Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter không bắt đầu với một mã số 12

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:321060
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn chèn một adapter Raytheon RayLink máy tính cá nhân bộ nhớ thẻ quốc tế Hiệp hội (PCMCIA) mạng LAN không dây vào khe cắm thẻ PC, cắm và chạy phát hiện và cài đặt các trình điều khiển, nhưng bộ điều hợp mạng LAN không dây không thể làm việc.

Nếu bạn mở bộ quản lý thiết bị và xem bộ điều hợp mạng để xem thuộc tính của các "Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter", bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thiết bị này không thể tìm thấy đủ tài nguyên miễn phí mà nó có thể sử dụng. Nếu bạn muốn dùng thiết bị này, bạn sẽ cần để vô hiệu hóa một trong các thiết bị khác trên hệ thống này. (Mã 12)
NGUYÊN NHÂN
Tệp thông tin cấu hình được sử dụng để cài đặt các bộ chuyển đổi hạn chế phạm vi địa chỉ bộ nhớ để tải trình điều khiển để đầu tiên một megabyte (MB) bộ nhớ. Một số máy tính có nhiều thiết bị đã được cài đặt không có đủ bộ nhớ trống bên dưới một megabyte để cho phép các trình điều khiển được nạp.
GIẢI PHÁP

Dịch vụ gói thông tin

Windows 2000

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Size  File name  -------------------------------------  13-Apr-02 19:10 8,288 Netwlan2.inf				

QUAN TRỌNG: Sau khi bạn cài đặt hotfix này, trình điều khiển có thể nạp vào bất kỳ bộ nhớ vật lý có sẵn để loại bỏ mã 12 lỗi, nhưng bạn cũng có thể cần phải cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây trước khi công trình thẻ.
319326 Một số thẻ PC R2 không chính xác được liệt kê như thẻ nhớ

Windows XP

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date    Time  Size  File name  -------------------------------------  16-Apr-02 13:59 9,051 Netwlan2.inf				

QUAN TRỌNG: Sau khi bạn cài đặt hotfix này, trình điều khiển có thể nạp vào bất kỳ bộ nhớ vật lý có sẵn để loại bỏ mã 12 lỗi, nhưng bạn cũng có thể cần phải cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây trước khi công trình thẻ.
319326 Một số thẻ PC R2 không chính xác được liệt kê như thẻ nhớ
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows XP Service Pack 1 và Windows 2000 Service Pack 4.
THÔNG TIN THÊM
Nếu bộ điều hợp mạng được trình bày trong Device Manager, bạn phải loại bỏ các bộ chuyển đổi và sau đó khởi động lại máy tính để cho các tham số mới trong các tập tin Netwlan2.inf được sử dụng trong quá trình phát hiện cắm và chạy.
 1. Cài đặt bản Cập Nhật và khởi động lại máy tính.
 2. Sử dụng trình quản lý thiết bị để loại bỏ các bộ chuyển đổi.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bộ điều hợp được phát hiện trong khi khởi động và sử dụng các thiết đặt mới.
Để thêm thông tin về những gì để làm gì nếu quản lý thiết bị không hiển thị các adapter mạng bởi vì nó là ẩn, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
315539 Quản lý thiết bị nào không hiển thị các thiết bị không được kết nối với các cửa sổ XP trên máy tính
241257 Quản lý thiết bị nào không hiển thị các thiết bị không phải hiện nay trong Windows 2000
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Trung tâm dữ liệu chương trình và các sản phẩm máy chủ Windows 2000 trung tâm dữ liệu
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
kbAppCompat

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 321060 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 10:36:29 - Bản sửa đổi: 2.0


 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbappcompatibility kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbwinxpsp1fix kbmt KB321060 KbMtvi
Phản hồi