Phiên bản Cập Nhật của Microsoft phản lực 4,0 sao nhân bản tệp có sẵn tại Trung tâm tải về

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:320805
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Vừa phải: Yêu cầu cơ bản vĩ mô, mã hóa, và khả năng tương tác kỹ năng.

Bài viết này chỉ áp dụng cho một cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb).

Đối với một phiên bản Microsoft Office XP nhà phát triển này viết, xem 321076.

TRONG TÁC VỤ NÀY

TÓM TẮT
Cập Nhật bản sao Microsoft Jet, Jet40Repl.exe, là một chương trình cài đặt các bản cập nhật các tập tin nhất định được sử dụng bởi truy cập và Microsoft nhân rộng Manager 4.0.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để lấy phiên bản mới nhất của cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4.0, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
239114Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho cơ sở dữ liệu Microsoft phản lực 4,0


Tải về Cập Nhật bản sao máy bay phản lực

Chú ý Bạn không yêu cầu bản cập nhật này nếu bạn đã có các phiên bản các tập tin được liệt kê trong các Các tập tin mà Được bao gồm trong bản Cập Nhật bản sao máy bay phản lực phần này bài viết.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Tải vềTải về Jet40Repl.exe gói bây giờ. Cho thông tin thêm về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Cài đặt Cập Nhật bản sao máy bay phản lực

Sau khi bạn tải về Jet40Repl.exe, bạn có thể cài đặt các tập tin Cập Nhật. Thực hiện theo các bước sau:
 1. Nếu bạn sử dụng nhân rộng gián tiếp, ngừng Synchronizer.
 2. Bấm đúp Jet40Repl.exe để bắt đầu cài đặt.
 3. Nếu bạn dừng lại Synchronizer ở bước 1, khởi động lại.

Tập tin được bao gồm trong bản Cập Nhật bản sao máy bay phản lực

Tải về Jet40Repl.exe có các tập tin sau đây:
  File Name     Version    Description  ---------------------------------------------------------------------------  Msrclr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Library  Msrecr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Resource Library  Msrpfs40.dll    4.0.6508.0   File System transport for Indirect                   Replication  Mstrai40.exe    4.0.6508.0   Transporter for Internet (Indirect)                   Replication  Mstran40.exe    4.0.6508.0   Transporter for Indirect Replication				
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về những vấn đề mà những tập tin này đúng, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
320803Tránh rò rỉ bộ nhớ và EventID lỗi 2009 xảy ra với gián tiếp synchronizations

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320805 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:29:03 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdta kbfile kbhowtomaster kbmt KB320805 KbMtvi
Phản hồi