kiệm một tài liệu Word với một chứng chỉ sau khi bạn sửa đổi các tài liệu

Word có thể ngừng đáp ứng khi bạn lưu tệp. Điều này vấn đề xảy ra khi các điều kiện sau là đúng:

 • Các tài liệu được dựa trên một mẫu có chứa tài liệu các biến.

  - và -

 • Các tài liệu được dựa trên một mẫu có chứa một chứng chỉ bảo mật.

  - và -

 • Mã vĩ mô mà sửa đổi hiện có tài liệu biến là chạy.


WD2000: Từ có thể ngừng đáp ứng khi lựa chọn các hộp văn bản bị hủy bỏ

Khi bạn có một hộp văn bản đã chọn, và sau đó bạn bấm từ hộp văn bản đến một bảng, Word có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Từ có thể ngừng đáp ứng khi bạn mở và lưu các tập tin

Khi bạn ngẫu nhiên mở tập tin và tiết kiệm cho họ, từ có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Số dòng được hiển thị và in không chính xác trong từ tiếng Do Thái

Số dòng có thể di chuyển từ trái sang phải và superimpose mình trên văn bản trong một tài liệu được in trong Word.

WD2000: Từ có thể ngừng đáp ứng khi bạn chọn một đối tượng trước khi nó hoàn toàn là vẽ lại

Khi bạn chọn một đối tượng vẽ không hoàn toàn lại, Word có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Từ có thể ngừng đáp ứng với một tài liệu Word trong một điều khiển trình duyệt Web

Word có thể ngừng đáp ứng theo những điều kiện:
 1. Bạn mở một tài liệu từ bên trong một trình duyệt Web kiểm soát.
 2. Bạn bắt đầu và bỏ thuốc lá một trường hợp riêng biệt của Word.
 3. Bạn bấm hoặc kéo khoản mục vào màn hình nhất định của tài liệu Word điều khiển trình duyệt Web.


WD2000: Từ có thể ngừng đáp ứng sau khi bạn thiết lập CommandbarControl

Khi bạn lập trình sửa đổi trình đơn trong Word và sau đó chuyển giữa các cửa sổ giao diện tài liệu đơn (SDI), từ có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Một số định dạng dữ liệu được sử dụng trong một Mail Merge có thể gây ra một lỗi trang không hợp lệ

Sau khi bạn bật hỗ trợ ngôn ngữ Trung Quốc, nếu bạn sử dụng một nguồn dữ liệu mail merge có chứa một số bảy chữ số tiếp theo là một Ký tự Trung Quốc, từ có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Đan Mạch Hyphenation trong một tài liệu có thể gây ra vấn đề Pagination

Sử dụng của Đan Mạch hyphenation có thể dẫn đến một trong hai mất tích văn bản hoặc lặp đi lặp lại văn bản trên một trang phá khi tài liệu được in hoặc hiển thị trong bố trí in ấn xem.

WD2000: Số dòng có thể được chồng trên văn bản trong từ tiếng Do Thái

Khi bạn sử dụng số dòng trong phiên bản tiếng Do Thái của Word, số dòng có thể chồng trên văn bản trong các tài liệu được in.

WD2000: Cảnh quan hướng không được in chính xác khi quy mô thay đổi

Khi bạn in một tài liệu phong cảnh đã được đẩy mạnh đến Kích thước (ví dụ, cảnh quan thư [kích thước 8,5-by-11-inch trang] để cảnh quan tờ báo [11-by-17-inch giấy kích thước]), tài liệu sẽ được in trên các bản gốc giấy kích thước thay vì của kích thước giấy mới.

WD2000: Đạn thay đổi khi bạn dán văn bản từ PowerPoint vào Word

Khi bạn sao chép văn bản từ PowerPoint 2000 có chứa tùy viên đạn (bằng cách sử dụng hoặc mở rộng ký tự trong font, hoặc một đồ họa đạn) đạn được dán vào từ năm 2000 như là hộp hoặc câu hỏi đánh dấu.

WD2000: Trường hợp của Winword.exe là vẫn còn trong bộ nhớ sau khi bạn thoát khỏi từ

Khi bạn chèn một tài liệu Word hoặc một tài liệu RTF vào một tài liệu Word hiện có, và sau đó bạn đóng tài liệu bằng cách sử dụng các Đóng nút)X) ở góc trên bên phải của cửa sổ chương trình, một thể hiện của Word (Winword.exe) vẫn còn trong bộ nhớ.

LƯU Ý: Vấn đề này chỉ xảy ra khi bạn chạy từ trên Microsoft Windows NT 4.0.

WD 2000: Nghỉ ngơi chuột trên một siêu liên kết đến một tài liệu Word có thể gây ra từ để ngừng đáp ứng

Khi bạn nghỉ ngơi thiết bị con chuột vào một liên kết để một tài liệu Word, Word có thể ngừng đáp ứng, hoặc bạn có thể nhận được một lỗi thông báo rằng bộ nhớ không thể đọc.

WD2000: RestartNumberingAtSection không giữ lại thiết lập giá trị

Thuộc tính đối tượng chữ không có thể giữ lại các giá trị mà được thiết lập một cách rõ ràng trong Visual Basic for Applications (VBA) macro. Vấn đề xảy ra khi phạm vi tính đang đọc từ các đối tượng nhất định, chẳng hạn như các Thông tin đối tượng.

WD2000: "Liên tục ngắt trang" để thay đổi "Next Page" sau khi chạy một vĩ mô

Nếu bạn sử dụng một vĩ mô thiết lập định hướng cho một phần với phong cảnh, các loại nghỉ phần khác đột ngột có thể thay đổi. Bằng cách sử dụng hướng dẫn sử dụng các bước để thay đổi định hướng phần không sản xuất kết quả tương tự.

