Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 3

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:320853
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một danh sách các lỗi đã được cố định trong Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Gói dịch vụ được tích lũy. Điều này có nghĩa rằng các lỗi được cố định trong service pack còn cố định trong gói dịch vụ sau này. Ví dụ, Windows 2000 Service Pack 3 có chứa tất cả các bản sửa lỗi được bao gồm trong Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) và Service Pack 2 (SP2). Bạn không cần phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt Windows 2000 Service Pack 3.
320853 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 3

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 (SP3) cho Windows 2000 được cài đặt khi bạn áp dụng Windows 2000 SP3. Để biết thêm chi tiết về các bản sửa lỗi được cài đặt, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
320665 Danh sách các vấn đề cố định trong Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 cho Windows 2000
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về cố định lỗi, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
282522 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (1/4)
282524 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (2/4)
282525 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 2 (3/4)
259524 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (1/3)
269425 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (2/3)
269428 Danh sách các lỗi cố định trong Windows 2000 Service Pack 1 (3/3)
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được Windows 2000 service pack, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
SP3 sp3fixlist win2000sp3fixlist kbwin2000sp3fixlist

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320853 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 12:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbinfo kbmt KB320853 KbMtvi
Phản hồi