Khách hàng không thể đăng nhập bằng cách sử dụng Kerberos qua TCP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

320903
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khách hàng không thể đăng nhập vào vùng nếu khách hàng sử dụng Kerberos qua vận tải Control Protocol (TCP). Khách hàng sử dụng Kerberos qua giao thức Datagram người dùng (UDP) có thể đăng nhập vào một cách chính xác.
NGUYÊN NHÂN
Kerberos có thể ngừng việc chấp nhận các kết nối qua TCP. Tình trạng này là tạm thời; Kerberos thu hồi và bắt đầu việc chấp nhận các kết nối lại sau khoảng hai phút.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
Date     Time  Version    Size    File name--------------------------------------------------05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5781  123,664 Adsldp.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5781  131,344 Adsldpc.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5801  358,160 Advapi32.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5855   49,424 Browser.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5595  135,952 Dnsapi.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5595   96,016 Dnsrslvr.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5684  222,480 Gdi32.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5859  145,680 Kdcsvc.dll04-Jun-2002 14:31 5.0.2195.5859  199,952 Kerberos.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.4928  708,880 Kernel32.dll04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   71,024 Ksecdd.sys04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859  504,080 Lsasrv.dll04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   33,552 Lsass.exe04-Jun-2002 14:31 5.0.2195.5859  107,792 Msv1_0.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5855  307,472 Netapi32.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5723  360,208 Netlogon.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5839  916,752 Ntdsa.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5585  386,832 Samsrv.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5837  128,784 Scecli.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5757  299,792 Scesrv.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.4314  402,192 User32.dll25-Jun-2001 19:17 3.10.0.103    47,808 User.exe05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5644  369,936 Userenv.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe31-May-2002 10:26 5.0.2195.5840 1,642,192 Win32k.sys03-May-2002 11:31 5.0.2195.5731  178,960 Winlogon.exe05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.4602  243,472 Winsrv.dll05-Jun-2002 10:16 5.0.2195.5737  125,712 Wldap32.dll					

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 320903 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:44:39 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB320903 KbMtvi
Phản hồi