WD2000: Văn bản được in cắt ngắn khi một bảng kéo dài một ngắt trang

Khi bạn in một tài liệu có chứa một bảng mà nghỉ trên khắp các trang, và bạn sử dụng một Hewlett-Packard LaserJet 5SI hoặc một Hewlett-Packard LaserJet 8000, các tập tin được in có thể chứa các ký tự cắt bỏ.

WD2000: Tài liệu với ẩn các trang được hiển thị và in với nhiều trang trống

Một tài liệu với các trang được đánh dấu là ẩn là hiển thị và in với nhiều hơn nữa trống các trang khi bạn mở các tài liệu trong Từ năm 2000. Khi bạn in từ Word 97 hoặc Word 2002, cùng một tập tin được in với các trang ít hơn. (Đây là hành vi mà bạn muốn khi các trang được đánh dấu là " ẩn và các Hiển thị văn bản ẩn tùy chọn tắt.)

WD2000: Thiết lập tài sản OnAction của một trình đơn tùy chỉnh có thể gây ra một thông báo lỗi không đủ bộ nhớ

Nếu bạn chọn một trình đơn tùy chỉnh phím tắt có của nó OnAction bất động sản thiết lập để một Visual Basic cho các ứng dụng vĩ mô, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Có không đủ bộ nhớ hoặc đĩa không gian. Đóng cửa sổ phụ và lưu công việc của bạn.


WD2000: Thông báo lỗi khi bạn tiết kiệm một tài liệu mới dựa trên một mẫu chữ ký

Khi bạn lưu tài liệu mới mà dựa trên một thư có chữ ký mẫu có chứa một vĩ mô, bạn có thể nhận được một lỗi thông điệp, và từ đó có thể ngừng đáp ứng.

WD2000: Bạn bị nhắc tên người dùng và mật khẩu khi bạn đóng một mật khẩu bảo vệ File

Khi bạn đóng một mật khẩu bảo vệ tập tin, bạn có thể nhắc nhở một lần nữa cho các thông tin mà bạn đã sử dụng để mở tệp.

WD2000: Dài đường dẫn đến một nguồn dữ liệu có thể gây ra các thông báo lỗi

Nếu bạn có một con đường dài để một nguồn dữ liệu là kết nối bằng trao đổi dữ liệu động (DDE) với một Word mail merge, bạn có thể nhận một thông báo lỗi.

WD2000: Thông báo lỗi trong từ khi bạn mở một phần đính kèm thư điện tử

Bạn có thể nhận được một thông báo lỗi trong từ dưới các điều kiện sau đây:
 1. Từ là biên tập thư điện tử của bạn.
 2. Bạn mở một phần đính kèm thư điện tử.
 3. Phần mềm chống vi-rút của bạn hiển thị một thông báo.


WD2000: Đóng thư điện tử có thể gây ra một thông báo lỗi

Bạn có thể nhận được một thông báo lỗi trong từ dưới các điều kiện sau đây:
 1. Từ là biên tập thư điện tử của bạn.
 2. Bạn có nhiều e-mail thư mở.
 3. Bạn đóng một tin nhắn.


WD2000: Văn bản là thiếu hoặc lặp đi lặp lại nếu bạn sử dụng Hyphenation trong một tài liệu có chứa văn bản Đan Mạch

Khi bạn sử dụng hyphenation (trên các Công cụ trình đơn, điểm đến Ngôn ngữ, sau đó bấm Hyphenation) trong một tài liệu Word có chứa văn bản được định dạng như Đan Mạch, văn bản bị thiếu hoặc lặp đi lặp lại trên một trang phá vỡ khi tài liệu sẽ được hiển thị hoặc khi bạn in tài liệu.

WD2000: các con số tiêu cực trong bảng chữ là thẳng

Nếu bạn thay đổi kích thước một bảng hoặc tế bào mà có tiêu cực số điện thoại, số âm không còn có thể được liên kết với các vô các con số trong bảng hoặc tế bào.

WD2000: Thư điện tử HTML có thể chứa các đối tượng ActiveX bỏ qua thiết đặt bảo mật

Khi bạn sử dụng Word như biên tập thư điện tử của bạn và bạn trả lời đến hoặc chuyển tiếp một Microsoft Outlook tin nhắn có chứa một ActiveX kiểm soát, các kịch bản có thể được chạy.

Để thêm thông tin về việc sử dụng Word để soạn thảo thư điện tử tin nhắn, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
211966 WD2000: Làm thế nào để sử dụng Microsoft Word để soạn thảo thư điện tử


WD2000: Từ tự động mở ASD tập tin trong thư mục TEMP với Macros được kích hoạt

Nếu bạn khởi động lại từ và từ đó phát hiện một tập tin phục hồi, Word sẽ tự động mở tập tin với các macro được kích hoạt, bất kể của bạn thiết đặt bảo mật trong Word.

WD2000: Thống kê dễ đọc cho các giá trị khác nhau khi bạn sử dụng một vĩ mô

Khi bạn sử dụng một vĩ mô VBA để trở về dễ đọc thống kê cho một tài liệu Word, bạn có thể được giá trị khác nhau từ những người mà Word trả về. Cho phép từ để trở về thống kê dễ đọc tự động, thực hiện theo các bước sau:
 1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các Chính tả & ngữ pháp tab, nhấn vào đây để chọn các Chỉ cho dễ đọc thống kê hộp kiểm.
Các sản phẩm của bên thứ ba được thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hoặc bằng cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm.
danh sách sửa chữa INF OFFXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320536 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 20:05:07 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbdownload kbOffice2000SP3Fix kbmt KB320536 KbMtvi
Phản hồi